unnamed-010.gif

darbeicindedarbegif.gif

Karaburun'da Uluslararası Börklüce Mustafa sempozyumu

Anadolu’da 600 yıl önce eşitliğin, barışın, adaletin, özgürlüğün ve mücadelenin simgesi olan “Böre' nam-ı diğer Dede Sultan (Börklüce Mustafa) için aralarında ünlü edebiyatçı, müzisyen ve oyuncuların bulunduğu topluluk 2014 Nisan’ında İzmir’in Karaburun ilçesinde bir araya gelerek UNESCO ve Türkiye Kamuoyuna tarihi bir çağrı yaparak, 2016’nın Börklüce Mustafa yılı olmasını talep etmişti.

Aralarında sanatçı Zülfü Livaneli, müzisyen Emre Saltık, İlkay Akkaya, Şair Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Enver Aysever, Atilla Sertel, genç kuşağın ünlü müzik grupları Karmate ve Marsis’in bulunduğu 59 kişinin bu çağrısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul gördü ve 2016 yılını Börklüce Mustafa ayaklanmasının 600. yıldönümü dolayısıyla 'Börklüce Mustafa Yılı’ ilan etti. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yıl içersinde farklı etkinlikler düzenleyip Börklüce Mustafa, Şeyh Bedreddin, Torlak Kemal ve onların onbinlere varan müritlerini çeşitli etkinliklerle anacak. 

Bunlardan birisi de düzenlemesini İzmir Akdeniz Akademisi’nin üstlendiği, 'Börklüce Mustafa Sempozyumu’ olacak. Sempozyum, 1416 Ayaklanması’nı tarihsel, coğrafi ve tarih yazımsal karşılaştırmalarla ve karşılaşmalarla ele almayı hedefliyor. Amaç, ayaklanmanın yerel dinamiklerini sorgularken evrensel özelliklerini de tartışmak ve farklı yaklaşımlar çerçevesinde incelemek.

2-5 Haziran tarihlerinde düzenlenecek sempozyumun programı şöyle: 

13177277_1250953141603980_6938586107211149685_n.jpg

2 Haziran 2016 Perşembe 
 
09:00-09:30 Kayıt
09:30 Açılış Protokol Konuşmaları 
10:00 – 12:00 Açılış Oturumu
Oturum Başkanı: Saygın Salgırlı (Yrd. Doç. Dr. British Columbia Üniversitesi) 
Ahmet Arslan (Prof. Dr., Ege Üniversitesi)
Ahmet Yaşar Ocak  (Prof. Dr., TOBB Ekonomi Üniversitesi )
12:00-14:00 Öğle Arası
 
I. Oturum 14:00- 15:50 
Tarih Yazımında Börklüce Mustafa Ayaklanması Üzerine Tartışmalar ve Yeni Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Yılmaz Karakoyunlu (Devlet Eski Bakanı, Yazar)
 
Cavid Qasimov (Doç. Dr., Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Börklüce Mustafa İsyanının Azerbaycan Tarihçileri Tarafından Araştırılması
H. Erdem Çıpa (Yrd. Doç. Dr., Michigan Üniversitesi)
Osmanlı Tarih Yazımında Şeyh Bedreddin ve Börklüce Mustafa: Halil b. İsmail'in Menakıb-ı Şeyh Bedreddin b. İsrail’i
İlhami Yazgan (Yazar)
Alman Kaynaklarında Börklüce Mustafa Ayaklanması
Raşit Çavaş  (Yapı Kredi Yayınları Eski Genel Yayın Yönetmeni) - Fatma Deniz (Editör)
Bir Osmanlı Ayaklanmacısının Menâkıpnâme (hagiografi) Yoluyla  Marksist Devrimciliğe Evrilme Süreci ve Bunun Modern Türkçe Edebiyatına Yansıması: Börklüce         Mustafa
 
15:30-15:50 Tartışma
15:50-16:00 Ara
16:00-17:50 
Oturum Başkanı: Kemal Derin (Hukukçu, Yazar)
 
Göksel Baş  (Bilkent Üniversitesi) – Taylan Paksoy (Bilkent Üniversitesi)
Aşıkpaşazade Örneğinde Osmanlı İdari ve Dini Dönüşümü
Michel Balivet (Prof. Dr., Provence Üniversitesi) – Homa Lessan Pezechki (Prof. Dr., Marsilya Üniversitesi)
Börklüce Mustafa İsyanı: Farsça Kaynaklara Yeniden Bakmak
 
Nevena Gramatikova (Liberal Entegrasyon Vakfı - Sofya)
1416  İsyanında Meydana Gelen Olaylara Işık Tutan Bir Kaynak: Şeyh Bedreddin Menakıbnamesi (Hafız bin Halil)
H. Dursun Gümüşoğlu (Yazar)
Börklüce Mustafa'nın Tasvirü'l- Kulûb Adlı Eseri
17:30-17:50 Tartışma
 
3 Haziran 2016 Cuma  

II. Oturum 9:00-10:50 
XIV. Yüzyıl Sonu XV. Yüzyıl Başı Akdeniz ve Avrupa’da Toplumsal Dinamikler
Oturum Başkanı: Mustafa Daş (Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi)
Zeki Arıkan (Prof. Dr., Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)
Börklüce Mustafa ve Şeyh Bedreddin Ayaklanması Sırasında Osmanlı Devleti
Bülent Çelik (Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi)
1402 Ankara Savaşı Sonrasında Osmanlı Devleti'nde İktidar Mücadelesi ve Börklüce Mustafa İsyanı
Zeynep Ağdemir (Ankara Üniversitesi)
Vergi İsyanları ve Sınıflar: XV.-XVIII. Yüzyıl Osmanlı, Fransa ve İngiltere Karşılaştırmalı Bir Analiz
Kadir Sarp Sök (Bilkent Üniversitesi)
XV. Yüzyıl Başında Batı Anadolu'da Demografik ve İktisadi Sorunlar ve Krizler
10:30-10:50 Tartışma 
10:50-11:00 Ara 
 
III. Oturum 11:00-12:30 
XIV. Yüzyıl Sonu XV. Yüzyıl Başı Karaburun, İzmir, Anadolu ve Balkanlar’da Toplumsal Dinamikler  
Oturum Başkanı: Ayşe Kayapınar (Prof. Dr., Katip Çelebi Üniversitesi)
Erdem Çevik (Marmara Üniversitesi)
Osmanlı'da Sınıf Mücadeleleri; XIV. ve XV. Yüzyıl Osmanlı Coğrafyasında Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Hayat Üzerine Bir İnceleme
Elias Kolovos  (Doç. Dr., Girit Üniversitesi, Akdeniz Çalışmaları Enstitüsü, FO.R.T.H.)
Mustafa’nın On Bin Yoldaşı': Köylüler ve Erken Osmanlı Devleti 
 
Nagy Pienaru (Romanya Bilimler Akademisi Nicolae Iorga Tarih Enstitüsü)
Aydın’dan Deliorman’a Şeyh Bedrettin’in Eflak İlişkileri
12:10-12:30 Tartışma
12:30-13:30 Öğle Arası
13:30-15:20 
Oturum Başkanı: Levent Kayapınar (Prof. Dr., Katip Çelebi Üniversitesi)
Mustafa Daş (Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)
Bogomilizm ve Börklüce
Sinan Kahyaoğlu (Emekli Öğretmen) - Necat Çetin (Tarih Öğretmeni)
Şeyh Bedreddin İsyanında Torlaklar
Paschalis Androudis (Okutman, Aristoteles Üniversitesi)
İnfaz Edilmiş Diğer Asilerinkinden Farklı Bir Mezar:  Serez’de Şeyh Bedrettin Türbesi  
15:00-15:20 Tartışma
15:20-15:30 Ara 
 
IV. Oturum 15:30-17:20 
Tarihsel Topografya
Oturum Başkanı: Nuri Adıyeke (Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)
 
Alcan Mustafa (Omurtag Tarih Müzesi) – Meryem Salim-Ahmet (Doç.Dr., Şumnu Üniversitesi)
Bulgaristan'dan Eski Cuma (Targovishte) ve Osman Pazar (Omurtag) Nahiyelerinde Gayrisunni Yerleşim İzleri
Olcay Pullukçuoğlu Yapucu (Dr., Ege Üniversitesi)
Coğrafya İnsan ve İsyan
Katerina Venedikova (Yrd. Doç. Dr., Bulgaristan Bilimler Akademisi Tarih Araştırma Enstitüsü)
Bedreddin Simavneli`nin Devri ve Bedreddini`lerle İlgili Bazı Kaynaklar ve İncelemeler
Ayşe Kayapınar (Prof. Dr., Katip Çelebi Üniversitesi)
XV.-XVI. Yüzyılda Kuzeybatı Bulgaristan Coğrafyasında (Vidin-Niğbolu Sancakları) Nüfus Hareketliliği: Sebepler ve Sonuçlar
17:00-17:20 Tartışma
17:20-17:30 Ara 
 
V. Oturum 17:30-19:00 
Ayaklanmanın ve Ortaklık Taleplerinin Arka Planındaki İktisadi ve Toplumsal Dinamikler
Oturum Başkanı: Alp Yücel Kaya (Doç. Dr., Ege Üniversitesi)
Saygın Salgırlı (Yrd. Doç. Dr. British Columbia Üniversitesi) 
Ortak Alanlar, İnşa ve Yönetimsellik
Levent Kayapınar (Prof. Dr., Katip Çelebi Üniversitesi)
I. Murattan II.Murat'a Tımar, Zaviye ve Vakıflar üzerinden Şeyh Bedrettin Vakası 
Yücel Terzibaşoğlu (Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi)
Toprakta Üretim İlişkileri ve Köylü Ayaklanmaları: Tarihsel ve Coğrafi Karşılaştırmalar

4 Haziran 2016 Cumartesi
 
VI. Oturum 9:00-10:30 
Ayaklanmanın Dini ve Felsefi Boyutları
Oturum Başkanı: Nilgün Toker Kılınç (Prof. Dr., Ege Üniversitesi )
Dimitri Michalopoulos (Dr. Araştırmacı)
Börklüce’nin Selefleri ve Felsefi Bağları
Mehmet Işıktaş (Araştırmacı)
Börklüce Mustafa'nın Risalesindeki Tasavufi Düşünceleri ve İsyanın İzleri
 
Nuri Adıyeke (Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)
Osmanlı İnanç Dünyasında Gri Alanlar ve Siyasal İzdüşümleri
 
Yuri Stoyanov (Prof. Dr., Londra Üniversitesi, Doğu ve Afrika Araştırmaları Okulu)
Börklüce Mustafa ve Şeyh Bedrettin İsyanının Vahiysel ve Farklı İnançları Kapsayan Yönleri –  Yorum Sorunları ve Araştırmanın Yeni Ufukları 
 
10:10-10:30 Tartışma
10:30-10:40 Ara 
 
10:40-12:10 
Oturum Başkanı: Zerrin Kurtoğlu (Prof. Dr., Ege Üniversitesi) 
Mehmet Kuyurtar (Doç. Dr., Ege Üniversitesi)
Köylüler Hareketi ve Sol İlahiyat: Börklüce Olayı
Bülent Diken (Prof. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi)
Din ve (Modern) Politika – 'Hakiki Dünya’dan Dünyevi Hakikate
 
Ayhan Yalçınkaya (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi)
Halk Ayaklanmaları ve Tarih Yazıcılığı: Bir 'Siyasal' Portre Olarak Tarihçinin Dini
 11:50-12:10 Tartışma
 
12:10-13:10 Öğle Arası
VII. Oturum 13:10-15:00
Tarihsel Perspektifte Börklüce Mustafa’dan Celalilere, İlinden’den Gezi’ye Anadolu ve Balkanlarda İsyanlar ve Ayaklanmalar
Oturum Başkanı: Erkan Serçe (Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)
 E. Attila Aytekin (Doç. Dr., Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
1416 İsyanından XIX. Yüzyıla Osmanlı Köylülerinin Ahlaki İktisadı
Marinos Sarıyannis (Dr., Araştırma ve Teknoloji Vakfı - Yunanistan)
Osmanlı Siyasal ve Tarihsel Literatüründe İsyan Eden Kalabalık  
Orkun Doğan (İstanbul Bilgi Üniversitesi) - Zeynep Yeşim Gökçe  (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Osmanlı Tarihindeki Halk Hareketlerine Yeni Yaklaşımlar: Osmanlı Tarih Yazımını Çevresel Perspektifle Yeniden Düşünme Girişimi  
 
14:40-15:00 Tartışma
 
15:00-15:10 Ara 
15:10-17:00 
 
Oturum Başkanı: Mehmet Kuyurtar (Doç. Dr., Ege Üniversitesi)
Muhsine Helimoğlu Yavuz (Dr., Türkolog)
Börklüce Mustafa Özelinden Hareketle Köylü İsyanlarının ve Liderlerinin Halk Kültüründe 'Pozitif Motif' Olarak Algılanmasına Analitik Bir Yaklaşım
Barış Yıldırım (Çevirmen, yazar)
Cümle İsyan Hatıramızdadır: Börklüceler'den Gezi'ye
Murat Kaya (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Karaburun'dan Gezi'ye: Halk Ayaklanmalarının Oluşumu ve Toplumsal Nedenleri
Okan Bozlağan (İstanbul Üniversitesi) - Hector Vielva Diego (İstanbul Üniversitesi) 
Merkez ile Çevre Arasında: Güç, Rekabet ve Heterodoks Dünya
16:40-17:00 Tartışma
17:00-17:10 Ara 
 
17:10-18:30 Değerlendirme Oturumu
 
Oturum Başkanı: Alp Yücel Kaya (Doç. Dr. Ege Üniversitesi)
Ahmet Yaşar Ocak  (Prof. Dr., TOBB Ekonomi Üniversitesi )
Nuri Adıyeke (Yard. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)
Levent Kayapınar (Prof. Dr., Katip Çelebi Üniversitesi)
Ahmet Arslan (Prof. Dr., Ege Üniversitesi)
Saygın Salgırlı (Yrd. Doç. Dr. British Columbia Üniversitesi)  
 
5 Haziran 2016 Pazar

 
Karaburun Kırkım Şenliği'ne katılım

 

Çok Okunanlar

THY'nin yeni reklamında dikkat çeken Cemaat detayı

Avrasya Araştırma, 24 Haziran anketini açıkladı

Davutoğlu ekibi Erdoğan'a bayrak açtı

ANAR Müdürü Uslu'dan kritik iddia: Erdoğan, MHP ile...

SONAR'dan son anket: Seçim ikinci tura kalıyor

İlgili Haberler

Kültür Sanat

İstanbul Devlet Konservatuarı önünde protesto: 26 Haziran'da direneceğiz!

Kültür Sanat

Samsun'da Duman ve Hayko Cepkin rüzgarı

Kültür Sanat

32. Uluslararası İzmir Festivali'nde dans şöleni

Kültür Sanat

'Ayla' Kore'de izleyiciyle buluştu

Kültür Sanat

Haftanın filmleri

Kültür Sanat

Türker İnanoğlu'ndan kötü haber

Kültür Sanat

25. İstanbul Caz Festivali başlıyor

Kültür Sanat

Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçileri mehter karşılayacak

Kültür Sanat

Mert Fırat'a 'Melvin Jones' ödülü

Kültür Sanat

Çağan Irmak'tan 'şiddet' tepkisi

Kültür Sanat

Tutuklu rapçi Khontkar'ın avukatından açıklama

Kültür Sanat

Kadıköy'ün duvarları renkleniyor