• BIST 116.316
 • Altın 161,452
 • Dolar 3,7869
 • Euro 4,6634
 • İstanbul 10 °C
 • Ankara 2 °C
 • İzmir 11 °C
 • Adana 14 °C
 • Antalya 12 °C

Çocuk tiyatrosuna 'Saray' yasağı

Çocuk tiyatrosuna 'Saray' yasağı
'Kaybolan satranç taşlarım' adlı oyun Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sakıncalı bulundu.

Mil­li Eği­tim’e bağ­lı ilk ve or­ta­öğ­re­tim okul­la­rın­da 2002 yı­lın­dan bu ya­na sah­ne­le­nen “Kay­bo­lan Sat­ranç Taş­la­rı­m” ad­lı ço­cuk ti­yat­ro­su oyu­nu, Mec­lis gün­de­mi­ne gel­di. Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre oyun, An­ka­ra Çan­ka­ya İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan sa­kın­ca­lı bu­lun­muş­tu. İl­çe Ko­mis­yo­nu, ge­çen yıl ka­sım ayın­da yap­tı­ğı top­lan­tı­da “Ti­yat­ro oyu­nu­nun iz­len­me­si ile il­gi­li eği­tim bi­li­mi açı­sın­dan sa­kın­ca bu­lun­du­ğun­dan söz ko­nu­su ta­lep uy­gun gö­rül­me­miş­ti­r” di­ye­rek, oyu­nun il­çe­de­ki okul­lar­da sah­ne­len­me­si­ne izin ver­me­di.

KOM­ŞU İL­ÇEDEN İZİN ÇIKTI…

An­cak Ye­ni­ma­hal­le Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, oyu­na “Türk mil­li eği­ti­mi­nin ge­nel amaç ve te­mel il­ke­le­ri­ne uy­gun ol­du­ğu, öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin sos­yo-psi­ko­lo­jik ge­li­şim­le­ri açı­sın­dan sa­kın­ca içer­me­di­ği­” ge­rek­çe­siy­le izin ver­di. Ti­yat­ro­cu Se­rap Gül­te­kin, ken­di­si­nin yaz­dı­ğı oyun­da ka­rak­ter­ler­den bi­ri­nin “Bu­ra­sı be­nim sa­ra­yım/Her is­te­di­ği­mi ya­pa­rı­m” şek­lin­de ço­cuk şar­kı­sı söy­le­di­ği­ni be­lir­te­rek, bu nedenle sa­kın­ca­lı bu­lun­muş ola­bi­le­ce­ği­ni ifa­de et­ti.

“O­YU­NA Bİ­LE TA­HAM­MÜL YO­K”

CHP An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Ne­ca­ti Yıl­maz da, ko­nu­yu Mec­li­s’­e ta­şı­dı. Yıl­maz, Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı­’nın ya­nıt­la­ma­sı is­te­miy­le so­nu öner­ge­si ver­di. Yıl­maz, SÖZ­CÜ­’ye yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Bu ik­ti­da­rın ço­cuk oyu­nu­na bi­le ta­ham­mü­lü yok. Top­lu­mu sin­di­re­rek, kor­ku­ta­rak, iş­le­ri­ne gel­me­ye­ni ya­sak­la­ya­rak sa­kın­ca­lı sa­nat eser­le­ri dö­ne­mi ya­rat­mak is­ti­yor­lar” de­di. Yıl­maz şu so­ru­la­rın da ce­vap­la­rı­nı is­te­di:

“BU BİR HÜKÜMET POLİTİKASI MI?”

“Oyun­da, sat­ranç ku­ral­la­rı ge­re­ği bir “Şa­h” ka­rak­te­ri ol­du­ğu ve “Bu­ra­sı be­nim sa­ra­yım/Her is­te­di­ği­mi ya­pa­rı­m” şek­lin­de bir ço­cuk şar­kı­sı söy­le­di­ği de göz önü­ne alın­dı­ğın­da oyu­nun sa­kın­ca­lı gö­rül­me­sin­de “sa­ra­y” ifa­de­si mi rol oy­na­mış­tır? Oyu­nu­n sa­kın­ca­lı ola­rak dam­ga­lan­ma­sı hü­kü­me­ti­ni­zin bir po­li­ti­ka­sı mı­dır? ‘Sa­ra­y’ ke­li­me­si­nin Türk­çe söz­lük­ten çı­ka­rıl­ma­sı dü­şü­nü­lü­yor mu? Eğer böy­le bir şey dü­şü­nü­lü­yor­sa ‘yol­suz­lu­k’, ‘yan­daş­lı­k’, ‘hır­sız­lı­k’ gi­bi ke­li­me­le­rin de söz­lük­ten çı­ka­rıl­ma­sı hü­kü­me­ti­ni­zin gün­de­min­de mi­dir?

   UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
   Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
   Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
  123456
  Tüm Hakları Saklıdır © 2016 ABC Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : +90 212 963 1051 (pbx)