• BIST 116.603
 • Altın 172,219
 • Dolar 3,9676
 • Euro 4,9052
 • İstanbul 10 °C
 • Ankara 14 °C
 • İzmir 13 °C
 • Adana 24 °C
 • Antalya 18 °C

Çukurbağ'daki imar değişikliğine suç duyurusu

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, Çukurbağ Yarımadası'ndan 6 milyon euro'ya alınan 150 dönüm arsanın, usulsüz imar değişikliği sayesinde 30 milyon euro değere ulaştığını belirterek, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, Kaş İlçesi'ndeki Çukurbağ Yarımadası'ndan 6 milyon euro'ya alınan 150 dönüm arsanın, usulsüz imar değişikliği sayesinde 30 milyon euro değere ulaştığını belirterek, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, hükümete yakın işadamlarının Çukurbağ Yarımadası'ndaki 150 dönüm araziyi 6 milyon euro'ya satın aldığını ve 8 yıllık planla değerinin 5 kat yükseltildiğini savundu. Arazinin arkeolojik yapısı ve zeytinlik olması nedeniyle imar değişikliğine uygun olmadığını belirten Çolak, Abdullah Gültekin'in Kaş Belediye Başkanı olduğu dönemde imar değişikliğine uygun görülmediğine dair yazı bulunduğunu, ayrıca Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Kaş Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğü'nün bölgenin zeytinlik olması nedeniyle değişiklik yapılamayacağı şeklinde görüşleri olduğunu söyledi. 

Buna rağmen 24 Eylül 2014'te Kaş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nün kendilerine yapılan başvuruya aynı gün söz konusu bölge için 'zeytinlik tarla vasfının normal tarla vasfına dönüştürülebilir' cevabı verdiğini aktaran Çolak, “Bütün bunlar TCK'ya göre suçtur. Zaten tabiat varlıklarının korunmasıyla ilgili kanunda açık düzenlemeler var. Arkeolojik, doğal yapılar devletin hüküm ve tasarrufundadır ve korunması gerekir. Zeytinlik alanların 3 kilometre yakınına kadar da tesis yapılması mümkün değildir. Bütün bunlar göz göre göre yapılıyor ise TCK'da bunun suçu vardır. İlçe düzeyinde yapılan plan değişikliklerini Antalya Büyükşehir Belediyesi de onaylamakla bu suça iştirak etmiş durumdadır" diye konuştu.

Kaş'ın doğal yapısı henüz bozulmamış yerine yapılacak otel, villa ve limanla doğanın katledileceğini belirten HKP İl Başkanı Hikmet Yılmaz ise “Haksız kazanç sağlamak için hukuksuz girişimlerde bulunan işadamları ile bu suçlara yardım yataklık eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Kaş Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Gökhan Göktaş hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.

İşte HKP Antalya İl Örgütünden suç duyurusu ile ilgili yapılan açıklama

Kaş Çukurbağ Yarımadası’nda İmar Vurgunu Yoluyla; Kültür-Tabiat Varlıkları İmara Açılarak Haksız Kazanç Sağlanıyor!

Sessiz Kalmayacağız! İzin Vermeyeceğiz!

AKP İktidarı 13 yıldır, ülkemizde büyük tahribatlara imza attı.

Ekonomide, siyasette, sanatta, eğitim ve kültürde, sağlıkta hep bildiğini okudu, okumaya devam ediyor. Daha doğrusu bildikleri tek şey; varsa yoksa keyfilik ve hukuk dışı işlemler..

Hak gaspları, kamu malı aşırmalar, yandaşlara peşkeş çekmeler, vurgunlar-talanlar...

İktidara geldiklerinden bu yana, neredeyse tüm Cumhuriyet kazanımlarını, yerli ve yabancı Parababalarına, akrabalarına, yandaşlarına yeyim ettiler.

Örneğin; 2005 yılında Seydişehir Alüminyum Tesislerini, yanına Manavgat’taki Oymapınar Hidroelektrik Santrali’ni de ekleyerek 305 milyon dolara, yandaşları olan ve geçtiğimiz yıllarda “milletin a.. koyacağız” diye Halka alçakça küfürler eden bir Parababasının sahibi olduğu CE-KA Holding’e hurda fiyatına bağışladılar. Danıştay’ın verdiği İptal kararlarına dahi uymadılar. 

Limanlarımızı, SEKA’yı, PETKİM’i, TÜPRAŞ’ı, TEKEL’i; hangi birini sayalım? Hepsini benzer yöntemlerle peşkeş çektiler. Mera Kanunu ve Yönetmeliğini değiştirerek, devletin hüküm ve tasarrufundan bulunan otlakları, meraları, yaylakları imara açmaya başladılar. Bildiğiniz gibi, bununla ilgi HKP olarak, geçtiğimiz günlerde Danıştay’a bir İptal davası da açtık.

Bu saldırgan, aç gözlü ortaçağcılar bu kez de ülkemizin Turizm Cenneti olan beldelerimizin bakir koylarına, kıyılarına göz diktiler. Buralardaki korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarımıza, Arkeolojik Alanlara, Doğal Sit Alanlarına, Zeytin tarlalarına saldırmaktalar. Çünkü onlar için, tarihin, kültürün, doğal varlıkların hiçbir değeri yoktur.

Nereden bir haksız kazanç elde ederiz, vurgun vururuz, çalarız-çırparız diyedir bütün çabaları.

İşte Kaş İlçemizin Çukurbağ Yarımadasındaki İmar vurgunu yoluyla haksız kazanç elde etme girişimleri de bunlardan bir tanesidir.

Adamlar ta sekiz yıl öncesinden planlarını uygulamaya koymuşlar. 2007 yılında kapatmışlar 150 dönümlük Zeytinliği 6 milyon Avroya. Arazinin 30 dönümü arkeolojik, geriye kalanı da 3. derece Sit Alanıymış, onlar için hiçbir önemi yok. Tapu kaydında “KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR ve TABİAT VARLIĞIDIR” şerhi bulunmaktaymış. O da ne ki?..

“Allah’ın toprağının neyini koruyacan?”

Hepsi Tayyipgillerin yakın arkadaşı, aile dostu, iş ortağı, çocuklarının finansörü. Tabii bu ilişkileri boşuna kurmuyorlar. İşte bu yağma ve talanı yapabilmek için.

2008 yılında almışlar yanlarına Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer’i, başlamışlar bu arazinin imara açılması için, daha doğrusu imar vurgunu yoluyla haksız kazanç elde etmek için girişimlere...

Çevre düzeni planına itirazlar yapmışlar. Sözkonusu arazinin “orman alanı”değil, ‘tercihli kullanım alanı’ olarak değiştirilmesini istemişler.

Ancak bu sinsi ve ahlaksız girişimi sezen namuslu Kamu Görevlileri de çıkmış karşılarına.

Antalya Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü; “….. zeytinli tarla niteliğindeki taşınmazların zeytinliklerin korunmasını öngören 3573 sayılı yasa kapsamında değerlendirilen alanlardan olduğu gerekçesiyle anılan arazinin tarım dışı amaçla kullanılmasının mümkün olmadığı” gerekçesiyle arazinin imara açılmasına itiraz etmiştir.

Bunu dinleyen kim? Bu kez Kaş Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ne başvurarak; “zeytinli tarla” vasfındaki arazinin “tarla” vasfına dönüştürülmesini istemişlerdir. Burası da “söz konusu taşınmazların Tarla vasfında olmadığı, bu nedenle talep edilen cins değişikliği işleminin uygun görülmediği”ni bildirmiştir.

Adamlar, devletin İl ve İlçe düzeyindeki bu kurumlarının olumsuz görüşüne karşın, Kaş İlçe Tarım Müdürlüğü’ne tekrar başvurarak, önceden ayarladıkları Gökhan Göktaş’tan aynı gün içinde istedikleri cevabı almışlar. Ismarlama şekilde, önceki yazıdan bir ay sonra verilen bu cevaba karşı Antalya Tarım İl Müdürlüğü’nce soruşturma başlatılmış ama “yukarılardan gelen baskı” ile bu soruşturma da kapatılmıştır.

Bu arada çıkartılan 1/25000’lik İmar Planı, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmıştır. Bu Planda, anılan arazisinin bulunduğu alan, aynen talep edildiği gibi “tercihli kullanım alanı” olarak belirlenmiştir.

Böylece Meis Adasının karşısındaki Kaş İlçesi Çukurbağ Yarımadası’nda, bir bölümü Arkeolojik Sit Alanı olan Zeytinlik arazinin imara açılmasının önündeki “engeller” kaldırılmıştır.

Bu araziye lüks oteller, villalar ve özel liman yapılacağı söylenmektedir. 

Adamlar araziye daha ellerini bile değdirmeden ya da değer artırıcı hiçbir işlem yapmadan, tamamen kayıtlar üzerinde yaptırdıkları değişiklikle büyük bir rant sağlamışlar.  Sonuçta; 6 milyon Avroluk arazi olmuş 30 milyon Avro.

Oysa Anayasanın 63. maddesi devlete; tarih, kültür ve tabiat varlıklarını koruma görevini yüklemiştir.

Yine 2863 Sayılı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kanununun 5. maddesinde; “kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda dahi varlığı bilinen kültür ve tabiat varlıkları Devlet malı niteliğindedir.”  denilmektedir.

3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılaştırılması Hakkında Kanunun 4086 Sayılı Yasa ile değişik 20. maddesinde;“Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede tesis yapılamayacağı ve işletilemeyeceği, Zeytincilik sahalarının daraltılamayacağı,  belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde dahi altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşmanın, zeytinlik alanının % 10'unu geçemeyeceği, .... Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınmadan ve kesin zaruret görülmeyen zeytin ağaçlarının kesilemeyeceği ve sökülemeyeceği” öngörülmüştür.

Ayrıca ve önemlisi, adamların yukarıda anlatılan fiilleri; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun, “Nüfuz Ticareti” suçunun (md. 255); “Görevi Kötüye Kullanma”suçunun (md. 257) maddi unsurlarını oluşturmaktadır.

Bu nedenle; Kaş İlçesi Çukurbağ Yarımadası’ndaki araziden imar vurgunu yoluyla haksız kazanç sağlamak için hukuksuz girişimlerde bulunan Selim Doğan ve Remzi Gür ile bunların bu suçlarına yardım ve yataklı eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer ve Kaş Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Gökhan Göktaş hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na Suç Duyurusunda bulunuyoruz.

Sonuç olarak; ülkemizin cennet koylarına sahip, Arkeolojik ve Doğal Sit Alanlarının bulunduğu, doğal yapısı henüz bozulmamış Kaş İlçesi’nin bu bakir yerini ele geçirip, içerisinde Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları ile Tarım İlçe Müdürü’nün de dahil olduğu bir organizasyonla gerçekleştirdikleri İmar vurgunları yoluyla, araziye yapacakları otel ve villalarla, özel limanla hem çevre ve görüntü kirliliği oluşturarak doğal yapıyı katledecekler hem de devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan ve Halkın kullanımında olması gereken kıyılarımızı yağmalayacaklardır.

Halkın Kurtuluş Partisi bu yağma ve talana dur demektedir. Yaptığımız Suç Duyurusu bu girişimlerden bir tanesidir. Bundan sonra da farklı biçimlerde bu vurgunun karşısına çıkacağız. Bu mücadelemizde Halkımızı ve Basın Emekçilerini yanımızda görmek gücümüze güç katacaktır.  09.12.2015

 

HKP

 

   UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
   Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
   Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
  123456
  Tüm Hakları Saklıdır © 2016 ABC Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : +90 212 963 1051 (pbx)