ABC Forum | Mustafa İlker Gürkan | Andımız ve ulus sorunu

ABC Forum | Mustafa İlker Gürkan | Andımız ve ulus sorunu

Andımız tartışması devam ediyor... Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıla yaklaşan tarihi, öncesi ve sonrası ile herhangi bir bilim dalı açısından irdelediğinizde anlamsız bir tartışma. Türk ulusunun hücrelerine nüfuz etmiş bir düşünce bir inanç, ulusun tarihsel bilincinden kazınmak isteniyor.

Çok basit bir saptama ile konuya girmek gerekiyor… Her ulusun bir adı vardır... Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan ulusun adı “Türk ulusudur.”

Ve bilimsel anlamda -BM tarafından da kabul gören-ulus tanımını gözden geçirirsek

Ulus; ortak bir kara parçası (Vatan ) üzerinde... Ortak bir dili konuşan...Ortak  bir kültürü olan... Ortak bir ekonomik pazar etrafında örgütlenmiş... Ortak bir tarihi olan istikrarlı insan topluluklarına ... Denir...

Her kavim, ulus değildir. Kavimlerini kültürleri ayrıca vardır ama Ulus bünyesindeki bütün kavimlerinde hepsi tarafından kabul edilen ortak ve egemen bir üst kültürleri mutlaka vardır (Ulusun bayrağına saygı gibi. Örneğin; Bütün Amerikan ulusu ya da Fransız ulusu... Hangi etnik kökten gelirse gelsin bayrağına saygı gösterir ve gösterilmesini ister)

Ulus tarihsel, “Kavim” biyolojik bir kategoridir... Ulus yurttaşlık ile ikiz kardeşdir. Uluslaşma süreci şüphesiz çok önceleri kavimler yapısı içinde oluşmaya başlamış olabilir - ve genellikle de öyledir.- ancak tamamlanması bu beş unsurun oluşmasıyla gerçekleşir. Neden imparatorluklar çökmüş, dağılmış ve sonra kurulan devletlere “Ulus Devletler” denilmişdir? “İstikrarlı insan topluluklarının” üzerinde düşünmesi gereken önemli, bir sorudur bu.

Hangi etnik/kavimsel kökten gelirsek gelelim... Çok yazdım bir daha yazıyorum... Kafkaslar'dan gelen Çerkesler, Anadolu’nun dört bir yanına yayılıyor da göç ettikleri/ettirildikleri bölgede kalmıyor veya yeniden Kafkasya'ya dönmüyorlar.. Neden? Daha bariz ve tayin edici bir örnek; Mardin'deki Kürt yada Arap köylüsü, 5-6 km ötede Kuzey Irak Bölgesel Yönetimine göç etmiyor... İzmir'e, Ankara'ya, Mersin'e, Ordu'ya yüzlerce binlerce km öteye göç ediyor... Neden? Çünkü, onlar aidiyetini Türkiye'de, Türk ulusu içinde buluyor. TC. vatandaşları doğal olarak,  yaşamlarının gereği olarak “Ben Türk ulusunun evladıyım” diyor… Birileri yüzyıl sonra “Hayır değilsin” diyor…

Mesele budur...

YAZARLAR