darbeicindedarbegif.gif

YAZARLAR

Tüm Yazıları Mehmet Ali Güller

MİT-CIA-Kontrgerilla-FETÖ kesişeni: Enver Altaylı

27.08.2017 00:29

FETÖden gözaltına alınan Enver Altaylının hayatı, bir adamın hikayesi olmaktan çok, Gladyo dediğimiz yapıyı somut ortaya koyması bakımından önemlidir.

Altaylının 73 yıllık ömrü, CIAdan MİTe, kontrgerillacılardan FETÖcülere, siyasal İslamcılardan cihatçılara değin tüm kesimlerin ortak kesişeni olma özelliği gösteriyor.

Anlatalım:                                         

ALTAYLI ve CIA

Altaylı TSKden atıldıktan sonra 1963 yılında Ruzi Nazar eliyle MİTe yerleştirildi. Yani Altaylı MİTten önce CIAyla bağlantılıdır. (Özbek asıllı Nazar, Altaylının babası Şakir Altaylıyı Özbekistandan tanıyordu.)

Peki kimdir Ruzi Nazar? 2. Dünya Savaşında Komünistlere karşı Nazi saflarında savaşan bir Özbektir ama bu özelliği nedeniyle de Özbekler tarafından sevilmeyen bir isimdir.

Nazar, Naziler yenilince ABDye sığınmış ve pek çok Nazi gibi CIAda göreve başlamıştır. 1951de eski ABD Başkanı Theodore Rooseveltin oğlu tarafından ABDye götürülen Ruzi Nazar, Rooseveltin kızı tarafından da 1954 yılında CIAya alınmıştır.

Ruzi Nazar 1959-1971 yılları arasında Türkiyede görev yaptı, CIAnın Ortadoğu İstasyon Şefiydi. Yeni MİT yasasının hazırlanmasında, MİT Müsteşarı Fuat Doğu ile birlikte Gladyo inşasında, Komünizmle Mücadele Derneklerinin kurulmasında, Fethullah Gülen gibi tiplerin bu derneklere yerleştirilmesinde, 6. Filoyu kıble edinen Kanlı Pazar faillerinin yetiştirilmesinde, 68lilere karşı kontrgerilla faaliyeti örgütlenmesinde, yakın dostu Alparslan Türkeşin komando kampları kurmasında ve 12 Martta önemli rolleri vardı.

Ruzi Nazar 12 Marttan sonra 1979 yılına kadar CIA tarafından Avrupada görevlendirildi. 1979da İranda ve 1980ler boyunca da Afganistanda görev yaptı.

ALTAYLI ve MİT

Enver Altaylı Ruzi Nazar eliyle 1963te girdiği MİTte 1974 yılına kadar kadrolu çalıştı.

Ardından Gladyonun değişik birimlerinde, Ruzi Nazarın belirlediği istikamette görevler üstlendi. Örneğin Nazar CIA adına Bonnda görevliyken, Altaylı da aynı tarihte MHP Genel Müfettişi olarak Almanyada ülkücüleri örgütlüyordu!

ALTAYLI ve MHP-KONTRGERİLLA

Altaylı 1980 öncesinde MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeşin (asıl adı Hüseyin Feyzullah) danışmanlığını yaptı. Türkeş tarafından ayrıca MHP Genel Müfettişi olarak görevlendirildi ve MHPnin gazetesi Hergünde yöneticilik ve yazarlık yaptı.

Ve elbette MHPnin sola karşı kullanılmasında roller üstlendi!

Kısacası Ruzi Nazar öğrencisi Enver Altaylıyı, yakın dostu Alparslan Türkeşle birlikte Gladyo faaliyetlerinde görevlendirmişti!

Nazar-Türkeş ilişkisinin altyapısı Nazi hayranlığıydı ve ilişkiyi kuran da Agasi Şendi. Şen ikiliyi CIA kampında tanıştırdı.

Türkeşin Özel Harp Dairesinde çalıştığını, Çankırıda kontrgerilla öğretmenliği yaptığını, 1955 yılında Amerikan Harp Akademisinden mezun olduğunu ve 1959 yılında da Almanyadaki Atom ve Nükleer Okulunda eğitim gördüğünü önemle belirtelim.

ALTAYLI ve SİYASAL İSLAMCILAR

ABDnin SSCByi çevreleme stratejisinin 80ler boyunca ağırlık merkezi Afganistan olmuştu. CIA Yeşil Kuşak gereği siyasal İslamcı kadroları ve cihatçı savaşçıları hem diğer ülkelerde yetiştiriyor hem de Pakistan üzerinden Afganistana sokuyordu.

İşte bu süreçte Ruzi Nazarın Afganistanda görüştüğü, sürekli irtibatta olduğu ve CIA stratejisine dahil ettiği kişilerin başında Gülbeddin Hikmetyar geliyordu. (Hikmetyarı Tayyip Erdoğanlı o ünlü fotoğraftan biliyorsunuz…)

Nazarın öğrencisi Enver Altaylı da Afganistanda görev yaptı. Turgut Özalın örtülü ödeneğinden Raşid Dostuma para götürmesi skandalı en bilinenlerdendir. Altaylı Raşid Dostumun liderliğinde kuzey Afganistanda bir küçük devlet kurmaya çalıştığını anılarında anlatır. 

ALTAYLI ve FETÖ

SSCBnin dağılmasının ardından CIA önüne Orta Asyaya uzanma hedefi koydu. Bu hedef için en ideal müttefik, Orta Asya ile tarihsel bağları nedeniyle Türkiyeydi.

İşte FETÖ okullarının Turgut Özal ve Süleyman Demirel mektuplarıyla Orta Asya ülkelerinde açılması, CIAnın bu stratejisinin gereğiydi ve görevin merkezinde de Enver Altaylı vardı.

Altaylı Fethullah Güleni Orta Asyada Türk jeopolitiğinin içini dolduracak insan olarak niteliyordu.

Zaten Altaylının FETÖcülerle ilginç akrabalıkları vardı: Yukarıda belirttik, Ruzi Nazar Enver Altaylının babası Şakir Altaylıyı Özbekistandan tanıyordu. Nazarın bir diğer dostu da Abdurrahman Kavuncuydu. Şakir Altaylı Abdurrahman Kavuncunun kızıyla evlendi.

Yani 15 Temmuzdan sonra Kazakistana kaçan AKPli Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu, Abdurrahman Kavuncunun torunu ve Enver Altaylının dayısının oğluydu. Enver Altaylının FETÖ finansörü olduğu iddia edilen kardeşi Taha Altaylının da Kazakistanda olduğunu belirtelim.

Bu arada FETÖcü Mümtazer Türkönenin bir eşinin de Abdurrahman Kavuncunun torunu olduğunu söyleyelim!

ALTAYLININ GLADYO KİMLİĞİ

Özetle Enver Altaylı sıradan biri değildir ve onun özetlemeye çalıştığımız kesişen kimliği Gladyo kimliğine işaret etmektedir.

Gladyo CIAdır, MİT içindeki yapılanmasıdır, MHP içindeki kontrgerilla örgütlenmesidir, siyasal İslamcı kadrolar yetiştirilen Komünizmle Mücadele Dernekleridir, İlim Yayma Cemiyetleridir ve elbette FETÖdür. En çok da hükümet katlarıdır!

Altaylı işte tüm bu kesimlerin tam göbeğindeki isimdir. 

Eğitim