Çok Okunanlar

Erdoğan'dan tehdit: Burası Paris mi? Bedelini ağır ödersiniz

Röportaj | CHP Eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat: İstanbul'da seçimi kazanmanın yolu...

Portakal'dan Erdoğan'a 'edepsiz' yanıtı

Deniz Baykal'dan CHP'ye 'cesaret' çağrısı

Zafer Algöz, mücevherlerin sahibini buldu

10 Ekim katliamı sonrası sosyal medyanın yavaşlatılmasına ilişkin suç duyurusu reddedildi

Eminağaoğlu, karara itiraz etti. Ömer Faruk Eminağaoğlu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı görevlileri ve Soruşturma sırasında ortaya çıkacak (MİT ve Emniyet görevlileri dahil) diğer tüm görevliler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 

Savcılığın 'kovuşturmaya yer yok' kararına  tepki gösteren Ömer Faruk Eminağaoğlu, karara itiraz yoluna gideceğini duyurdu.

Eminağaoğlu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

"Suç duyurusu konusu edilmesine rağmen, haberleşmenin engellenmesi suçu karara bağlanmadan, 

Yine suç duyurusu konusu edilmesine rağmen, mit görevlileri, emniyet istihbarat ve diğer görevliler hakkında hiç bir işlem yapılmadan,

Bu duruma neden olan varsa diğer kişiler araştırılmadan,

Sosyal ağlarla ilgili yerlere yazışma yapılmadan,

Söz konusu döneme ilişkin teknik ve hukuksal bilirkişi dinlenmesi yoluna gidilmeden,

Anılan dönemdeki yavaşlamanın kullanıcı yoğunluğundan kaynaklandığı soyut gerekçesi ile sadece tib görevlileri hakkında ve sadece görevi kötüye kullanmak suçundan kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş!

Bu irade, ben bu süreci soruşturmak istemiyorum diyen bir iradedir.

Karara itiraz yoluna gidilmiştir."

Ömer Faruk Eminağaoğlu, 13.10.2015 tarihli suç duyurusunda şu ifadelere yer vermişti:

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN

:

Ömer Faruk Eminağaoğlu

 

ŞÜPHELİLER

:

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı görevlileri
 

Soruşturma sırasında ortaya çıkacak (MİT ve Emniyet görevlileri dahil) diğer tüm görevliler
 

SUÇ

 

:

Haberleşmenin engellenmesi

Görevi kötüye kullanmak

 

AÇIKLAMALAR

10.10.2015 tarihinde Ankara’da saat 10.04’te gerçekleşen Cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırısı sonrasında, internet ortamında(https://twitter.com/https://www.facebook.com/ gibi url adresleri olan) sosyal ağlara erişim konusunda sorunlar yaşanmaya başlanmıştır.
Sosyal ağlara, yurt dışı üzerinden  http://www.vpnbook.com/freevpn gibi url adresleri kullanılarak, nüfus ve kullanıcı yoğunluğu Türkiye’den daha fazla olan bir başka ülke yoluyla bağlantılarda bile, hiçbir sorun yaşanmamaktadır.
Türkiye’den yani TİB üzerinden yukarıda url adresleri verilen sosyal ağlara gerçekleştirilen bağlantılarda, adeta erişimin engellenmesine ilişkin bir yargı kararı veya verilmiş bir idari kararın onaylanmasına ilişkin bir yargı kararı varmışçasına, farklı saatlerde farklı düzeylerde ancak her durumda erişim sorunları yaşanmaktadır. Bu sayfalar bazen çok yavaş açılmakta, açıldıktan sonra bu yavaşlık saatlerce dahi sürmekte,  sayfa akışı gerçekleşmemekte, böylece kullanım sorunları ortaya çıkmaktadır.
Sosyal ağlar dışında her hangi bir sorun yaşanmamış ve yaşanmamaktadır.
Sadece sosyal ağlardaki hız sorunu nedeniyle ve farklı düzeyde yaşanan bağlantı sorunları da, yalnızca TİB üzerinden sosyal ağlara gerçekleştirilen bağlantılarda yaşanmaktadır.
Bu durum, suç duyurusu yapılır yapılmaz ve başvuru kayda alınır alınmaz, yukarıda belirtilen her iki sosyal ağa ilişkin url adresleri verilen sayfalarla ilgili olarak tutulacak tutanakla açıkça saptanacaktır. Ancak bu dilekçe 12.10.2015 tarihinde internet ortamında saat 20.00 sonrasında oluşturulduktan sonra, her iki url adresine TİB üzerinden erişim sorununun ortadan kalktığı görülmüştür.
Sosyal ağlar konusundaki kullanım sorunları nedeniyle, haber alma hakkının ve kişiler arasındaki haberleşmenin fiilen engellenmesi, bir sansür durumu ortaya çıkmıştır.
Haberleşmenin engellenmesi ile de kalmayıp bunun da ötesine geçilerek sahip olunan görevlerin hukukun dışına çıkılarak kötüye kullanılması yoluyla, anılan sosyal ağlarla ilgili olarak herkesi kapsamına alacak biçimde genel bir haberleşme kısıtlamasına yol açacak nitelikte yaratılan hız veya diğer sorunlar nedeniyle, görevin kötüye kullanılması durumu da söz konusu olmuştur.
Yaşanan tüm bu sorunların yalnızca TİB üzerinden gerçekleşen bağlantılarda ortaya çıkması nedeniyle, suç duyurusuna konu eylemler, yapılacak soruşturmada saptanacak olan bu konu ile ilgili TİB görevlileri yanında, yine yapılacak soruşturma ile saptanacak MİT ve Emniyet görevlileri dahil diğer kamu görevlileri tarafından gerçekleştirilmiştir.
Ortaya çıkan haberleşmenin kısıtlanması ve görevi kötüye kullanma nedeniyle, haberleşme konusundaki haklarımı somut olarak kullanamamam gözetildiğinde, atılı suçlardan zarar görmüş durumdayım.
Suçlamanın açıklığa kavuşturulabilmesi için, 10.10.2015 saat 10.04’ten sonra (özellikle 12.10.2015 saat 20.00 ye kadar) hatta bu güne kadarki anılan url adresleri ile ilgili genel ve tarafımın kullanım ve hız durumlarının saptanması, ayrıca 10.10.2015 öncesindeki kullanım ve hız durumlarının saptanması, oluşan erişim sorununun neden ve kaynağının belirlenmesi konusunda, BAŞKA YOLLA KANIT ELDE ETME OLANAĞININ BULUNMAMASI, tek incelemenin TİB kayıtları üzerinde yapılmasının gerekmesi, TİB tarafından geriye de dönük olarak kayıtların tutulması karşısında, 5271 sayılı Yasa’nın 134 üncü maddesi uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.
5271 sayılı Yasa’nın 134 üncü maddesi uyarınca bu suçlama nedeniyle, başka yolla kanıt elde etme olanağı bulunmadığından, bu konuda yargıç kararı alınarak işlem yapılmalıdır. Başka yolla kanıt elde olanağının ortaya konulması durumunda, yargıcın takdir hakkı bulunmamakta olup, olayda da bu koşullar gerçekleşmiştir.
TİB’in veya bu konu ile hakkında suçlama ilgili bilgisayar kayıtlarının alınması için elkoyma işlemi gerekmemekle, 5271 sayılı Yasa uyarınca kopya ve yedekleme yoluyla bu işlemlerin yapılabilmesi olanaklıdır.
Alınacak kayıtlarla ilgili olarak suçlamaya konu dönem ve 10.10.2015 öncesi dönem verileri çözülerek, gerekiyorsa üzerinde uzman yoluyla inceleme yapıldığında, atılı suçların sabit olduğu görülecektir.
Bu nedenle öncelikle kanıtların karatılmasının önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması, bu bağlamda anılan url adresleri hakkında CMY 134 üncü madde uyarınca karar alınması, bundan sonra ilgililer hakkında 4483 sayılı Yasa uyarınca işlem yapılması ve sonrasında iddianame düzenlenmesi gerekmektedir.
HUKUKSAL KANITLAR

Başvuruya konu edilen url adreslerine erişim konusundaki veriler ve değerlendirmeler
5271 sayılı Yasa’nın 134 üncü maddesi yoluyla alınacak karar uyarınca yapılacak inceleme.
Bilgisayarıma ilişkin bağlantıları gösterir liste.
Başvuruya konu sosyal ağlarla ilgili olarak Türkiye temsilciliklerinden, 10.10.2015/10.04-12.10.2015/20.00 tarihleri arasında bu ağlara, nüfus ve kullanıcı sayısı Türkiye’den fazla olan ülkelerin sorulup, o ülkelerde herhangi bir hız veya erişim sorunu yaşanıp yaşanmadığının, Türkiye ile ilgili olarak verilerin durumun sorulması.
Gerek duyulursa, tarafım da bilgilendirilerek, bağlantılarım hakkında yapılacak inceleme.
Her türlü hukuka uygun kanıt.
Her iki ağa 10.10.2015 tarihinden sonra bağlantılarda sorun yaşandığına ilişkin haber linkleri
http://www.aksam.com.tr/teknoloji/twitter-yasaklandi-mi-twittera-erisim-engeli/haber-451040

http://www.haber7.com/teknoloji/haber/1595794-facebook-neden-yavas-facebook-ne-zaman-duzelir

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle,

Belirtilen kişiler hakkında, anılan ve soruşturmada ortaya çıkacak suçlardan işlem yapılması arz ve talep olunur.

Saygılarımla. 13.10.2015

Ömer Faruk Eminağaoğlu 

Ömer Frauk Eminağaolu tarafından yapılan itiraz ise şu şekilde:

ANKARA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İLETİLMEK ÜZERE

GÖLBAŞI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

2015/4081 hz

 

YAKINICI

:

Ömer Faruk Eminağaoğlu

 

KONU

:

Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 28.4.2016 tarih ve 2015/4081 hz, 2016/940 sayılı kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz

 

TEBLİĞ TARİHİ

:

 

06.5.2016

GENEL AÇIKLAMA

13.10.2015 tarihli dilekçe ile, 10.10.2015 tarihindeki Ankara katliamı sonrasında, sosyal ağlara erişim konusunda oluşan yavaşlama nedeniyle TİB görevlileri ve ayrıca, MİT veya Emniyet görevlileri dahil diğer tüm görevliler hakkında, görevi kötüye kullanmak ve ayrıca haberleşmenin engellenmesi konusunda suç duyurusu yapılmıştır.
Ortaya çıkan hukuka aykırı suç oluşturan eylemlerle ilgili olarak, sosyal ağlarla ilgili temsilciliklerle yazışma yapılması, hız ve erişim konusundaki her türlü hukuksal araştırmanın yapılarak, başvurunun soruşturulması talep edilmiştir.
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, özetle TİB görevlileri hakkında görevi kötüye kullanma suçu yönünden kanıt bulunmadığı, mevcut durumun kullanıcı yoğunluğundan kaynaklandığı, ayrıca TİB’in değil BTİK tarafından yetkilendirilmiş erişim sağlayıcılarının internete erişim hizmeti verdiği belirtilerek, görevi kötüye kullanma suçu ile ilgili olarak TİB görevlileri hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş ve soruşturma sonuçlandırılmıştır.
İTİRAZ NEDENLERİ

Ortaya çıkan sosyal ağlara erişimdeki yavaşlama başvuruya konu edilmiş olup, bu konuda haberleşmenin engellenmesi ve görevi kötüye kullanma suçlarından işlem yapılması istenilmiş, ancak haberleşmenin engellenmesi suçu hakkında herhangi bir irdeleme ve karar dahi verilmemiştir.
Görevi kötüye kullanma suçu hakkında ise yeterli irdeleme ve soruşturma yapılmadan, sosyal ağlarla ilgili temsilciliklerle yazışma yapılmadan, bilirkişi incelemesi yaptırılmadan, soyut olarak kullanıcı yoğunluğu gerekçesi ile karar verilmesi, hukuksal değildir.
TİB görevlileri dışında, MİT veya Emniyet görevlileri dahil diğer görevliler hakkında da başvuru yapılmış olup, TİB görevlileri dışındaki diğer görevliler hakkında soruşturma yapılmamış, karar bile verilmemiştir.
BTİK tarafından yapılan yetkilendirme ile ilgili erişim sağlandığı belirtilmesine rağmen, erişim sağlayıcılardan kaynaklanan veya erişim sağlayıcıları üzerinden gerçekleştirilen bir sorun olup olmadığı var ise resen soruşturmayı gerektiren bu konuda soruşturmanın genişletilerek, gerekli soruşturmanın yapılması yoluna gidilmemiştir.
Ortaya çıkan erişim yavaşlaması konusu, soyut sözlerle geçiştirilecek değil, her türlü teknik ve hukuksal araştırma yapılıp, bilirkişi incelemesi ile karara varılacak bir konu iken, eksik ve yetersiz gerekçe ile ve de başvuru konusu bazı suç ve şüpheliler hakkında da karar verilmiş olması, hukuka aykırıdır.
Bu nedenle, incelenecek dosya içeriği de gözetilerek, itirazın kabulüne karar verilmesi gerekmektedir.
SONUÇ

Yukarıda belirtilen ve resen de gözetilecek nedenlerle,
Başvuruya konu kovuşturmaya yer olmadığı kararına yönelik itirazın kabulü ile söz konusu kararın kaldırılması konusunda bilgi ve gereğini talep etmekteyim.
Saygılarımla.09.5.2016

İlgili Haberler

Güncel

Bira fiyatları son 9 senede ne kadar arttı?

Güncel

Her bölüm aynı kıyafet için dudak uçuklatan rakam

Güncel

Kirli çorap koklayan adamın ciğerleri iflas etti

Güncel

ÇHD Öğrenci Komisyonu: Ruhsatlarımızı gasp eden kararlar geri çekilsin!

Güncel

Ege Denizi'nde deprem

Güncel

Portakal'dan Erdoğan'a 'edepsiz' yanıtı

Güncel

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekâtı

Güncel

Bira fiyatları son 9 senede ne kadar arttı?

Güncel

Siirt'te operasyona giden 10 asker yaralandı

Güncel

Süper Lig takımının binasına silahlı saldırı

Güncel

Diyanet Külliyesi'ne 80 milyon okula gelince 'tasarruf'

Güncel

İçişleri Bakanlığı, Mahmutpaşa'da 'sarı yelek! peşinde...