1800 yıllık sağlık dileği

Mersin’in Erdemli ilçesindeki Elaiussa Sebaste Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında 1800 yıllık hamamın girişinde yapıyı inşa ettiren Demetratianas ve Anatolianas adlı kadınların sağlık dileklerinin yer aldığı bir yazıt bulundu.

Elaiussa Sebaste Antik Kenti’nde Roma La Sapienza Üniversitesi’nden Annalisa Polosa’nın kazı başkanlığında 2016 yılı kazı çalışmaları tamamlandı. Antik kentteki kazı çalışmalarında MS. 2. yüzyıla tarihlenen küçük bir hamam tamamen gün yüzüne çıkarıldı. Kalorifer sistemli hamamı yaptırdığı belirlenen Demetratianas ve Anatolianas’ın hamam girişine yıkanmaya gelenlere sağlık dileklerini belirten bir yazıt bulundu.

Antik k?ntt?ki küçük h?m?md? y?pıl?n k?zı ç?lışm?l?rı h?kkınd? bilgi v?r?n H?rr?n Üniv?rsit?si Öğr?tim Gör?vlisi v? K?zı B?şk?n Y?rdımcısı Muh?rr?m Or?l, “Y?pının ?rijin?li R?m? dön?min?, Mil?tt?n S?nr? 2. y? d? 3. yüzyıl? d?y?nm?kl? birlikt? Biz?ns dön?mind? ikinci kull?nım ?vr?l?rin? s?hiptir. Girişi m?z?ikli y?zıtlı bir h?m?m. Biz?ns dön?min? g?çildiğind? f?rklı ?m?çl?rl? kull?nılmış v? ? ç?rç?v?d? y?pı r?viz? ?dilmiştir. Bunun ?n b?lirgin örn?ğini m?z?iğin üz?rind?ki sütün k?lıntısınd? gör?biliy?ruz. B?zı bölüml?ri z?ytiny?ğı işliği ?l?r?k kull?nılmış. B?zı bölüml?ri bölg?y? su g?tirm?k ?m?cıyl? Biz?ns dön?mind? su k?n?ll?rı inş? ?dil?r?k y?pılmış'' d?di.

Hamamı yaptırdığı anlaşılan Demetratianas ve Anatolianas adlı kadınların hamam girişine yıkanmaya gelenlere sağlık dileklerini belirttikleri bir yazıtın bulunduğunu da ifade eden Oral, “Çalışmamız bu sene bu yapı üzerinde yoğunlaştı. Bundaki amacımız hem kazısını tamamlayıp yapıyı tam olarak anlayabilmek, hem de restorasyonunu gerçekleştirmekti. Restorasyon büyük ölçüde tamamlandı, önümüzdeki yıl da devam edeceğiz. Her yıl yaptığımız gibi kazısını tamamladığımız alanları koruma amaçlı olarak tel örgüyle çeviriyoruz'' diye konuştu.

YAZARLAR