darbeicindedarbegif.gif

Çok Okunanlar

Katar'dan gelen yardımın karşılığı ortaya çıktı

‘IMF'ye gidin, Berat Albayrak'ın işine son verin'

Emeklilere maaş şoku!

'Setlerde bakire arayan erkek oyuncu var'

Hem cinsiyetçi hem saçmalama uzmanı: Yandaş yazardan skandal yazı

'3 buçuk ırkçı Ermeni lobisinin kararını kabul ettiler'

Alman parlamentosunda, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen tasarının kabul edilmesinin ardından Hükümet'ten ve AKP'den sert tepkiler geldi.

"ALMANYA'DA DA 3 BUÇUK IRKÇI ERMENİ LOBİSİNİN BİR KARARINI ALMAN PARLAMENTOSU KABUL ETTİ"

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Federal Meclisi'nde 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına ilişkin karar tasarısının onaylanmasına ilişkin, "Türkiye'nin önemli bir müttefiki Almanya'da da 3 buçuk ırkçı Ermeni lobisinin bir kararını Alman Parlamentosu kabul etti. Bu karar, hatalı bir karardır. Türk milletinin geçmişi bellidir. Bizim geçmişimizde yüz kızartacak başımızı öne eğdirecek hiçbir olay yoktur. Tarihçilerin bile aralarında anlaşamadığı bir konuda, sözde Ermeni soykırımın kabul edilmesi asla ve asla Türkiye'nin kabul edeceği bir şey değildir. Bu gelişmeler üzerine Türkiye'nin Almanya Büyükelçisini istişareler için Türkiye'ye çağırdık" dedi.


Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören'de Osmanlı Halk Pazarı'nın açılışına katıldı. Yıldırım, Almanya Federal Meclisi'nde 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına ilişkin karar tasarısının onaylanmasına ilişkin, "Ne tesadüftür ki, anamuhalafet partisi, yabancı elçilerle Ak Parti'den kurtulma muhabbeti yaparken, Türkiye'nin önemli bir müttefiki Almanya'da da 3 buçuk ırkçı Ermeni lobisinin bir kararını Alman Parlamentosu kabul etti. Bu karar, hatalı bir karardır. Türk milletinin geçmişi bellidir. Bizim geçmişimizde yüz kızartacak başımızı öne eğdirecek hiçbir olay yoktur. Tarihçilerin bile aralarında anlaşamadığı bir konuda, sözde Ermeni soykırımının kabul edilmesi asla ve asla Türkiye'nin kabul edeceği bir şey değildir. Bu gelişmeler üzerine Türkiye'nin Almanya Büyükelçisini istişareler için Türkiye'ye geri çağırdık. Tabi ki karar metnini gördükten sonra atılacak adımları atmakta bir saniye bile tereddüt etmeyiz. Bu millet kimseden emir almadı. Hiç kimseye boyun eğmedi. Allah'ın önünde eğiliriz. Milletimiz ne isterse onu yerine getiririz" diye konuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: CEHALET VE HUKUKA SAYGISIZLIK ÖRNEĞİ BİR KARAR

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Meclisi'nde 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına ilişkin karar tasarısının onaylanmasını eleştirerek, "Alman Federal Parlamentosu'nun 2 Haziran 2016 tarihinde aldığı karar anılan kurumun itibarı bakımından utanç vericidir. Ermeni anlatısını tartışılmaz bir gerçek gibi dayatmaya çalışan, cehalet ve hukuka saygısızlık örneği bir karar. Bu önyargılı ve mantık dışı siyasetin ciddi bir öz eleştiriye ihtiyacı olduğu ortadadır. Türkiye'nin Alman Federal Parlamentosu'ndan öğreneceği hiçbir şey yoktur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meşru bir tartışma konusu olduğu Avrupa hukuku içtihadına girmiş 1915 olayları hakkında Alman Federal Parlamentosu'nun 2 Haziran 2016 tarihinde aldığı karar anılan kurumun itibarı bakımından utanç vericidir. Tarihi siyasileştiren, geçmişin özgürce konuşulmasını engelleyen, bir tabu haline getirilen Ermeni anlatısını tartışılmaz bir gerçek gibi dayatmaya çalışan, cehalet ve hukuka saygısızlık örneği olan bu kararın altında imzası olanlara şunları bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

DİYALOG, DUYGUDAŞLIK VE ADİL BİR BAKIŞ AÇISIYLA MÜMKÜNDÜR

1915 olaylarına ilişkin anlaşmazlıktan uzlaşıya varılabilmesi, diyalog, duygudaşlık ve adil bir bakış açısıyla mümkündür. Bu anlayışla, Osmanlı Ermenilerinin acılarını paylaşarak hatıralarını yaşatmaya çalışan; Ermeni kültürel varlıklarına sahip çıkan ve iki komşu halk arasında uzlaşı yollarını açmak için önemli adımlar atan Türkiye'nin Alman Federal Parlamentosu'ndan öğreneceği hiçbir şey yoktur. Alman Federal Parlamentosu, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sürecinde yaşananları öğrenmek istiyorsa, 2005 yılından bu yana ısrarla önerdiğimiz özgür, herkese açık ve bilimsel temelde çalışacak Ortak Tarih Komisyonu'nun kurulmasına katkıda bulunabilir.

KİTAP, BELGESEL VE FİLM ALMAN KAMUOYUNDA TEK YÖNLÜ BİR KANAAT OLUŞTURMA GÖREVİNİ ÜSTLENMİŞTİR

Özgürlüklerin pek çok alanda rahatlıkla kullanılabildiği Almanya'da, 1915 olayları konusunda ise tek sesli ve baskıcı bir ortam vardır. 1915'te ne olduğunu anlamak ve anlatmak yerine, Ermeni anlatısını dikte etmek üzere bu ülkede uzun yıllardır yürütülen çalışmalarla üretilen çok sayıda kitap, belgesel ve film Alman kamuoyunda tek yönlü bir kanaat oluşturma görevini üstlenmiştir.

IRKÇILIK, TÜRK VE İSLAM KARŞITLIĞI, GÜNCEL İÇ VE DIŞ POLİTİK GELİŞMELER, KİBİRLİ, FIRSATÇI BAZI SİYASETÇİLER 

Bu politikanın arkasında yatan sebepler arasında, ırkçılığa varan Türk ve İslam karşıtlığı, güncel iç ve dış politik gelişmeler, kibirli ve fırsatçı bazı siyasetçiler ile Almanya'nın Namibya'dan Holokost'a uzanan insanlığa karşı suçlar ve soykırım sicilinin yarattığı derin travma sayılabilir.

TÜRK ASILLI ALMAN VATANDAŞLARINI TARİHLERİNE, ÖZ KİMLİKLERİNE YABANCILAŞTIRMAK ASİMİLE ETME GAYRETİ

Daha da vahimi Almanya'nın bu girişimi, siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel hayatına önemli katkılar veren Türk ve Türk asıllı Alman vatandaşlarını tarihlerine ve öz kimliklerine yabancılaştırmak ve asimile etmek gayretidir.

BU DAYATMAYA KARŞI HUKUKİ YOLLAR DA DAHİL, HER TÜRLÜ İMKAN KULLANILARAK DİRENİLECEĞİ ŞÜPHESİZDİR

Ermeni anlatısını eğitim yoluyla genç nesillere dikte etmeye yönelik girişimler bu yüzden endişe vericidir. Almanya'daki Türk çocuklarının tarih derslerinde başarılı olabilmeleri için, inanmadıkları ve doğru olmadığını bildikleri bir anlatıyı savunmalarını beklemek, böyle bir eğitim anlayışı, demokratik bir ülkeyle bağdaşmadığı gibi, uyum çalışmalarına da yardımcı olmayacaktır. Bu dayatmaya karşı hukuki yollar da dahil, her türlü imkan kullanılarak direnileceği şüphesizdir.

BU ÖNYARGILI VE MANTIK DIŞI SİYASETİN CİDDİ BİR ÖZ ELEŞTİRİYE İHTİYACI OLDUĞU ORTADADIR

Almanya'nın 101 yıl önce yaşanmış tarihi bir konuyu siyasileştirmemesi, adil ve nesnel olması, kendisinin de bir parçası olduğu Avrupa hukukunun gereğidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin; Bu konudaki Ermeni anlatısının mutlak gerçek olmadığına ve özgürce tartışılabileceğine; Ermeni anlatısını sorgulayan görüşlerin ifade özgürlüğünün mutlak koruması altında bulunduğuna; 1915 olayları ile Holokost arasında benzerlik kurulamayacağına dair hukuken bağlayıcı tespitlerini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Alman Federal Parlamentosu'nun, tarihi kendi bildiği gibi yorumlaması; öte yandan, hukuku hiç dikkate almaması kaygı vericidir. Bu önyargılı ve mantık dışı siyasetin ciddi bir öz eleştiriye ihtiyacı olduğu ortadadır. Alman kamuoyunun, Türklerin görüşlerine, hafıza kayıtlarına ve uzlaşı yolundaki samimi çabalarına saygılı olması demokrasinin ve insan haklarının gereğidir.

ALMANYA'NIN HAYATİ ÖNEMDEKİ GÖRÜŞ VE HASSASİYETLERİMİZİ DİKKATE ALMASINI BEKLİYORUZ

Müttefiklik ilişkisi içinde olduğumuz, Avrupa'nın geleceği için yakın işbirliği yürüttüğümüz Almanya'nın, gerek ikili ilişkilerimizin gerek Türkiye-Avrupa ilişkilerinin geleceği için hayati önemdeki görüş ve hassasiyetlerimizi dikkate almasını bekliyoruz. Bu şartlar altında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu istişareler için Türkiye'ye çağrılmıştır."

NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE İÇİN BU KARA YOK HÜKMÜNDEDİR

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Almanya Federal Meclisi Bundestag'ın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren tasarıyı onaylaması ile ilgili olarak Twitter nesabından, "Almanya Parlamentosu'nun "çarpıtılmış ve mesnetsiz" bir takım iddiaları "soykırım" olarak kabullenmesi tarihi bir hatadır. Almanya Parlamentosu'nun bu tasarıyı kabul etmesi Türkiye ile Almanya arasındaki dostluk ilişkisine yakışan bir karar değildir. Türkiye için bu karar yok hükmündedir. Bu mesele siyasetçilerin ya da parlamentoların değil, bilim adamlarının ve tarihçilerin neticeye kavuşturması gereken bir meseledir. Türkiye olarak bu karara her platformda gereken cevabı elbette vereceğiz" açıklamasında bulundu. 

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: KARAR SORUMSUZ VE MESNETSİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Federal Meclisi'nde 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına ilişkin karar tasarısının onaylanmasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kendi tarihindeki karanlık sayfaları kapatmanın yolu sorumsuz ve mesnetsiz Meclis kararlarıyla başka ülkelerin tarihini karalamak değildir" dedi. 

BEKİR BOZDAĞ: ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARI, TÜRK MİLLETİNE YAPILAN İFTİRADIR

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, 'Ermeni soykırım iftiraları, iddiaları Türk milletine yapılan bir iftiradır. Türkiye Devletine yapılan bir iftiradır. Türk tarihine bir iftiradır. Atalarımıza bir iftiradır. Parlementoların karar alması, tarihi iftiraları hakikat yapmaz. Alman parlementosu değil, bütün Dünya parlementosu karar alsa, bu millete leke sürmeyi, bu devlete leke sürmeyi aziz milletimizin ve tarihimize leke sürmeyi başaramayacaklardır. Bu karar bizim için yok hükmündedir" dedi.

Bakan Bekir Bozdağ, beraberinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni binasının açılış törenine katıldı. Törende konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya Parlementosu'nun almış olduğunu sözde soykırım iftiralarını sert bir dille eleştirdi. Bozdağ konuşmasında şunları söyledi.

"Bakın bugün Almanya parlementosu bir karar aldı. Sözde soykırım iftiralarını tanıyan bir Meclis kararı aldı. Sorgun'dan bir kez de ben ifade ediyorum. Ermeni soykırım iftiraları, iddiaları Türk milletine yapılan bir iftiradır, Türkiye Devletine yapılan bir iftiradır, Türk tarihine bir iftiradır, atalarımıza bir iftiradır. Parlementoların karar alması, tarihi iftiraları hakikat yapmaz. Alman parlementosu değil, bütün Dünya parlementosu karar alsa bu millete leke sürmeyi, bu devlete leke sürmeyi aziz milletimizin ve tarihimize leke sürmeyi başaramayacaklardır. Çünkü bizim ayıbımız yok. Atalarımız, ceddimizin, devletimizin, tarihimizin yüzümüzü önümüze eğdirecek kara delikleri, bizim tarihimizde övünecek sayfalar var. Merhametin, şefkatin el uzatmanın yardım eli uzatmanın yeri var".

ÖLÜMDEN KAÇANLARA KUCAK AÇAN BİZ

Bakan Bozdağ, Türkiye olarak Suriye'ye kucak açtıklarını belirtiği konuşmasında, "Ölümden kaçanlara kucak açan biz, Merkel'in Almanya'sı ne yapıyor, 'Buralara gelmesin diye duvarlar örüyorlar. Herkes tedbirler alıyor. Aman Suriye'de ölsünler. Buraya gelmesinler. Yaşasınlar diye bir gayret var mı?, Bir çaba var mı?. Bugün dünya istese, Suriye'deki Esed'in katliamı anında bitmez mi?. Seyrediyorlar katliamları. 500 binden fazla insan öldü. 10 milyondan fazla insan göçer hale geldi. Kendilerini medeni kabul edenler sadece ölü sayıcılığı yapıyorlar. Bu ölümler için parmaklarını dahil kıpırdatmıyorlar. Yahudileri yakacaksın fırında. Sonra kalkıp Türk milletini soykırım iftirasıyla karar vereceksin. Sen dön kendi tarihine bir bak. Ne var yüzünü ak edecek. İnsanları canlı canlı fırınlarda yaktığınızla övünüyorsunuz. Bizim tarihimizde unutanılacak hiçbir şeyimiz yoktur. 'Böyle biz karar alırız, Türkiye buna bakar geçer' diye düşünmesinler. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler bu karar önemli bir dönüm noktasıdır. Almanların bunu bir tarafa not etmesinde fayda vardır" diye konuştu.

TARİHLER SİYASİ KARARLARLA YAZILMAZ

Türk milleti ve Türk Devletinin kendine dost olanı da, dost olmayanı da yazdığını belirten Bekir Bozdağ, "Biz bu kararı da, kararı alanları da unutmayacağız. Türkiye'nin tarihini, Türk milletinin parlementosunu kararları lekeleyemeyecektir. Biz her zaman söylüyoruz. Parlementolarda siyasi kararlar alınır. Tarihler siyasi kararlar ile yazılmaz. Tarihleri birileri yapar, birileri yazar. Tarihler kanunlarla, kararlarla değişmez. Bunlar zannediyorlar ki' parlemento kararı alırsak tarihi değiştiririz'. Bu karar bizim için yok hükmündedir. Onlar istedikleri kadar kendi kendilerine 'biz bunu yaptık desin dursun'. Bizim için kıymeti, harbiyesi yoktur. Ama kıymetini ve harbiyesi yoktur diye kararı alanlar için bakışımızı sorgulamayacağımızı kimse bizden beklemesin" dedi. Konuşmaların ardından Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası yeni binasınının açılışı gerçekleşti

Bozdağ: Türkiye, bu kararı ve bu kararı alanları unutmayacaktır

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya Federal Meclisi'nde 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına ilişkin karar tasarısının onaylanmasını sert sözlerle eleştirerek, "Geçmişinde tarihin en büyük soykırımı, insanları diri diri fırınlarda yakma vahşeti bulunan Almanya'nın bu kararı, onların ayıplarını örtmez. Almanya Parlamentosu'nun aldığı iftira kararını şiddetle kınıyorum. Bu karar, Türkiye açısından yok hükmündedir. Türkiye, bu kararı ve bu kararı alanları unutmayacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter adresinden paylaştığı mesajlarla Almanya'yı sert sözlerle eleştirdi. Almanya Federal Meclisi'nde 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına ilişkin karar tasarısının onaylanmasını iftira olarak nitelendiren Bozdağ, "Almanya Parlamentosu'nun sözde soykırım kararı, Türk milletine, Türkiye'ye, tarihe ve ecdadımıza açık ve tartışmasız bir iftiradır. Hiçbir iftira veya iddia, Parlamento kararıyla veya kanunla hakikate çevrilemez. Parlamento kararlarıyla tarihi hakikatler, değiştirilemez. Türk milletinin ve Türkiye'nin tarihinde, aziz milletimizin ve devletimizin başını öne eğdirecek utanç sahneleri/sayfaları yoktur" dedi.

'ALMANYA'NIN BU KARARI,ONLARIN AYIPLARINI ÖRTMEZ'

Geçmişte tarihin en büyük soykırımını uygulayan Almanya'nın aldığı bu kararın ayıplarını örtmeyeceğini ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arşivler, tarihi kayıtlar/veriler, milletimizin, ciddimizin ve mirasçısı olmaktan iftihar duyduğumuz devletlerimizin, adaletine tanıktır. Türk devletleri ve Türk milleti, tarih sahnesinde daima hakkaniyeti, adaleti, merhameti, mazluma yardımı ve zalime karşı duruşuyla anılmıştır. Aksini iddia edenler, ya bizi ve tarihimizi bilmiyorlar yada Türk milletine, Türkiye'ye ve ecdadımıza düşmandırlar. Geçmişinde tarihin en büyük soykırımı, insanları diri diri fırınlarda yakma vahşeti bulunan Almanya'nın bu kararı, onların ayıplarını örtmez.

Almanya Parlamentosunun aldığı iftira kararını şiddetle kınıyorum. Bu karar, Türkiye açısından yok hükmündedir. Türkiye, bu kararı ve bu kararı alanları unutmayacaktır. Türkiye, hak bildiği doğru yolda kararlılıkla yürümeye, hakkı ve hakikati her yerde dillendirmeye devam edecektir."

İlgili Haberler

Politika

Almanya'da Türkiye'ye mali yardım anketi

Politika

Rusya: Türkiye'den DTÖ'de ABD'ye karşı ortak hareket talebi gelmedi

Politika

AKP'den ABD'ye karşı önlemler: İşte '4 alanlı' plan

Politika

CHP'nin bayramlaşma programı belli oldu

Politika

AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Bazılarını partiden attık

Politika

İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi istifa etti

Politika

HDP'de dikkat çeken istifa: Parti içinde oligarşik bir yapı oluştu

Politika

Cemal Canpolat: İstanbul'u sahipsiz bırakmayacağız

Politika

Nahit Duru | Aynı gemi...

Politika

Dolardaki artış basını da vurdu: Aydınlık gazetesi ara verdi

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye güvenli liman olmaya devam edecek

Politika

AKP'liler arasında 'havlama' polemiği