YAZARLAR

Tüm Yazıları Noyan Umruk

Davazlıdan hıznır nameler (III): "Olur bööle şeeeler deyyola be d

11.02.2017 16:37

Daaayı be dudulaa dudulaa ne gıyak çegivedile biyol de mi? Aatıgın ağzın gulaklaana varyon de mi?

Hemencecik gendine bi gotra, motra neyim çegiveecen herhal…

Ben de ağşen eve gidegene, napçen epmeği, penniri;  bi yat alıp gitçen deyyon hani…

Olur a, bizim Hatça yatı, matı görüvence haldan ağnar mı bilemeyyon…

Yoğsam Ne bu boyu devrilesice herif, delirtecen mi sen bene deye göpürüvence ne yapçen deye düşünmeyyon da deel gari…

Haaa bi de vaalık fonu deye bi şee çıkıvemiş ya, bizi de alıveesele de biracıcık da biz sebeblenivesek deye gülüyom gıs gıs hani…

Emme hebisinden, sandığa gidivence evet deyivecek, dedittirivecek ensesi galın adamlaaa sebeblenivecek deyyolaaa be dayı…

Böyyük hagsızlık, edeletsizlik deemi bu…

Bunca mal, mülk hebimizin be ya… Yıllaaca gan, ter, yoğluk, yoğsulluk  diz boyu biriktirivediimiz bunla be ya…

Yoğsam, oğlum devletin malı dengiz, yemeyen donguz mu deycen gene bene…

Heç oluu mu be daayı, ne yiyoz, ne içyoz hebisi bizden, emeklee bizden, eskelee bizden, şehetlee bizden, yemek onlaadan ha. Ters geliveyyo bu iş bene gari… Heç ağnameyyon…

Bi  de ipotek edivecekleemiş ya da satvecekleğmiş bunna demi dayı gıradi, mıradi alıvemek için… Hani ne yabıveğdilee evvelkilee deyyolaadı ya; he bu sadıvediklee onna dee mi be daayı… Bunna da saçı bitivememiş yetimin, garibanın haggı vaaadı hani…

Satçekle de , napçeklee…

Yoğsam gıradi mıradi alameyyola ya, işleee tıganıvedi de körpülerin, teyyare alanlarının gaymelerini  bol kepçe mütaitlee mi dağtıvecekleee he mi…

Deyivesene bizim Ziraad de gidivedi be daayı.. Hani işler kötüleyivence, sıgışıvence sel, mel oluvence bi gaç guruş gıradi alıvedik ya o da gümbürtüye gidivedi herhal …  Mütaitleee tomarıynen ödeyivence bize para mı galıı garii…

Daayı be bırakıve gotrayı motrayı da essahdan önkü sandığdan evet cıkıvence tumana eyice bi sahab çıgalım deyyon hani…

Şincik sene bene güleyyon emme Allah  gösteemesin bi cıgıvence yes be annem aha o vagit ben de sene bi gülvecen ki soğma gitsin…

He bi de şehetlee gırla be daayı… Bu seferde Moskof  vuruvemiş deyyolaaa… Ayılaala yatıvence olceği bu de mi daayı…Hemi Trampinen, hemi Putininen  dans edivecen, yaltaklanıveecen deegene yalpalatıveelee işte bööle adamı…Emme olan gınalı guzucuklaa oleyyo gari, üreğim paaçalanıveyyo…  

Bi de sankilim memlekette cumburreyizi, başabagan, mıdafa vegili yoğudu da söz oncağza galıvence  egönömi baganı olcek herif Oluu gari bööle şeeler deyivemiş. He ya hesabsız, gitabsız  ayılaala yatağa girevence olur bööle şeele…Vicdansız, nemıssız herif Olur bööle şeele.. deel, ölüü  bööle memetçikleee… Nassosa gendi gızancılaa deel, garibanın guzucuklaa..  

Bastı gene bene goyu bir efgar be daayı… Hadi sene de canın sıgmag istemeyyon gari… Gal saalıcekle…

Eğitim