darbeicindedarbegif.gif

YAZARLAR

Tüm Yazıları Noyan Umruk

Bi şegeemiz, bi de sandığımız vaadı.. Onlaan da dadı gaçvedi be

02.03.2018 10:52

Bi gulağımızın aakası, paadon şegeemiz galvemişti elceğzimizde be daayı… Onda dadı gaçveedi gari… Yüzbinleece çitçi, yüzbinleece işçi, fabrigalaa, darlalaa, çoook gıymatlı erazi Amarigan zehrine, mutaitlee gurban be yaa…

Neede bu ehli vatan deyyon hani…

Sete  fugaralık sınırı da 5300 gayme olveemiş.. Gözün aydın be daayı aatıgın hebimiz fugarayız gaari… Bi sevinyon, bi sevinyon ki sooma gitsin… Hebimiz bii, bütün oluveedik işte şincik…

Azerinin hatununu maavini ilan edivemeesinden soora Çin reyizi de aatıgın ömür boyu reyiz galceğmiş, ganunu meclise yollayveemişlee be yaa…Haydaa ellee havaya…Gabul edenlee, etmeyenlee…Sıkıysen etme bakem… Çit gatlı ekmek gadaayifi… Aatıgın aatını, üstünü ızartveemeye de gerek yok be daayı… Darısı düşman başına deyyon emme iş nerelee gidiveyyo sen bilin aatıgın…

Sene hep deyyon ya be bayı tilkiyi gümesin başına getiveediysen, gümes elden gidiveedinde ağlameycen gaari…

Hee bi de bu Müslüman Salihi enseleyvemişlee ya.. Vaa bu işin içinde bi iş deyyon be daayı...Vehbinin kerrakesi belli olveedi deycen, yene tagasa geliveyyos deycen emme meegeme evropayı terketmeycen gaydıynen selbes bırakveedi Salihi be yaa… Herhal AB basdırı basdırıveedi gaari…

Daayı be sefee görev emri olanlaa cenge hazır oluveecekmiş ya... Sene vaa mı bilmeyyon emme bene veemedilee hala… Hasredinnen bekleyyon be yaa…Ne gaden bagan, başbagan, vegil vügelaa, çoluklaa, cucuklaa vaasa hep biilikte gitçez be yaa..

Sete Negehan deye bi dişi akreb vaa ya, he akreb gendini sogaa sonunda emme bag biyol hele  deyesemiş ki "Kim,kimlee mapısa atabili bu melmegette, bunnaa bunu  ağnameyyola hala…

Onun çün şincik sen bene gülcen, gülcen emme, mapısa dıgılıveemekdense eskee gidiveeme evlaadıı deyyon be daayı…

Bi de bi seçim ganunu çıgaavecekleemiş… Rabbena, hep banaaa oluveeceğmiş be daayı… Bi şeegemiz, bi de sandığmız galmıştı deyyon ya… On da eiceğmizden alveeceklee gaari…  Haydaa bi daa ellee havaya… Gabul edenlee, etmeyenlee… Napçen, Bağçeliynen, reyizini gurtarıveecen…Nolcek şincik bilemeyyon be yaa… Hani eyi oluu inşallah bilem deyemeyyon gaari…

Bütün bunnaa üstüne, bunnaa bu işleenen uğraşıkene ağşen ağşen 8 şehet, 13 gazi gelyo Afrinden be daayı…Yiğitlee, Memetçiklee Allahın rahmedine gavuşuveedilee vatan sağolsun emme içim gan ağleyyo…  

Yene canı sıgıveedim, çok üzüveyyon sene de mi be daayı… İçimi dögüyon be daayı …Sene dökmeycen de kime dökçen… Hee bi şeyin tadı gaçtı, sen bene bi umut vee baari be daayı…Ne deyecen, çıkmayen candan umut çıkmaz gaari deyveecen de mi.

Gal sağlıceknen be daayı…

                                                                                                                       Yeyenin Davazlı Mızdavali   

 

 

Eğitim