darbeicindedarbegif.gif

YAZARLAR

Tüm Yazıları Torun Ahmet Türkmen

CHPde derin ilişkiler ve olası sonuçları

22.05.2018 18:08

          Sevgili arkadaşlar, öncelikle şu temel noktayı vurgulayayım; CHPde listelerin böylesine öznel, bilimsel, parti hukuku,  hakkaniyet ve emek kriterleriyle bağdaşmayan bir anlayışla hazırlanması,  hiç de rastlantısal bir şekilde hazırlanmadığını, aksine üzerinde titizlikle çalışıldığı görülüyor.
     Ortaya konan ideolojik, politik bir konsept. Adım adım uygulanan bir projenin son ayağını oluşturuyor.
Buna göre partinin çağdaş değerlerin temelini oluşturan, demokratik, sol, sosyal demokrat değerler ve söylemlerle bağını tümden koparmaya dönük bir operasyon. Bu partide sol adına ne varsa ortadan kaldırmak, partiyi yeni bir eksene oturtma stratejisi ortaya konmakta, sol düşüncenin tüm temsilcileri partiden silinmeye çalışılmaktadır.     

1) Bu çerçevede CHPnin halkçı karekteri yok edilmek istenmektedir.

2) Bu partini ana toplumsal dayanaklarının  başında gelen Alevi cemaati ve onun hoşgörülü, demokratik kültürünün özü, temsilcileriyle birlikte partiden kazınmak istenmiştir. 

3) Dikkat edilirse, ağırlıklı olarak partide fikir üreten, düşünen, düşündüğünü ifade eden insanlar, silinerek, bunların yerine biat kültürüne evet diyen, toplumda ve parti içinde pek karşılığı olmayan kadrolar tercih edilmiştir. Ön seçimle gelenler özellikle tasfiye edilmiş gözüküyor.

4) Önemli bir olguda belediye başkanlarının parti örgütü üzerinde kurdukları tahakkümler, parti tabanının ve ideolojik- politik çizginin ortadan kalkmasının yolunu açan önemli bir olgu. Türkiye çapında listelere bakıldığında bu bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

5) Bir başka temel faktör de, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce faktörü. Beklediklerinin aksine siyasette ve parti içinde İncenin ön alması, geniş toplum kesimleri tarafından ilgi ile izlenmesi bu kesimleri rahatsız etmiş gözüküyor. Bu nedenle partinin algısını bilerek düşürerek toplumda oluşan bu algıyı düşürmeyi ve parti içi iktidarın korunması hedeflenmiş olabilir.

6) Bir önemli faktör olarak da uluslararası güçler bir süre daha Erdoğanla yola devam etmek istemesinin oluşturduğu algı. Cumhurbaşkanının seçime kısa süre kala İngilterede özel olarak ağırlanması ve Sarraf davasının bilerek geçiştirilmesinin altında bu olabilir. 

      Listeleri oluşturan Bülent Tezcan ve çevresinin bu konsepte uyması ve genel başkanın da buna evet demesi ciddi olarak düşünülmesi gereken bir tehlike.
Bu noktada şunu söylemek mümkün;  ANAP türü bir yapılanmanın önünü açarak CHPde bir eksen kaymasını gerçekleştirebilmek.
      Hedeflenenler ve uygulamaya çalışılanların ana hatları bunlar. Bu hedefi tutturabilirler mi buna göreceğiz. Bu senaryoyu bozabilecek tek bir faktör var; Muharrem İncenin Performansı.
      Erdoğanın topluma verebileceği hiç bir şeyin kalmaması, umutların canlı tutulmasının ana nedeni. Sessiz çoğunluğun nasıl bir reaksiyon vereceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Yaşayıp görelim.
 

 

 

Eğitim