darbeicindedarbegif.gif

Çok Okunanlar

Erdoğan: Ak Parti, Atatürk'ün başlattığı mücadelenin temsilcisidir

'Kılıçdaroğlu hastalığı' yeniden nüksetti'

Candaş Tolga Işık'ın iddiasını Emniyet yalanladı: Haber yalan mı?

Yemen'de 40 çocuğu öldüren bombanın hangi ülkeden geldiği ortaya çıktı

Genel müdürden Garanti Bankası çalışanlarına 'ekonomi' maili: Sır saklama yükümlülüklerimiz...

Anayasa teklifinde 16. madde kabul edildi!

Anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda, teklifin 16. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi. 

TBMM Genel Kurulu'nda, teklifin 16. maddesinin gizli oylamasına 482 milletvekili katıldı. Oylamada 341 kabul, 134 ret oyu kullanıldı, 3 oy boş, 3 oy geçersiz, 1 oy çekimser çıktı.

Teklifin 16. maddesiyle, önerilen hükümet sistemine uyum için anayasanın farklı maddelerinde bulunan bazı ibareler değiştiriliyor ya da metinden çıkarılıyor.

Maddenin oylamasının tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın birleşime ara verdi. Ara sonrasında hükümet ve komisyonun yerine oturmaması üzerine Aydın, birleşimi saat 16.00'da toplanmak üzere kapattı. 

MADDE 16: 2709 sayılı Kanunun; A) 8 inci maddesinde yer alan “ve Bakanlar Kurulu'; 15 inci maddesinin birinci fıkrasında, 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında ve 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “, sıkıyönetim'; 88 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu ve', ikinci fıkrasında yer alan “tasarı ve'; 93 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine,'; 125 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî Şuranın kararları yargı denetimi dışındadır. Ancak,' ve altıncı fıkrasında yer alan “sıkıyönetim,'; 148 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, sıkıyönetim', altıncı fıkrasında yer alan “, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi' ve “Yüksek', yedinci fıkrasında yer alan “ile Jandarma Genel Komutanı'; 153 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “tasarı veya'; 154 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yüksek'; 155 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları,' ve “tüzük tasarılarını incelemek,', üçüncü fıkrasında yer alan “Yüksek' ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır. B) 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna' ibaresi “Cumhurbaşkanına'; 78 inci maddesinin başlığı “D. Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler'; 117 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu' ibaresi “Cumhurbaşkanı'; 118 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları,' ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları,', “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından' ibaresi “Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarından', üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna' ibaresi “Cumhurbaşkanına', “Bakanlar Kurulunca' ibaresi “Cumhurbaşkanınca', dördüncü fıkrasında yer alan “Başbakan' ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları', beşinci fıkrasında yer alan “Başbakanın' ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcısının', altıncı fıkrasında yer alan “kanunla' ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle'; 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak' ibaresi “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle'; 124 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık' ibaresi “Cumhurbaşkanı' ve “tüzüklerin' ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin'; 127 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun' ibaresi “Cumhurbaşkanının'; 131 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve Bakanlar Kurulunca' ibaresi “tarafından'; 134 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığa' ibaresi “Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakana'; 137 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzük' ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi'; 148 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun hükmünde kararnamelerin' ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin', altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu üyelerini' ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları,'; 149 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “oniki' ibaresi “on'; 150’nci maddesinde yer alan “kanun hükmündeki kararnamelerin' ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin' ve “iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi' ibaresi “Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubuna ve'; 151 inci maddesi ile 153 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kanun hükmünde kararname' ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi'; 152 nci maddesinin birinci fıkrası ile 153 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kanun hükmünde kararnamenin' ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin'; 158 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “adli, idari ve askeri' ibaresi “adli ve idari'; 166 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “hükümete' ibaresi “Cumhurbaşkanına'; 167 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna' ibaresi “Cumhurbaşkanına' şeklinde değiştirilmiştir. C) 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “geri gönderilen kanunu' ibaresinden sonra gelmek üzere “üye tamsayısının salt çoğunluğuyla' ve “117 nci' maddesinin üçüncü fıkrasının başına “Cumhurbaşkanınca atanan' ibareleri eklenmiştir. Ç) 108 inci maddesinin birinci fıkrasına “inceleme,' ibaresinden önce gelmek üzere “idari soruşturma,' ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasında yer alan “Silahlı Kuvvetler ve' ibaresi madde metninden çıkarılmış; üçüncü fıkrasında yer alan “üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda belirlenen nitelikteki kişiler arasından,' ibaresi “Başkan ve üyeleri,' şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “kanunla' ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle' şeklinde değiştirilmiştir. D) 146’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onyedi' ibaresi “onbeş' şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “, bir üyeyi Askerî Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesi' ibaresi ile dördüncü fıkrasında yer alan “, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi' ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. E) 82’nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 96’ncı maddesinin ikinci fıkrası, 117’nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları, 127’nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi, 150’nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile 91, 99, 100, 102, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 145, 156, 157, 162, 163 ve 164 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili Haberler

Politika

Erdoğan'ın yeni atama kararları Resmi Gazete'de

Politika

Mehmet Ali Güller | Gemi tartışması ve karaya oturmak

Politika

'TBMM, Rus parlamenterlerle dostluk grubu kuracak'

Politika

Kılıçdaroğlu: Kofi Annan'ı saygıyla hatırlayacağız

Politika

Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Politika

'Kılıçdaroğlu hastalığı' yeniden nüksetti'

Politika

AKP'de yeni MYK belli oldu... İşte isimler

Politika

Hulusi Akar'dan Menbiç açıklaması

Politika

Beklenildiği gibi Erdoğan yeniden AKP Genel Başkanı seçildi

Politika

AKP'de 'seçim ittifakı' tüzüğe girdi

Politika

4 kişinin öldüğü olaya adı karışan vekil AKP'nin yeni MKYK'sında

Politika

Bedelli askerlikte ilk 3 döneme ait celp planlaması yapıldı