YAZARLAR

Tüm Yazıları Noyan Umruk

Davazlıdan hileli Evetin ilk on günü…

28.04.2017 17:54

zeybek.jpg

Hileynen hurdaynen evet çıkıvence göpürüvedim deyyo bizim Davazlı…Sözüm meclisten dışarı 10 gündür olanları sövüp, sayıp Nolcek şimdi deye bene figir soruveyyo….

İşte tesbitleri:

*Terör hemencecik başlayıvidi…

*Memetçileee, gızancıklaaa, gınalı guzulaaa şehetlik meetebesine ulaşıpdurula emme, Bilal oğlan da dohtur olmaseymiş o da öyle olveceemiş gari…

* Çaygur Gadara ipoteğ…

*Çay gidivedi, finduk bidivedi

Ne deycen be dayı…Çııbınııdı Garadengiz bagıp Türkün bayrağına
heslee yetmedi, çay gidivedi, finduk bidivedi... Cııbıınıbduuvecen gari essahdan imdi...

* Nohudunan guru fasilye dışağdan getirilivecek, bığday da Moskoftan sete…

* Alamanyadan gayme desteği bekleyyolaaa…

*İlacınan, maayeneye % 60-70 zam, yeni Deli Dumrul görpüye de %23…
*Benzini, mazotu heeç sormeycen gari…

* 3 ayın enfilasyonu % 4.2, yıllığın 11.5…Tumat 7 gayme bazaada…

*Amelenin yüzünden en az 13ü işsiz-güçsüz, kızancıklaa hebisi kaaveleede…
*Sıra gelivedi gıdem dazminadına gari…

*He bi de yassah hemşerim…Taksimde 1 Mayıs falan yapmeycen… Yallah Bagırkövün pazaa meydanına…

*Bi de imamın da mahremi vaamış be daayı…  Hemi de bin dane… Nassı oluyo deyyon bunna hani…

*Binleece polis memırı yallah, binleece seçme gızancık polis olcek valla…

*Yüzleeece hagim yallah, yüzleece seçme turfanda adem hagim olcek inşallah…     

* Huguk he bi darafda guguk ya sete…

*Adalaa da gitti… Güççükkene gızancıklaa yüzme gidivediklee Eşek adasında Yunana guzu çeviriveyyo…

*Guubetçileee vatandaşlığdan, ayyıldızlı paspotlaandan vazgeçmek çün guyruklaaada

* Evropa gonseyi siz adam olmeyceniz gari.. deyip melmegeti gontrol aldına alıvedi…

*Aatıgın aççık yeelede içki de yassah, türüst, mürüst hak getire..

*Hezreti aglı başında heç bi dövlet gutlayıvemedi. Tramp gutladı deyivedilee biyol; Yalan çıkıvedi…

*Potin bene ne Esaddan… diyesiymiş; önkü gibi yalan çıkıvedi…

*He bi de yarım, çeerek ganunsuzluk nassı bi şe be daayı ağnatıvesene bene biyol belkim bi gün lazım oluu deyyon hani…

Alayı yalan, dolan, hüsran… Napçez biz bu herifnen be daayı söyleyivee biyol accık üreğime su seepive gari,,, 

simpsonlar.png

Efendim bendeniz de şu yanıtı verdim sevgili yeğenime: 

CHP Hayır Birlikteliği Hareketine ADAM GİBİ öncülük etmelidir…

*Bir kez bu birlikteliğin beka-hukuk devleti-demokrasi ekseninde sivil insiyatiflerle güçlendirilerek geniş kitlelerin katılımının sağlandığı miting ve toplantılarla sürdürülmesi hem ülkenin geleceğine yönelik bir görev, hem de birlikteliğin tarafları için vazgeçilmez nitelikte…

* Kısaca, Türkiyede demokratik güçlerce, İtalyanın, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en uzun ömürlü ikinci hükümeti, zor bir dönemin aşılmasını sağlayan Zeytin Dalı ittifakını örnek alan bir birlikteliğin Türkiyede demokratik güçlerce oluşturulması,

*Ancak bu birlikteliğin, artık, kitleleri peşinden sürükleyebilecek karizmatik, dinamik, genç, kifayetli muhteris, gerektiğinde sokağın, halkın dilini konuşabilen, bu birlikteliği omuzlayabilecek lider ya da liderlere ihtiyacı var…

*Aslında dikkatle bakılırsa önleri açılırsa, destek verilirse bu potansiyel zaten var… Mevcut liderlerin, devlet adamlığı feraseti ile bu potansiyelin önünü açması artık kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir…

Eğitim