darbeicindedarbegif.gif

Çok Okunanlar

Takvim: Katar'dan Türkiye'ye büyük ihanet

Benzin ve motorine büyük zam!

'Otomotiv sektörüne büyük darbe'

'Krizden çıkış için iki seçenek var'

Erdoğan: Savaşa hazırız!

Çayın taşı ile çayın kuşunu vurmak

Mustafa İlker GÜRKAN               

Brüksel’de patlayan bombalar üzerine paylaşılmak ve tartışılmak üzere bazı düşünceler...

“Elmalarla Armutları aynı sepete koymayın'. Bütün dünyada anormal bir “İslamcı terör' dalgası var.. Bu konuda bazı “Tez’ler' öne sürmek istiyorum.

Tez Bir : “İslamcı terör' diye bir tek “terör'den söz edilemez.

Tez  İki : Amerikan emperyalizmi başlıca sorumlusu olduğu “İslamcı tepki' üzerinden “kendi terörünü' imal etmiştir. Anti-emperyalist özelliğine vurgu yapmayan, salt “anti-siyonist' , “Batı düşmanı' vb. söylemlerle kendini ifade eden ve terörü temel mücadele biçimi olarak benimsemiş her siyasa, eninde sonunda CIA’nın patent dairesinin etkisine girecektir.

Tez Üç: Bu “imalatta' İslamcı tepkinin “vahşice ve çılgınca', “dinci ve mezhepçi' biçimler almasına  özel bir önem verilmiştir. Böylece “Hristiyan-Müslüman' gerilimi tırmandırılmakta ve emperyalizmin Ortadoğu’ya yerleşmesi, işbirlikçileriyle birlikte Bölgede  yaptığı petrol ve doğal gazlar yağması ve halklara mezalim meşruiyet kazanmaktadır.

Tez Dört : Bu çelişme-çatışmanın canlı tutulması için de “İslamcı teröre' ihtiyaç vardır. Çünkü; önceki deneylerden ders alan emperyalizm ve mezhepçi işbirlikçileri Ortadoğu halklarının Filistin Direnişinin başlarında nasıl sosyalizme yöneldiğini, çok kesin biçimde "anti-emperyalist" nitelik ve karakter taşıdığını görmüşlerdir.

Tez Beş : “Dinci- mezhepçilik' emperyalizme karşı tepkinin demokrasi ve sosyalizme yönelmesinden, kapitalizmi/emperyalizmi kurtaran bir can simidi olmuştur.

Tez Altı : Ne salt dinci-mezhepçi “yerli' sınıf ve güçlere karşı, ne emperyalist kapitalist uluslararası sınıf ve güçlere karşı mücadele tek başına yürütülemez. Çünkü ilerlemez… Çünkü, “bir ayağı aksarsa topaldır'… Ortadoğu’da anti-emperyalizm/bağımsızlıkçılık ve inanç özgürlüğü/laiklik mücadelesi zorunlu olarak bir bütündür

Tez Yedi : Brüksel’de patlatılan bombalar… CIA’nın yalnızca kendi kamuoyunun değil Avrupa kamuoyunun da ABD sömürüsüne ve zulmüne rızasını imal etmek.. biraz daha ileri gidip kendisine katılımını sağlamak içindir.

Tez Sekiz : Emperyalizm ve işbirlikçileri sörf etkisini zalimce kullandıklarına Ortadoğu yeni bir örnektir. Bütün Hristiyan dünyasının ve Avrupa kamuoyunun tepkisini ne  yaparlarsa yapsınlar mazlum Ortadoğu halklarına karşı böyle kışkırtamazlardı.. Kendilerine “İslam' diyen bu piyonlar, “terör gurupları“ eli ile tamı tamına “çayın taşı ile çayın kuşunu' vurmak olanağını sağlıyorlar

İlgili Haberler

ABC Kritik

Fikret Başkaya | 'Ezilen halkların aydını': Samir Amin

ABC Kritik

ABC Kritik | Prof.Dr Coşkun Özdemir | Krizler kıskacındaki Türkiye

ABC Kritik

Nejla Kurul | Kötülük çoğalıyor, İyi'yi büyütmenin zamanı

ABC Kritik

ABC Kritik | İbrahim Utku Nar | CHP için başka bir yol mümkün mü?

ABC Kritik

ABC Kritik | Prof. Dr. Nejla Kurul | Güzellik Direnişte: Flormar İşçilerinin İyilik Hikâyesi

ABC Kritik

Fikret Başkaya | Ne ile cebelleştiğini bilmek!

ABC Kritik

Mustafa İlker Gürkan | CHP ve politikaları üzerine tezler

ABC Kritik

Hürriyet Yaşar | CHP'de önderlik sorunu olmak ve yapmak ayrımı -1

ABC Kritik

Prof. Dr. Nejla Kurul | Her ağaç tek başına ve ayakta mı ölür?

ABC Kritik

ABC Kritik | Prof. Dr. Coşkun Özdemir | CEHALET

ABC Kritik

ABC Kritik | Ali Şimşek | PKD: Uzaydaki Dışlanmışlara Övgü

ABC Kritik

Aziz Nesin'de vatan haini aramak