unnamed-010.gif

darbeicindedarbegif.gif

CHP'li Eren Erdem'den çocuk mahkumlar için kanun teklifi paketi

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, çocuk mahkûmların cezaevi koşullarının iyileştirilmesi amacıyla TBMM Başkanlığına kanun teklifi paketi verdi.

ERDEM: ÇOCUK MAHKÛMLARA YÖNELİK ZİYARETÇİ SINIRLAMASI KALDIRILSIN!

İlk teklifte çocuk mahkûmlara yönelik ziyaretçi sınırlandırılmasının kaldırılmasını öngören Erdem, çocuk mahkûmun cezasını çekerken ailesiyle bağının güçlü tutulmasının sağlanması, çocuğun cezasını çektikten sonra toplumsal yaşama daha hızlı adapte olmasını da sağlayacağını belirtti.

Cezaevindeki çocuğunu ziyarete gelen ailelerin yol masraflarının da devlet tarafından karşılanmasını içeren kanun teklifinde Erdem, teklif gerekçesi olarak “Cezaevine düştüğü için büyük bir psikolojik bunalım ve yalnızlık çeken çocukların yetişkin bireylere uygulanan cezaevi koşullarına tabi tutulması bu anlamda büyük bir hak ihlali ve adaletsizliğe neden olmaktadır. Nitekim cezaevindeki çocuğun toplumla tek bağı ailesi ve ziyaretçileridir. Tutuklu veya hükümlü çocukların dış dünyayla ilişkisinin kuvvetlenmesi, çocuk üzerinde rehabilite edici sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. Öte yandan, sadece ziyaret kısıtlanmasının kaldırılması değil, birçoğu yoksul olan ailelerin ziyareti için belgeleyeceğiyol masraflarının devlet tarafından karşılanması bu ziyaretlerin daha sık gerçekleşmesini sağlayacak ve cezaevi adaletsizliğinin çocuk üzerindeki etkisini minimize edecektir.' dedi.

ERDEM: ÇOCUK MAHKÛMLARIN YİYECEK MASRAFINI DEVLET KARŞILAMALIDIR!

İkinci kanun teklifinde, çocuk mahkûmların yiyecek bedellerinin devlet tarafından karşılanması için 2548 Sayılı Kanunda değişiklik öngören CHP’li Erdem, çocuk cezaevlerinin uluslararası hukuk ve iç mevzuatta “son çare olarak başvurulması gereken' tedbir olarak yer aldığını belirterek “Cezaevlerindeki yiyecekler her ne kadar asgari düzeyde ücretlendirilse de cezaevine girme sürecinde yaşadığı zorluklar ve çocuğu suça iten koşullar dikkate alındığında, çocuğun cezaevindeki yiyecek ücretlerini karşılayabilecek maddi gücünün karşılayamayacağı kadar pahalı olmaktadır. Üstelik hiçbir suçu olmadığı halde, annesinin tutuklu veya hükümlü olmasından dolayı cezaevi koşullarına maruz kalan çocukların günlük belli tarifelerle ücretlendirilmesi de hem annenin cezasını ağırlaştırmakta, hem de çocuk hakları açısından da büyük sıkıntı yaratmaktadır. Üstelik geliri olmayan çocukların bu durumu yiyecek bedellerinden dolayı cezaevlerinde ağalık sistemini pekiştirmektedir. Geliri olmayan çocukların yiyecek bedellerinin karşılanması sosyal devlet ilkesinin bir gereği olacak ve çocuk cezaevleri adaletsizliğini bir nebze azaltacaktır.' dedi.

İŞTE CHP'Lİ ERDEM’İN ÇOCUK MAHKÛMLAR İÇİN MECLİS?E SUNDUĞU KANUN TEKLİFİ PAKETİ!

İşte CHP’li Erdem’in çocuk mahkûmlara yönelik ziyaret kısıtlamasını kaldıran, cezaevindeki çocuğunu ziyaret eden ailelerin yol masraflarının ve çocuk mahkûmların yiyecek bedelinin devletçe karşılanmasını sağlayan ve kanun teklifleri:

2548 SAYILI CEZA EVLERİYLE MAHKEME BİNALARI İNŞASI KARŞILIĞI OLARAK ALINACAK HARÇLAR VE MAHKÜMLARA ÖDETTİRİLECEK YİYECEK BEDELLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 30/06/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 2nci Maddesinin 1inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Tutuklu ve hükümlü bulunan çocuklar hariç her mahkûm cezaevinde bulunduğu müddetçe yiyecek bedelini ödemeğe mecburdur.'

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 83 üncü Maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çocuk hükümlüler için, çocuğun ve velisinin rızası dışında, ziyaret sıklığı ve süresine ilişkin kısıtlama yapılamaz.'

MADDE 2- 5275 sayılı Kanunun 114 üncü Maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “soruşturmanın veya davanın selameti bakımından' ibaresinden sonra gelmek üzere “, çocuk tutuklu hariç olmak üzere' ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- 5275 sayılı Kanunun 115 inci Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkranın (b) bendi hükmü çocuk tutuklular hakkında uygulanmaz.'

MADDE 4- 08/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine onuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 “Çocuk tutuklu ve hükümlülerin birinci derece yakınlarınca gerçekleştirilen ziyaretlerine ilişkin yol harcamaları, belgelendirilmek koşuluyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, bu fıkrayı ihdas eden Kanunun yayım tarihini izleyen altı ay içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.'

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.Çok Okunanlar

10 bin bekçi neden alındı? Cevabına inanamayacaksınız

Yeni Türkiye: Atatürk'e Anıtkabir'de büyük hakaret!

'O eskort kız aklımdan çıkmıyor'

Fitch, 7 şirketin notunu düşürdü

Nurcuların hedefinde o polis müdürü var

İlgili Haberler

Politika

Muharrem İnce: Hiç kimsenin sesi çıkmıyor

Politika

Muharrem Erkek'ten flaş kurultay açıklaması

Politika

Kılıçdaroğlu: Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil

Politika

CHP'li Enis Berberoğlu'ndan flaş karar!

Politika

Facebook ve Instagram kullanıcılarına yaş sınırı getirildi

Politika

Spor Bakanı Kasapoğlu'nun yardımcıları belli oldu

Politika

Kahraman: Milletimizde satılmış yoktur, aldatılmışlar vardır

Politika

FETÖ'cü iş insanlarına para karşılığı tahliye iddiası!

Politika

Meriç'te, anne ve 1 yaşındaki çocuğunun cesetlerine ulaşıldı

Politika

Beş bakanlığa bakan yardımcıları atandı

Politika

33 düş yolcusu İzmir'de anıldı

Politika

Nurcuların hedefinde o polis müdürü var