CHP'li Erkek'in konumas Meclis tutanaklarna ye yansd:

Sayn Bakan, deerli milletvekilleri; 447 sayl Anayasa deiiklii teklifinin 4'nc maddesi zerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adna sz alm bulunmaktaym. Yce Meclisi saygyla selamlyorum.

    Deerli milletvekilleri, 4'nc madde mevcut Anayasa'mzdaki 77'nci maddede yeni bir dzenleme getiriyor. Bizim Anayasa'mzn ワ錮nc Ksm'nn bal 'Cumhuriyetin Temel Organlar'dr, evet 'Cumhuriyetin Temel Organlar.' Hepimizin bildii gibi yasama, yrtme ve yargdan bahsediyorum. Ve 77'nci madde de 'Yasama Organ' blmnde yer almaktadr. Ama ltfen 77'nci maddenin 錮nc fkrasn okuyun, sizin getirdiiniz 錮nc fkra. Yrtmenin ba olacak cumhurbakan se輅miyle ilgili bir dzenleme getiriyor. Dnebiliyor musunuz, yasama blmnde yrtmenin se輅miyle ilgili bir hkm. Yasa yapma teknii asndan son derece ciddi bir hata. Kuvvetler birliini 77'nci maddede zaten siz getirmisiniz.

 

    Deerli milletvekilleri, Trkiye Byk Millet Meclisi Aratrma Merkezinin hazrlad ubat 2016 tarihli 輟k nemli bir rapor var. Bu rapor hkmet sistemlerine gre parlamenter denetim yollarn anlatyor. Anayasa Komisyonunda da bahsettim. Bu 軋lmada bakanlk, yar bakanlk ve parlamenter sistemde yasama organnn yrtmeyi denetleme ara輙ar demokratik lke rnekleri zerinden incelenmi; Meclisimizin sitesinde var, intranette, i sahada. ヌok nemli bir rapor, btn milletvekilleri mutlaka okumal. Bu raporu okuduumuz zaman, yce Meclise sunulan bu deiiklik teklifinde yasama organnn ne kadar denetimsiz brakld, ne kadar zayflatld ak軋 grlecek deerli milletvekilleri.

    Peki, bize sunulan teklif nasl bir sistem ngryor? Bakanlk sistemi mi? Bakanlk sistemi olamaz 錮nk bakanlk sisteminde 輟k iyi biliyoruz ki en temel kural -Burhan Kuzu Hocam da burada- Burhan Kuzu Hoca'mn kitabnda da ak軋 yazl, bakanlk sisteminde ne yasama organ yrtmeyi azledebilir ne de yrtmeyi yasama organnn feshedebilir. Byle bir ey mmkn deildir ama mevcut pakette bunu getiriyorsunuz. Yrtmenin ba yaptnz kii hi軛ir gerek軻 gstermeden Meclisi feshedebilecek; Bakanlk sisteminde byle bir ey mmkn deil.

    Yine, bakanlk sistemlerinde yrtmenin ba olan kiinin yapaca btn st dzey atamalar Meclisin onayna tabi olmaldr. Mevcut pakete gre, se輅len cumhurbakan yani bir kii valileri, kaymakamlar, bykel輅leri, rektrleri, yksek yarg輙ar, bakanlar, btn st dzey kamu grevlilerini atayacak ama Meclisin onay yok, herhangi bir organa danmas dahi gerekmiyor. Onun i輅n, bakanlk sisteminden bahsetmemiz mmkn deil. Bakanlk sisteminde kanun gcnde kararname de kartamaz yrtmenin bandaki kii, yasa kartmak i輅n Meclise, kongreye muhta輻r, onunla birlikte 軋lmak zorundadr. Yapaca btn harcamalar Meclis tarafndan kanunla yetkilendirilmelidir. Bunlarn hi軛iri yok bu pakette. Hi軛ir denetim, denge, fren mekanizmas yok; onun i輅n bu, bakanlk sistemi olamaz.

 

    Peki, bize sunulan ne? Bize sunulan paket deerli milletvekilleri, kesinlikle meru bir teklif deil. Neden deil? ゙eklen legal gzken bir yntemle anayasal dzenin zn ortadan kaldryorsunuz ve ayrca, otoriter bir sistemi merulatrmak istiyorsunuz. ンte, bunun i輅n meru deil; bunun i輅n, zerinde 輟k ciddi dnlmesi gerekiyor. Bunlar, Meclisin Aratrma Merkezinde iktidar partisinin grevlendirdii uzmanlarn hazrlad raporlarda da var, Burhan Kuzu Hocamn kitabnda da var ama Burhan Kuzu Hocam, kendi kitabnda yazd btn bilimsel ger軻klere ramen, inandklarna ramen bu teklife 'evet' diyor. Enteresan.

Sayn Bakan, deerli milletvekilleri; bir de Sayn Adalet Bakannn tespitleri var. Anayasa deiiklik teklifinin tm zerinde yapt deerlendirmede Sayn Adalet Bakan 輟k enteresan tespitlerde bulundu. Bakn, bizim lkemizde yargnn ve adaletin hazin tablosunun nedenini Adalet Bakanmz dinlediimiz zaman anlyoruz maalesef, zc bir tablo. Diyor ki Adalet Bakan: 'Bu lkede belediye bakanlar, belediye meclis yeleri, il genel meclis yeleri, bakanlar, Babakan siyasi partisiyle iliiini kesiyor mu, Cumhurbakan neden kessin?' Deerli milletvekilleri, bu lkede belediye bakanlar, belediye meclis yeleri, bakanlar Trkiye Cumhuriyeti'ni temsil mi ediyorlar, Trk milletinin birliini temsil mi ediyorlar, tarafszlk yemini mi ediyorlar? Bu lkede, se輅lmi kiiler arasnda tarafszlk yemini eden bir tek kii var, bir tek kii. Milletvekili yemininde de tarafszlk yok. Kim o kii? Se輅len Cumhurbakan. 'ワzerime aldm grevi tarafszlkla yerine getirmek i輅n btn gcmle 軋lacama Byk Trk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve erefim zerine andi軻rim.' diyor. Kim diyor? Se輅len Cumhurbakan. Belediye meclis yeleriyle nasl kyaslanabilir? Nasl bir mantktr, ger軻kten anlamak mmkn deil.

    Diyor ki Sayn Adalet Bakan: 'Atatrk dnemine dnyoruz; 1921, 1924 Anayasalarna dnyoruz.' H稷buki 1921 Anayasas Mecliste yetkileri toplamtr 錮nk Mill Kurtulu Mcadelesi yaplacak. Meclis hkmeti sistemidir. 1924 Anayasas'yla da parlamenter sisteme ge輅 yaanmtr. Ne ilgisi var Sizin getirdiiniz paketle ne ilgisi var? Atatrk dnemine dnmenize gerek yok deerli milletvekilleri. Mustafa Kemal Atatrk bize her zaman 'Beni an, beni an; bana dnmeyin.' dedi. 

    Bakn, 'Kalplam btn kurallar, domalar ykn, akln ve bilimin rehberliinde 軋da uygarl yakalayn.' dedi. 'Cumhuriyeti demokrasiyle ta輙andrn.' dedi. Atatrk dnemine dnelim mi? ヌok ksa bir hik窕e: Yl 1931, Mustafa Kemal Paa Cumhurbakan, tek parti, tek adam dnemi. Dikili kasabasna gidiyor. Onu btn Dikili heyeti karlyor tabii ki. Karlamayan bir tek kii var, Dikili h稾imi. H稾imi sevmeyen heyetten bir iki kii hemen bunu Paa hazretlerine gammazlyor. Diyor ki: 'Gazi Paa hazretleri, btn heyet burada, Dikili h稾imi gelmedi.' Atatrk 'ヨyle mi? Gelmedi mi? O zaman biz hep beraber adliyeye gidelim, sayn h稾imin 軋yn i軻lim. ンte, cumhuriyetin h稾imi byle olacak.' diyor. (CHP sralarndan alklar) Bakn, yl 1931. Yl 2016, Saray'da yksek yarg organlarnn bakanlar el pen軻 divan duruyor. ンte, Trkiye'yi getirdiiniz nokta bu. ンte, Adalet Bakannn yargs bu.

 

Deerli milletvekilleri, bakn, Trkiye'nin sorunu hkmet sistemi sorunu deil. Trkiye'nin sorunu demokrasi sorunu, demokrasi sorunu. Sayn Bakan, deerli milletvekilleri; samimi olmak zorundayz. Bizim, millete kar sorumluluumuz var. Biz milletin haklarn korumak i輅n bu yce Meclisin 軋ts altnda grev yapyoruz. Bizim sorunumuz sistem sorunu deil, bizim sorunumuz demokrasi sorunu. Demokrasi kltrnz yoksa, uzlama kltrnz yoksa hi軛ir sistemde baarl olamazsnz.

    Bakn, deniyor ki: 'ンstikrar, kalknma.' ンstikrar ve kalknma aryorsanz dnyada ynetilen lkelere bakn, parlamenter sistemle ynetilen Avrupa'daki lkelere bakn, bir de Latin Amerika'ya, Afrika'ya, Orta Asya'ya bakn. ンstikrar ve kalknma nerede?

Bakn, diyorsunuz ki: 'Cumhurbakann halk se輻ikten sonra yapacak bir ey yok.' Bakn Avrupa'ya, Cumhurbakann halkn se輻ii sistemlere; bakn Avusturya'ya, ンrlanda'ya, ンzlanda'ya, Bulgaristan'a, Slovenya'ya, buralarda da Cumhurbakann halk se輅yor ama buralarda se輅len Cumhurbakanlar ne diyor? 'Beni halk se輻i, tarafsz olacam, partilerst olacam.' Bir rnek vereyim size: Avusturya'da, ンrlanda'da, Slovenya'da halkn se輻ii Cumhurbakannn Parlamentodan gelen yasay veto ya da iade etme yetkisi dahi yok. Onun i輅n bu bir kltr meselesi. Samimi olmak zorundayz. 'Fiil durum.' deniyor. Anayasa'ya aykrlk var, su ileniyor.

    Bakn, deerli milletvekilleri, se輅len Cumhurbakan yeni bir fiil durum yaratrsa, Anayasa'y, hukuku yine tanmazsa ne yapacaz? Ona uygun bir paket mi hazrlayacaz, ona uygun yeni bir anayasa m hazrlayacaz? Onun i輅n, bu paket meru deil. Yasama ve yargy ayak ba olarak gren bir zihniyet, fiil bir anayasaszlk ve hukuksuzluk dnemi yaratt. Bu paket yrrle girerse siz ayn zihniyetin Anayasa'ya, hukuka sayg gstereceini dnyor musunuz? O zaman siz Trkiye'de yaamyorsunuz.Baka bir dnyada yayorsunuz. Bakn, ger軻kleri grn. Bakn, bir lkede ekonomi 銹kmse, adalet 銹kmse, insanlar mutlu deilse, milyonlarca insan a輙k, yoksulluk snr altnda yayorsa, niversite mezunlar isizse...k錮k 輟cuklara cinsel taciz dahi engellenemiyorsa yurtlarda, insanlar zgr deilse, gazeteciler cezaevindeyse zaten o lkede demokrasi yoktur; bir demokrasi oyunu oynanyordur, bir taklit vardr, onun i輅n gelin demokrasiyi gelitirelim. Sizin derdiniz demokrasi olsayd ger軻kten, derdiniz demokrasi olsayd ger軻kten, on be yldr tek bana ynetiyorsunuz, 12 Eyll darbe hukukunu mevzuatmzdan arndrmadnz, Siyasi Partiler Kanunu'nu, Se輅m Kanunu'nu deitirmediniz, siyaseti demokratikletirmediniz. Bunlar yapmanz gerekirdi, bunlar yapsaydnz, Trkiye'nin nn a軋rdnz. Onun i輅n sylyorum, bizim sorunumuz, hukuk devleti sorunu, demokrasi sorunu, zgrlk sorunu; bu paket deil bizim sorunumuz.

    Bakn deerli milletvekilleri, den bir da hi軛ir kar tanesi olup bitenden kendini sorumlu tutmazm. Memleketimiz u anda bir u輹rumdan yuvarlanyor. Toplumsal bar ve huzurumuz hi軛ir dnemde olmad kadar ciddi tehdit altnda. Peki, biz ne yapyoruz? Biz kar taneleri deiliz. Eer biz ger軻kten milletin vekilleriysek, milletin egemenliini bu 軋t altnda korumak, bizim birinci vazifemiz olmak zorunda. Burada, bakn, btn partilerin ald oylara bakn, yzde 100'e yakn milletin iradesi var. Mevcut paket yrrle girerse, ikinci turda belki de yzde 30'la se輅lecek bir kii, burada mill egemenliin zerinde devleti ekillendirecek. Yasama organn belki de tanmayacak, bugn tanmad gibi Anayasa'y ve hukuku. O zaman ne yapacaz?

    Deerli milletvekilleri, biz aklmz, saduyumuzu, vicdanmz, adalet duygumuzu mu kaybettik? Bir kiiye bu kadar yetki verilebilir mi hi軛ir denetim olmadan? Eer yrtmeyi tek bal yapmak istiyorsanz, yasama organnn denetimini, yargnn denetimini artrmak zorundasnz, yoksa bir felakete gideriz, bir felakete gideriz deerli milletvekilleri.

    Bakn, bakanlk sistemi diye yola ktnz, ヨzbudun'a parlamenter sisteme dayal anayasa hazrlattnz. Bakanlk sistemi diye yola ktnz, kuvvetler birliini tesis eden bir paketle yce Meclisin huzuruna geldiniz ve yarn da millete bunu sunmak istiyorsunuz.

    2010 referandumunda bu millet size gvendi, 'evet' dedi. Peki, siz ne yaptnz? Milletin bu gvenini, milletin verdii yetkiyi ktye kullandnz, yargy 軻telere teslim ettiniz, evet, 2010 referandumu. (CHP sralarndan alklar) Yine ayn ey olacak, yine milletin verdii yetkiyi... Eer verirse ki ben vereceine inanmyorum, kesinlikle inanmyorum, millet egemenliine sahip kacaktr. Kuvvetler ayrln yok etmek demokrasiye ihanettir, egemenlii ahsiletirmek cumhuriyete ihanettir. 

    Deerli milletvekilleri, cumhuriyet asla ve asla yalnzca bir ynetim bi輅mi deildir, hele hele bizim cumhuriyetimiz; bizim cumhuriyetimiz bir fazilettir, bir erdemdir, ayn zamanda siyasi bir rejimdir; bizim cumhuriyetimiz, deerli milletvekilleri, ulusal egemenliktir, ulusal egemenliktir. Onun i輅n, biz, sonuna kadar ulusal egemenliimizi, istiklalimizi, demokrasimizi ve cumhuriyetimizi koruyacaz, hem bu Meclis 軋ts altnda hem milletin huzurunda.
    Teekkr ediyorum, sayglarm sunuyorum. 

 

", "author": { "@type": "Person", "name": "www.abcgazetesi.com" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "www.abcgazetesi.com", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://cdn-photo.pivol.com/16396/imgs/190420181810218089950.png", "width": 152, "height": 55 } } }

darbeicindedarbegif.gif

ヌok Okunanlar

Katar'dan gelecek 15 milyar dolarn gidecei adres belli oldu

'Ekonomide korkulan senaryo ger軻klemek zere'

Merdan Yanarda: Erdoan, kararname ile bir gecede herkesin mlkne el koyabilir!

ワnl muhabirden Brunson krizine ilikin nemli iddia

Alman basn: Erdoan'n fikrini deitirmesi i輅n fazla zaman kalmad

CHP値i Muharrem Erkek: Bu teklif demokrasiye ve cumhuriyete ihanettir!

CHP ヌanakkale Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu ワyesi Muharrem Erkek, AKP地in getirdii Anayasa deiiklii teklifinin 4. maddesi zerine CHP Grubu adna sz ald. Getirilen dzenleme ile egemenliin milletten alnarak ahsiletiini syleyen Erkek, bu teklifin demokrasiye ve cumhuriyete ihanet olduunu belirtti.

Getirilen sistemin demokratik bir Bakanlk sistemi ile neden ilgisi olmadn madde madde anlatan Erkek, Adalet Bakan Bekir Bozda'a, Cumhurbakan'nn tarafszl hakknda yant verdi. Mustafa Kemal Atatrk逓n Dikili ziyareti srasnda Dikili Hakiminin kendisini karlamamas zerine kendisini adliyede ziyaret ederek, bamsz ve tarafsz Hakim rneini de vurgulayan Erkek, getirilen dzenleme ile Atatrk逓n demokrasi idealinden vazge輅ldiinin altn 輅zdi.

 

CHP'li Erkek'in konumas Meclis tutanaklarna ye yansd:

Sayn Bakan, deerli milletvekilleri; 447 sayl Anayasa deiiklii teklifinin 4'nc maddesi zerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adna sz alm bulunmaktaym. Yce Meclisi saygyla selamlyorum.

    Deerli milletvekilleri, 4'nc madde mevcut Anayasa'mzdaki 77'nci maddede yeni bir dzenleme getiriyor. Bizim Anayasa'mzn ワ錮nc Ksm'nn bal "Cumhuriyetin Temel Organlar"dr, evet "Cumhuriyetin Temel Organlar." Hepimizin bildii gibi yasama, yrtme ve yargdan bahsediyorum. Ve 77'nci madde de "Yasama Organ" blmnde yer almaktadr. Ama ltfen 77'nci maddenin 錮nc fkrasn okuyun, sizin getirdiiniz 錮nc fkra. Yrtmenin ba olacak cumhurbakan se輅miyle ilgili bir dzenleme getiriyor. Dnebiliyor musunuz, yasama blmnde yrtmenin se輅miyle ilgili bir hkm. Yasa yapma teknii asndan son derece ciddi bir hata. Kuvvetler birliini 77'nci maddede zaten siz getirmisiniz.

 

    Deerli milletvekilleri, Trkiye Byk Millet Meclisi Aratrma Merkezinin hazrlad ubat 2016 tarihli 輟k nemli bir rapor var. Bu rapor hkmet sistemlerine gre parlamenter denetim yollarn anlatyor. Anayasa Komisyonunda da bahsettim. Bu 軋lmada bakanlk, yar bakanlk ve parlamenter sistemde yasama organnn yrtmeyi denetleme ara輙ar demokratik lke rnekleri zerinden incelenmi; Meclisimizin sitesinde var, intranette, i sahada. ヌok nemli bir rapor, btn milletvekilleri mutlaka okumal. Bu raporu okuduumuz zaman, yce Meclise sunulan bu deiiklik teklifinde yasama organnn ne kadar denetimsiz brakld, ne kadar zayflatld ak軋 grlecek deerli milletvekilleri.

    Peki, bize sunulan teklif nasl bir sistem ngryor? Bakanlk sistemi mi? Bakanlk sistemi olamaz 錮nk bakanlk sisteminde 輟k iyi biliyoruz ki en temel kural -Burhan Kuzu Hocam da burada- Burhan Kuzu Hoca'mn kitabnda da ak軋 yazl, bakanlk sisteminde ne yasama organ yrtmeyi azledebilir ne de yrtmeyi yasama organnn feshedebilir. Byle bir ey mmkn deildir ama mevcut pakette bunu getiriyorsunuz. Yrtmenin ba yaptnz kii hi軛ir gerek軻 gstermeden Meclisi feshedebilecek; Bakanlk sisteminde byle bir ey mmkn deil.

    Yine, bakanlk sistemlerinde yrtmenin ba olan kiinin yapaca btn st dzey atamalar Meclisin onayna tabi olmaldr. Mevcut pakete gre, se輅len cumhurbakan yani bir kii valileri, kaymakamlar, bykel輅leri, rektrleri, yksek yarg輙ar, bakanlar, btn st dzey kamu grevlilerini atayacak ama Meclisin onay yok, herhangi bir organa danmas dahi gerekmiyor. Onun i輅n, bakanlk sisteminden bahsetmemiz mmkn deil. Bakanlk sisteminde kanun gcnde kararname de kartamaz yrtmenin bandaki kii, yasa kartmak i輅n Meclise, kongreye muhta輻r, onunla birlikte 軋lmak zorundadr. Yapaca btn harcamalar Meclis tarafndan kanunla yetkilendirilmelidir. Bunlarn hi軛iri yok bu pakette. Hi軛ir denetim, denge, fren mekanizmas yok; onun i輅n bu, bakanlk sistemi olamaz.

 

    Peki, bize sunulan ne? Bize sunulan paket deerli milletvekilleri, kesinlikle meru bir teklif deil. Neden deil? ゙eklen legal gzken bir yntemle anayasal dzenin zn ortadan kaldryorsunuz ve ayrca, otoriter bir sistemi merulatrmak istiyorsunuz. ンte, bunun i輅n meru deil; bunun i輅n, zerinde 輟k ciddi dnlmesi gerekiyor. Bunlar, Meclisin Aratrma Merkezinde iktidar partisinin grevlendirdii uzmanlarn hazrlad raporlarda da var, Burhan Kuzu Hocamn kitabnda da var ama Burhan Kuzu Hocam, kendi kitabnda yazd btn bilimsel ger軻klere ramen, inandklarna ramen bu teklife "evet" diyor. Enteresan.

Sayn Bakan, deerli milletvekilleri; bir de Sayn Adalet Bakannn tespitleri var. Anayasa deiiklik teklifinin tm zerinde yapt deerlendirmede Sayn Adalet Bakan 輟k enteresan tespitlerde bulundu. Bakn, bizim lkemizde yargnn ve adaletin hazin tablosunun nedenini Adalet Bakanmz dinlediimiz zaman anlyoruz maalesef, zc bir tablo. Diyor ki Adalet Bakan: "Bu lkede belediye bakanlar, belediye meclis yeleri, il genel meclis yeleri, bakanlar, Babakan siyasi partisiyle iliiini kesiyor mu, Cumhurbakan neden kessin?" Deerli milletvekilleri, bu lkede belediye bakanlar, belediye meclis yeleri, bakanlar Trkiye Cumhuriyeti'ni temsil mi ediyorlar, Trk milletinin birliini temsil mi ediyorlar, tarafszlk yemini mi ediyorlar? Bu lkede, se輅lmi kiiler arasnda tarafszlk yemini eden bir tek kii var, bir tek kii. Milletvekili yemininde de tarafszlk yok. Kim o kii? Se輅len Cumhurbakan. "ワzerime aldm grevi tarafszlkla yerine getirmek i輅n btn gcmle 軋lacama Byk Trk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve erefim zerine andi軻rim." diyor. Kim diyor? Se輅len Cumhurbakan. Belediye meclis yeleriyle nasl kyaslanabilir? Nasl bir mantktr, ger軻kten anlamak mmkn deil.

    Diyor ki Sayn Adalet Bakan: "Atatrk dnemine dnyoruz; 1921, 1924 Anayasalarna dnyoruz." H稷buki 1921 Anayasas Mecliste yetkileri toplamtr 錮nk Mill Kurtulu Mcadelesi yaplacak. Meclis hkmeti sistemidir. 1924 Anayasas'yla da parlamenter sisteme ge輅 yaanmtr. Ne ilgisi var Sizin getirdiiniz paketle ne ilgisi var? Atatrk dnemine dnmenize gerek yok deerli milletvekilleri. Mustafa Kemal Atatrk bize her zaman "Beni an, beni an; bana dnmeyin." dedi. 

    Bakn, "Kalplam btn kurallar, domalar ykn, akln ve bilimin rehberliinde 軋da uygarl yakalayn." dedi. "Cumhuriyeti demokrasiyle ta輙andrn." dedi. Atatrk dnemine dnelim mi? ヌok ksa bir hik窕e: Yl 1931, Mustafa Kemal Paa Cumhurbakan, tek parti, tek adam dnemi. Dikili kasabasna gidiyor. Onu btn Dikili heyeti karlyor tabii ki. Karlamayan bir tek kii var, Dikili h稾imi. H稾imi sevmeyen heyetten bir iki kii hemen bunu Paa hazretlerine gammazlyor. Diyor ki: "Gazi Paa hazretleri, btn heyet burada, Dikili h稾imi gelmedi." Atatrk "ヨyle mi? Gelmedi mi? O zaman biz hep beraber adliyeye gidelim, sayn h稾imin 軋yn i軻lim. ンte, cumhuriyetin h稾imi byle olacak." diyor. (CHP sralarndan alklar) Bakn, yl 1931. Yl 2016, Saray'da yksek yarg organlarnn bakanlar el pen軻 divan duruyor. ンte, Trkiye'yi getirdiiniz nokta bu. ンte, Adalet Bakannn yargs bu.

 

Deerli milletvekilleri, bakn, Trkiye'nin sorunu hkmet sistemi sorunu deil. Trkiye'nin sorunu demokrasi sorunu, demokrasi sorunu. Sayn Bakan, deerli milletvekilleri; samimi olmak zorundayz. Bizim, millete kar sorumluluumuz var. Biz milletin haklarn korumak i輅n bu yce Meclisin 軋ts altnda grev yapyoruz. Bizim sorunumuz sistem sorunu deil, bizim sorunumuz demokrasi sorunu. Demokrasi kltrnz yoksa, uzlama kltrnz yoksa hi軛ir sistemde baarl olamazsnz.

    Bakn, deniyor ki: "ンstikrar, kalknma." ンstikrar ve kalknma aryorsanz dnyada ynetilen lkelere bakn, parlamenter sistemle ynetilen Avrupa'daki lkelere bakn, bir de Latin Amerika'ya, Afrika'ya, Orta Asya'ya bakn. ンstikrar ve kalknma nerede?

Bakn, diyorsunuz ki: "Cumhurbakann halk se輻ikten sonra yapacak bir ey yok." Bakn Avrupa'ya, Cumhurbakann halkn se輻ii sistemlere; bakn Avusturya'ya, ンrlanda'ya, ンzlanda'ya, Bulgaristan'a, Slovenya'ya, buralarda da Cumhurbakann halk se輅yor ama buralarda se輅len Cumhurbakanlar ne diyor? "Beni halk se輻i, tarafsz olacam, partilerst olacam." Bir rnek vereyim size: Avusturya'da, ンrlanda'da, Slovenya'da halkn se輻ii Cumhurbakannn Parlamentodan gelen yasay veto ya da iade etme yetkisi dahi yok. Onun i輅n bu bir kltr meselesi. Samimi olmak zorundayz. "Fiil durum." deniyor. Anayasa'ya aykrlk var, su ileniyor.

    Bakn, deerli milletvekilleri, se輅len Cumhurbakan yeni bir fiil durum yaratrsa, Anayasa'y, hukuku yine tanmazsa ne yapacaz? Ona uygun bir paket mi hazrlayacaz, ona uygun yeni bir anayasa m hazrlayacaz? Onun i輅n, bu paket meru deil. Yasama ve yargy ayak ba olarak gren bir zihniyet, fiil bir anayasaszlk ve hukuksuzluk dnemi yaratt. Bu paket yrrle girerse siz ayn zihniyetin Anayasa'ya, hukuka sayg gstereceini dnyor musunuz? O zaman siz Trkiye'de yaamyorsunuz.Baka bir dnyada yayorsunuz. Bakn, ger軻kleri grn. Bakn, bir lkede ekonomi 銹kmse, adalet 銹kmse, insanlar mutlu deilse, milyonlarca insan a輙k, yoksulluk snr altnda yayorsa, niversite mezunlar isizse...k錮k 輟cuklara cinsel taciz dahi engellenemiyorsa yurtlarda, insanlar zgr deilse, gazeteciler cezaevindeyse zaten o lkede demokrasi yoktur; bir demokrasi oyunu oynanyordur, bir taklit vardr, onun i輅n gelin demokrasiyi gelitirelim. Sizin derdiniz demokrasi olsayd ger軻kten, derdiniz demokrasi olsayd ger軻kten, on be yldr tek bana ynetiyorsunuz, 12 Eyll darbe hukukunu mevzuatmzdan arndrmadnz, Siyasi Partiler Kanunu'nu, Se輅m Kanunu'nu deitirmediniz, siyaseti demokratikletirmediniz. Bunlar yapmanz gerekirdi, bunlar yapsaydnz, Trkiye'nin nn a軋rdnz. Onun i輅n sylyorum, bizim sorunumuz, hukuk devleti sorunu, demokrasi sorunu, zgrlk sorunu; bu paket deil bizim sorunumuz.

    Bakn deerli milletvekilleri, den bir da hi軛ir kar tanesi olup bitenden kendini sorumlu tutmazm. Memleketimiz u anda bir u輹rumdan yuvarlanyor. Toplumsal bar ve huzurumuz hi軛ir dnemde olmad kadar ciddi tehdit altnda. Peki, biz ne yapyoruz? Biz kar taneleri deiliz. Eer biz ger軻kten milletin vekilleriysek, milletin egemenliini bu 軋t altnda korumak, bizim birinci vazifemiz olmak zorunda. Burada, bakn, btn partilerin ald oylara bakn, yzde 100'e yakn milletin iradesi var. Mevcut paket yrrle girerse, ikinci turda belki de yzde 30'la se輅lecek bir kii, burada mill egemenliin zerinde devleti ekillendirecek. Yasama organn belki de tanmayacak, bugn tanmad gibi Anayasa'y ve hukuku. O zaman ne yapacaz?

    Deerli milletvekilleri, biz aklmz, saduyumuzu, vicdanmz, adalet duygumuzu mu kaybettik? Bir kiiye bu kadar yetki verilebilir mi hi軛ir denetim olmadan? Eer yrtmeyi tek bal yapmak istiyorsanz, yasama organnn denetimini, yargnn denetimini artrmak zorundasnz, yoksa bir felakete gideriz, bir felakete gideriz deerli milletvekilleri.

    Bakn, bakanlk sistemi diye yola ktnz, ヨzbudun'a parlamenter sisteme dayal anayasa hazrlattnz. Bakanlk sistemi diye yola ktnz, kuvvetler birliini tesis eden bir paketle yce Meclisin huzuruna geldiniz ve yarn da millete bunu sunmak istiyorsunuz.

    2010 referandumunda bu millet size gvendi, "evet" dedi. Peki, siz ne yaptnz? Milletin bu gvenini, milletin verdii yetkiyi ktye kullandnz, yargy 軻telere teslim ettiniz, evet, 2010 referandumu. (CHP sralarndan alklar) Yine ayn ey olacak, yine milletin verdii yetkiyi... Eer verirse ki ben vereceine inanmyorum, kesinlikle inanmyorum, millet egemenliine sahip kacaktr. Kuvvetler ayrln yok etmek demokrasiye ihanettir, egemenlii ahsiletirmek cumhuriyete ihanettir. 

    Deerli milletvekilleri, cumhuriyet asla ve asla yalnzca bir ynetim bi輅mi deildir, hele hele bizim cumhuriyetimiz; bizim cumhuriyetimiz bir fazilettir, bir erdemdir, ayn zamanda siyasi bir rejimdir; bizim cumhuriyetimiz, deerli milletvekilleri, ulusal egemenliktir, ulusal egemenliktir. Onun i輅n, biz, sonuna kadar ulusal egemenliimizi, istiklalimizi, demokrasimizi ve cumhuriyetimizi koruyacaz, hem bu Meclis 軋ts altnda hem milletin huzurunda.
    Teekkr ediyorum, sayglarm sunuyorum. 

 

ンlgili Haberler

Politika

Yanda yazar Yusuf Kaplan: Tanzimat ve Cumhuriyet ile ayamza kurun sktk

Politika

AKP'den yerel se輅m hamlesi

Politika

Hisarcklolu: ンflas listeleri dolatrlyor

Politika

Muharrem ンnce'den 'kurultay' tepkisi!

Politika

ヌavuolu'ndan Trump'a yant: ABD, ger軻k dostun kim olduunu bilmiyor!

Politika

Mustafa Sargl'n se輅m 軋lmalarna balad

Politika

Gazetecilerle bir araya gelen Kl軼arolu: Erdoan'a yakn isimler dolar vurgunu yapt

Politika

Washington Post: Trump Trkiye'ye bask uygulamakta hakl, sadece bunu yap ekli yanl

Politika

Sezai Temelli'den 'ヨzeletiri vermeyeceiz' szlerine ilikin aklama

Politika

ワnl muhabirden Brunson krizine ilikin nemli iddia

Politika

Berat Albayrak, Alman mevkidayla grt

Politika

'ABD, Trkiye'yi kaybetmeyi gze alamaz'