darbeicindedarbegif.gif

Çok Okunanlar

Kriz kapıda: Vatandaşı işsizlik ve aşsızlık bekliyor!

AKP'liler arasında 'havlama' polemiği

ABD Büyükelçiliğine saldıranların fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'de dikkat çeken istifa: Parti içinde oligarşik bir yapı oluştu

'Ankesörlü telefon' operasyonlarına ilişkin dikkat çeken yazı: Diğer ucunda kim var?

EMO uyardı: Nükleer santraller için imar kanunu devre dışı bırakılıyor

Meclis'te görüşülmekte olan Elektrik Piyasası Yasası ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı teklifle nükleer santrallere teşvik ve imtiyazlar getirildiğini belirten Elektrik Mühendisleri Odası teklifte  nükleer santrallar için İmar Kanunu ve yapı denetimi devre dışı bırakıldığının altını çizdi. 

Açıklama şu şekilde;

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI

NÜKLEERE, KÖMÜRE DESTEK YENİLENEBİLİR ENERJİYE KÖSTEK

TBMM`de görüşülmekte olan Elektrik Piyasası Yasası ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı ile birleştirilmek üzere AKP`li vekillerin verdiği teklifle nükleer santrallar ve kömür santrallarına teşvikler, imtiyazlar getiriliyor. Piyasada oluşan yenilenebilir enerji kaynakları ile yapılan satışlara ilişkin lobicilik faaliyetleri doğrultusunda ise YEK Belgesi uygulamasına kısıtlamalar öngörülüyor. Nükleer santrallar için İmar Kanunu ve yapı denetimi devre dışı bırakılırken, kamuya ait barajlar ve kömür santrallarının değer tespiti yapılmaksızın haraç-mezat satışının önü açılıyor.
 

Teklifle nükleer santrallar için İmar Kanunu ve yapı denetimi devre dışı bırakılıyor. Ülkenin güvenliğini ilgilendiren bu yapılar için "her türlü sorumluluk münhasıran santral işletenine ait olmak üzere" ifadesiyle sorumluluk şirkete bırakılıyor. Bu yapılara ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın yetkisi görüş düzeyine indirgenirken, yapılara ilişkin verilecek izin ve denetimin TAEK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi öngörülüyor. Nükleer santral gibi büyük güvenlik riski yaratan bir tesisin bırakın normal yapı denetimi dışına çıkarılmasını, ek güvenlik önlemleri alınması gereken yapılar olduğu tüm dünyada kabul edilmektedir. Nükleer yapıların güvenliği de nükleer güvenlik dışında yapıların denetim ve güvenliği konusunda yetki ve uzmanlık sahibi olmayan bir kuruma bırakılmaktadır. 
 

Kamunun Asli Görevi Devrediliyor

Odamız tarafından açılan dava sonucunda Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği`nin elektrik proje onay ve kabul işlemlerinde kamu tüzel kişileri dışında özel kuruluşlara yetki devrine ilişkin düzenlemelerinin yürütmesi Danıştay tarafından durdurulmuştur. Şimdi bu düzenleme, yasa ile yapılmaya çalışılmaktadır. Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve tüketim tesislerinin kurulum ve işletimi için gerekli inceleme, tespit, proje onay ve kabul işlemleri için kamu kuruluşları dışında dağıtım şirketleri ve özel hukuk tüzel kişilerini görevlendirme ve hizmet satın alma gibi konularda Enerji Bakanlığı yetkili kılınmak istenmektedir. Öncelikle söz konusu hizmetler, can ve mal güvenliği açısından kamunun asli görevi olup; özel kuruluşlara devredilemez nitelik taşımaktadırlar. Yapılmak istenen düzenleme açıkça Anayasa`ya aykırıdır. Kaldı ki dağıtım şirketlerinin bu alanda yetkilendirilmeleri, hem uygulayıcı ve hem denetleyici olmalarını getirecek olup; AKP iktidarının çokça kullandığı piyasa kurallarına da aykırılık içermektedir. 

Enerji Şirketleri İçin Acele Kamulaştırma

Teklife göre Hükümet, özel mülke ait taşınmazları yenilenebilir enerji kaynağı bölgesi olarak ilan edebilecek ve bu taşınmazlar acele kamulaştırılabilecektir. Bu taşınmazlara ilişkin enerji için kullanım amacı dışında imar planı yapılamayacaktır. Üstelik bu bölgelerde kanunda öngörülen ölçüm verilerine ilişkin düzenleme de uygulanmayacaktır.

YEK Belgesine Kısıtlama

Nükleer santral ve kömür santrallarına alım garantileri verilip, yasa ve tekliflerle düzenleme ile de "kolaylık" adı altında pek çok teşvik ve muafiyet tanınırken, yenilenebilir enerji kaynaklarının YEK belgesi kapsamında alım garantili satış yapmasına sınırlama getirilmek istenmektedir. Piyasadaki yenilenebilir enerji kaynaklarının fiyatları artırdığına ilişkin lobi faaliyetleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynakları için ihalede elektrik satış fiyatı oluşturulması ve bu fiyatın belirlenecek süre boyunca geçerli olması öngörülmektedir. Böylece YEK belgesi kapsamında alım garantisinden yararlanmalarının önüne geçilmektedir. 

Yine teklifte yapılan düzenleme ile YEK belgesi kapsamında alım garantili satış yapan şirketlerden hangilerinin borsada satış yapıp yapamayacağının belirlenmesine ilişkin de keyfi bir düzenlemenin önü açılmaktadır. 

Yenilenebilirde Para Konuşacak

TEİAŞ tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin verilecek bağlantı görüşü için; ülke planlaması ve iletim sisteminin öncelikleri yerine, ihale yapılarak en düşük fiyatın esas olması öngörülmektedir. Yani 31 Mart`ta ve 26 Nisan Salı günü ülkeyi karanlığa boğan sistem kısıtları ya da ülke kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi değil parası olan yatırımcıya geçit tanınacaktır. 

Değer Tespitsiz Alım Garantili Özelleştirme

Ülkenin kamu kaynaklarının haraç-mezat satılmasının da önü açılmaktadır. Yapılmak istenen düzenleme ile kamuya ait yenilenebilir ya da kömür santrallarının özelleştirilmesi sırasında "değer tespiti" yapılmayacaktır. Bu varlıkların satışında alım garantisi içerecek şekilde ihale düzenlenecektir. Hangi fiyattan kimin üzerinde kalırsa o şirketle o fiyat üzerinden elektrik alım anlaşması imzalanacaktır.

Yerli kömür santrallarına alım garantisi getirilmesine yönelik talepler de düzenleme ile TETAŞ üzerinden 1`er yıllık alım ihaleleri yoluyla sağlanmak istenmektedir. Elektrikte serbestleşmeden, piyasalaştırmadan söz edenler yenilenebilir enerji kaynaklarının ucuz fiyatlarıyla piyasada satış payını artırmasından sonra kar kaybına uğrayan şirketleri alım garantisi sağlayarak koruma altına almaya çalışmaktadırlar. 

Ülkenin enerji güvenliği, ucuz, kaliteli ve sürekli elektrik sunumu gibi temel sorunları çözme yerine "kılçıksız" yatırım ortamı sağlamaya çalışan AKP iktidarının yapmak istediği bu düzenlemeler ne hukukla, ne hakkaniyetle, ne de kamu yararı ile bağdaşmamaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak başta olmak üzere, iktidara ve seçilen milletvekillerine; yandaş sermayenin değil, milletin vekilliğini yapmaları gerektiğini anımsatıyoruz.  

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
27 NİSAN 2016

İlgili Haberler

Ekonomi

Metro İstanbul'dan 6 milyonluk israf!

Ekonomi

Kriz kapıda: Vatandaşı işsizlik ve aşsızlık bekliyor!

Ekonomi

Dolar kuru bugün ne kadar?

Ekonomi

SGK'dan emekli ödemeleriyle ilgili açıklama

Ekonomi

‘IMF'ye gidin, Berat Albayrak'ın işine son verin'

Ekonomi

Bakan Albayrak'tan 'vergi ödemeleri' açıklaması

Ekonomi

Piyasalar tatile girdi: TL'de zayıflık sürüyor

Ekonomi

Emeklilere maaş şoku!

Ekonomi

Merkez Bankası'ndan 'Katar'la anlaşma' açıklaması

Ekonomi

'Erdoğan, Apple mağazasına girse hayal kırıklığına uğrardı'

Ekonomi

Bankaların dış borçlanmada son rotası: Dayanak varlıklı programlar

Ekonomi

Pepsi, İsrail merkezli o şirketi 3,2 milyar dolara satın alıyor