darbeicindedarbegif.gif

YAZARLAR

Tüm Yazıları Noyan Umruk

Egeden selam olsun tüm ülkeye

05.09.2017 13:35

Eylülün ilk günleri çoşku dolu günlerdir Egede... Birbiri ardına kurtuluş günleri kutlanır coşkuyla. Efeler, zeybekler harmandalına dururlar, her bir taraf albayraklarla donanır. Her türlü baskıya, saldırıya, zulme karşı efece, zeybekçe duruşun, direnişin simgesidir bu anlamlı kutlamalar...

26 Ağustos 1922de başlayan büyük yürüyüşle 27 Ağustosta Afyon, 30 Ağustosta Dumlupınar, Kütahya , 1 Eylülde Uşak, 2 Eylülde Eskişehir, Karahallı, Ulubey, 3 Eylülde Eşme, Ödemiş, 4 Eylülde Buldan, Sarıgöl, Kula, Tire, 5 Eylülde Alaşehir, Salihli, Kuyucak, Nazilli, 6 Eylülde Ahmetli, Gölmarmara, Akhisar, Bayındır, Söke, 7 Eylülde Turgutlu, Aydın, Kuşadası,İncirliova, 8 Eylülde Manisa, Kemalpaşa, Selçuk, Burhaniye  ve de nihayet  9 Eylülde İzmir kurtulur…

ve kayserili bir nefer 
yanan şehrin kızıltısı içinden gelip 
öfkeden, sevinçten, ümitten ağlıya ağlıya, 
güneyden kuzeye, 
doğudan batıya, türk halkıyla beraber

seyretti izmir rıhtımından akdenizi.(N.H) 

Egeliler, günümüzde ulusal kurtuluş geleneğini barış ve hukuk mücadelesiyle  buluştururlar... Birlikteliğin, barışın, dayanışmanın, hoşgörünün en anlamlısı yaşanır bu günlerde Egede...  Demokrasinin, özgürlüğün, barışın türküleri söylenir hep birlikte, yüreklice...
 
Yiğenim Davazlı Yörük Mızdavali bu günlerin heyecanı ile celallenip, döşenmiş yine mettubu... Bu sefer daayı maayı yok Alsancaklı Noyana diye yazmış mektubu… Ama mektup herkese :
 
Evvel böyyüklerin elceğizlerinden, gızanları anlın orta yerinden öpüp, bacılara selam edivecem emme hele beni bi dinleyin,  beni bakın biyol! Önküle önküle olmaz gari, herkesin hakkına, huguguna sahep çıkıveemesi ilazım. Ni len bu? Köpeksiz kövde değneksiz geziyola…
 
Aman ne güzel olupbatırı herşelee, tastamam isteyiveğdiniz gibi…
Öğlüü yağma yoook!
 
Yörüğüz deye, Egeliyiz deye hebiden sessiz mi kalcez sandığdınız len siz bizi? Biz daha ölüvemedik gari. Bu melmekette ne eyi bişe çıkağsa, buralaadan çıkağ. Bunu da o daş gafanıza soguven he mi…

Siz unuttunuz yalım; bu dağlara çıkıvemeyi en evvel biz bilivemiştik… Kocu Osmanlı bilen eyi tanır bize, hımm!...Efelee, zeybeklee hele bi yol gızmaya gören de, gızanlarını alıverip şu dağlara çıkmaya gören de, bakın biyo neler olupbatırıvemişti bu melmekette!...İstiklalde cavırı nahal ettiğimizi yedi düvel bilipduruu! Hölü bi hatığlayıp döşünüverin geçmişi deyyon hani. Ben önden habar veren de sonuna siz düşünün gari. Soğnudan, dimedin, uyarıvemedin demen gari… Aha anlı gabağınıza yabıştırıverin önkü yazıyı…Siz biliğniz, benden sölümesi… 
 
 Hincik biz de isteyyoz önkü hagları gari ! İllere ne veğdiyseniz, bizi de verin de bi görem!... 

Ben, hincik istekleemi deyiveren de siz hazırlığlarınızı hindiden yabagoyun.
 
Hu nu bagın, beni bagın, beni dinleyyonuz dee mi?
 
Huguk, edelet, temelli haglarımızı isteyyoz biz de!
 
Eğitim haggımzı da unuduvedik sanmeyin…İlk mettepten başleyerek liyse sonu gade gelmişi, geçmişi, özü, sözü, cibilliyeti, döşünüvemesi belletilcek, örgetilcek gızancıklaa…Tedrisat Ege şivesiynen olcek gari…

Önüvestele de  bilen ihmal mihmal olmesin,  adam gibi adam yetişsin gari. Ege enüstüleri gurulsun…  Yetti, bıgtık  önkü laflaadan, televizonlada da Dengizlice ganalımız  olcek, o du olcek, isteyyoz gari. 

Efelemiz yörüyüp İzmir meydenlerine varınce  davulnan zurneynen garşılansııın, hagimlee, savcılaa hep barabar Davaz Zeybeği oynansııın. Sabıgalı olmadıkları için bizimkinlee de heç ilişilmesin gari… Bizimkinlee sate bi tek işgalci cavıra sıkaa guğşunu, önkünler gibi değel anasını saten! Ağzı laf yapanlaa da mebıs oluvesinle. Anleyyonuz değ mi ? 
 
Soğnucıma ziraate, zeytinliklere mortu çektirip, yandaş tagımınıza ucuza maden amelesi yabıveğdiniz çiftçi gızancıkları bi gecede şehit edivediniz.  İşte buna çok gızıvedim, gahredivedim gari…  Beleşe dağıtıvediğiniz gömürlee sizi mağşerde gasıp,kavuusun e mi…Bi de utanmadan AB ağzınızda çiklet. Bu gafaynan siz heç bi yere giremeyceniz emme, siz melmeketi bölüvence onla Allah gorusun bizim buraları giriveceklee gari. Sate gıyımız, yalımız onlala dolupduru. 

Beni bakın oynetmeye az galdı gari …Efelerin efesi amanad edivedi bu melmegedi hebimize… Artıkın herkes aglın başına doplayıvesin,  haddin, hududun, hugukun eyi bilsin, eyi bellesin gari.... 

Ortalık cadı gazanı sate… 

Garadengizli, Marmıralı, Balganlı, Angaralı, Doğulu, Asyalı, Gırbıslı, Gafgasyalı, Gergüklü, Gırımlı nossunsa ossun cümle alem illet değel, milletdir gari. Bu, garışıvemiş  akıllanıza eyice bi gazınsın,soğnu yazık olmasın bu millete,melmegete he mi…

Hindilik şagaynen de garışık olsa deyeceklerim bu gade gari... Galın saalıcekle, hadi gülü gülü…

                                                                                             

                                                                                               Yiğenin Davazlı Yörük Mızdavali   

*Gazetemiz kurucu yazarı değerli gazeteci Doğan YURDAKUL ailesine, dost ve yakınlarına başsağlığı, merhuma "Işıklar içinde olsun." dileklerimle...

Eğitim