Çok Okunanlar

Dilipak tarih verip 'duyurdu': Politikacı ve işadamlarına suikastler geliyor

'Müslüman yok' diyen müftü: Merhaba diyenler Hz.Muhammed'e hakaret ediyor

Üç çocuk genç kadına tecavüz edip, öldürdü

Nihat Genç, Bahçeli'yle yarışıyor: Çarpışma dizisinden tren kazalarının şifrelerini çözdü

Türkiye'den 'bağımsız yargı' manzaraları: ABD Brunson'u nasıl bıraktırdığını açıkladı

Esnafın önü açılıyor!

CHP Hatay Milletvekili  ve PM Üyesi Av. Mevlüt Dudu; 14 ilde Büyükşehir Belediyesi ile 27 ilçe kuran 6360 sayılı yasanın ardından esnaf ve sanatkârların kendi ilçesinde oda olmaması halinde kilometrelerce uzaklıktaki merkez ilçelerin odalarına kayıt yaptırmak zorunda olmasına tepki göstererek, esnafın bu işkencesini gidermek için bir yasa teklifi hazırladı.

Dudu, “Örneğin Arsuz’da berber dükkânı açmak isteyen herhangi bir esnaf,  daha yakın olan 35 kilometre uzaklıktaki İskenderun yerine 91 kilometre uzaklıktaki Antakya’daki odaya sicil kaydı yaptırmak zorunda bırakılıyor. Bu da enerji ve vakit kaybı yaratarak, esnaf için büyük eziyet olmaktadır' dedi.

Dudu, verdiği teklifte, “5362 sayılı Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kurulları Kanunu’nun 6. Maddesinin birinci fıkrasında' değişiklik yaptı. Bu değişiklik ile büyükşehir belediyesi kapsamında yeni kurulan ilçelerde “işyeri açan esnaf ve sanatkârların kendilerine en yakın mesafede bulunan ilçe odalarına kayıt yaptırması' sağlanmak suretiyle yaşamları kolaylaştırılmaktadır. Esnaf ve sanatkarın işyeri açmasının önündeki engeller de bu çerçevede kaldırılmaktadır.

Kanun teklifi şu şekilde:

GEREKÇE

7 Haziran 2005 tarihinde kabul edilen5362 sayılı Esnaf ve SanatkarMeslek Kurulları Kanununa göre, esnaf ve sanatkarların odaya kaydı 6 ncı maddenin birinci fıkrasına göre yapılmaktadır. Bu maddeye göre, sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına, meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya gönderilmektedir.

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girilmiştir. İşbu Kanun ile on dört ilde yirmi yedi ilçe kurulmuştur.

Esnaf veya sanatkar odaları açabilmek için 5362 sayılı Kanuna göre, oda kurulmak istenen yerde çalışmakta olan sanat, hizmet ve meslek sahipleri ile esnaftan en az beşyüz kişinin isteği gerekmektedir.

Ne var ki 6360 sayılı Yasa ile yeni kurulan ilçelerde esnaf ve sanatkar odası açabilmek için gereken beş yüz sayısına ulaşılmakta güçlük çekilmektedir. Bu nedenle yeni kurulan ilçelerde işyeri açan esnaf ve sanatkarlar, bulundukları büyükşehirlerin merkez ilçelerindeki odalara kayıt yaptırmak zorunda bırakılmaktadır. Esnaf ve sanatkarlar, yanı başlarındaki ilçeler yerine kilometrelerce uzaklıktaki merkez ilçelere kayıt yaptırmak zorunda kaldığı için zaman ve enerji kaybetmektedir veeziyet çekmektedir.

Yapılan değişiklik ile büyükşehir belediyesi kapsamında yeni kurulan ilçelerde işyeri açan esnaf ve sanatkârların kendilerine en yakın mesafede bulunan ilçe odalarına kayıt yaptırması sağlanmak suretiyle yaşamları kolaylaştırılmaktadır. Esnaf ve sanatkarın işyeri açmasının önündeki engeller de bu çerçevede kaldırılmaktadır.

ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-07/06/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 6ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir:                                

“Büyükşehir statüsündeki illerde Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlardan,meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayan ilçelerde ikamet edenlerin bilgileri Sicil tarafından; elektronik ortamda, çalışma bölgesine en yakın uzaklıktaki ilçenin ihtisas odasına, ihtisas odasının olmaması halinde karma odaya kayıt için gönderilir.'

MADDE 2-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Maddede yapılan düzenleme ile 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile büyükşehirlerde yeni kurulan ilçelerde işyeri açan esnaf ve sanatkarların bulundukları ilçede oda bulunmaması halinde kendilerine en yakın mesafede bulunan ilçe odalarına kayıt yaptırılması sağlanmak suretiyle yaşamları kolaylaştırılmaktadır.

Maddeye eklenen cümle ile esnaf ve sanatkaraait bilgilerin sicil tarafından elektronik ortamda kaydı kolaylaştırılmakta, işyeri açarken yaşadıkları sıkıntılar giderilmektedir.

Madde 2-  Yürürlük maddesidir.

Madde 3- Yürütme maddesidir.

 

İlgili Haberler

Politika

Irak Türkiye'ye nota verdi

Politika

Rusya'ya vizesiz seyahat hazırlığı

Politika

'ABD ile Afgan Talibanı arasında görüşecek'

Politika

Devlet Opera ve Balesi'ne ayrılan bütçe Saray'ın 1 aylık masrafından az

Politika

Akciğer zarı kanseri en çok bu işte çalışanları etkiliyor…

Politika

Erdoğan Trump'la görüştü

Politika

Adil Öksüz'ü sorgulayan savcı konuştu: FETÖ'nün darbe yapacak gücü kalmadı ama...

Politika

AKP'li vekil: 'Trenin önüne atlayıp ölüyor bunlar'

Politika

MİT Kaşıkçı cinayeti ile ilgili TBMM'ye bilgi vermiyor!

Politika

MHP'den HDP'den aday olan Arzakçı ile ilgili açıklama

Politika

Economist: AKP hükümeti yeni düşmanlar yaratmak zorunda

Politika

CHP'nin yaşayan en eski üyesi hayatını kaybetti