YAZARLAR

Tüm Yazıları Ender Helvacıoğlu

Dünyaya kafa tutan adam!

26.05.2016 09:32

Türkiye Solunun nur topu gibi bir tartışması oldu: Erdoğan Amerikancı mı, değil mi? Değil diyenler çoğalıyor.

Bu soruyu ilk ortaya atanlar ulusalcılardı. Cemaatle ve PKK ile kapışmasına bakıp, Erdoğanın kendi mevzilerine geldiğine, yani milli olduğuna kanaat getirdiler.

İşin ilginç tarafı, tamamen zıt tarafta yer alan sağlı-sollu liberaller de, Erdoğanı devirmesi, en azından dizginlemesi için Amerikaya yalvar yakar olduklarına göre, Erdoğan-Amerika çelişkisine oynuyorlar.

Son olarak Birleşik Haziran Hareketi yürütme kurulundan bir arkadaş da Erdoğanın Amerikancı olmadığına kanaat getirmiş. Onun analizi daha da derin, şöyle yazmış: Erdoğan bir Amerikancı değil. Erdoğan, Erdoğancıdır. Başka da kuş tanımamaktadır!

Arkadaşa göre emperyalizmin Türkiyede isteyeceği en son şey yeni bir diktatörmüş. ABDnin üç vakte kadar Erdoğanı yıkacağından o kadar emin ki, hızlı davranıp önce bizim devirmemiz gerekiyormuş Erdoğanı.

Bazı arkadaşlar da bu analizi dikkatimize sunuyor. Hey yüce doğa…

***

Vay canına değerli okurlar…

Adam tek başına, Türkiye halkının en az yarısına, silahlı-külahlı Kürt hareketlerine, sosyalistine, solcusuna, sosyal demokratına, cumhuriyetçisine, ulusalcısına, CHPlisine, HDPlisine, MHPnin yarısından çoğuna, hatta kendi partisine, eski yol arkadaşlarına, Cemaate, ülkenin köklü büyük burjuvazisine, Orduya, küresel burjuvaziye, İrana, Iraka, Esata, İsraile, Avrupaya, Rusyaya ve Amerikaya kafa tutuyor…

Her şeye karşı olan Çarşıya bile karşı!

Ve hâlâ sapasağlam iktidarda.

Dünyayı Kurtaran Adamdan sonraki en müthiş senaryo: Dünyaya Kafa Tutan Adam.

***

Adam Amerikaya, en sıkı Amerikancının hâlâ kendisi olduğunu ispatlama derdinde; bir gambite gelmeyelim diye uğraşıyor, biz neyi tartışıyoruz…

Şimdi bu analizi ciddiye alıp, Amerikancılık, emperyalizm, anti-emperyalizm, emperyalizm işbirlikçiliği vb kavramları Türkiye özelinde açıklamaya çalışıp tartışmaya girilebilirdi.

Veya Kolomb Amerikancı mıydı? gibisinden daha eğlenceli bir yazı da kaleme alınabilirdi.

Ama okur bugünlük beni affetsin. Bilim ve Gelecekin yeni sayısını matbaaya yetiştirmeye çalışıyoruz; son gün… 

Ve ben emin olun daha ciddi bir soruyla uğraşıyorum: Homo sapiensin ne zoru vardı da Afrikadan çıktı?

Yoksa, yoksa… Amerikaya kafa tutmak için mi?

Durdurun baskıyı! 

Eğitim