darbeicindedarbegif.gif

YAZARLAR

Tüm Yazıları Noyan Umruk

Davazlı dan: Biracıcık rahat duruveseniz de dünya bi rahat edivese

09.06.2017 18:09

Bizim Davazlı iyice bi genişletti dünyaya açılan penceresini… Ağaçlarla uğraşmak yerine ormana bakmak daha akıllıca galiba… Bakın hele neler neler diyor:

 

noyanumrukfoto1.png

Bunlaada oyun çok emme Amarıga açık oyneyyo sete be daayı… Önkü El Gaydeyi, Dalbanı gurduruveedilee; bizim gök gözlü paşanın(ATATÜRK) Emanullah Hana elveemesiynen gurulan güzelim Efganistanı, soğracığma Pakistanı tarumar ediveedilee…

Seggiz yıl Acemnen savaştırıp, soğra Kuveyte yollayıveedilee Saddamı; soğra da yetti gari biz bu melmegete demokrasi getiriveecez deye  govuğunda yagalayıp hallediveedilee… Melmegeti de mezhebine, ırgına göre üçe bölüvedilee… Şincik bibirlerini yiyipdurulaaa…

Soğracığma aç kurtlar gibi Tunus, Libya, Yemen, Bahreyne çullanıp perişan edivence yağma bidiveedi  sanıvemiştik hani…

Neeeedeeee meğerse taratora yeni başleyyomuş be daayı…

Sankilim dünyanın dört bi yanından haydut yağıveedi gomşu memleketlee… İçimizden geçiveedilee haydutlaaa… Bu sefee de İŞİDi çıgarıvedilee ootaya… Osmanlı rüyasınnen destekleyenlee de cabası… Emmeee İŞİDe destek veemenin de modası geçiveedi be daayı…

noyanumrukfoto2.png

Bu gafa gesen haydutlaaa nereye isteseniz oraya saldırıpdurdulaa be yaa… Bi Iraka, bi Suryeye… Yahudi dövleti çubuğunu yagıveedi bi raat, bi raat… Ehalisi plajlaada…  Irakın petrolüne el goyunce  dövlet bilem oluvedileee sayeleende… Barzaniye de gün doğuveedi… Gaççak petrolleeden otlanan otlanana…

Soğra, Obama 30 yıl sürcek gari bu iş deyyodu emme İŞİD biiden düşman oluvedi…  

Gaşla göz arası Suryenin Kürtlerini bu haydutlaan üzerine salıp, petrolü Akdenize götvecek yolu da needeyse açıveedilee… İŞİD toz…

Deegene ikinci perde Trambinnen başlayıveedi be daayı… Haydaa Kürtnenen İŞİDin başşehri Rakkaya... Osmancıklar yaya… İŞİD gene toz…

Doğu cephesinde değişen bi şey yok be daayı…

noyanumrukfoto3.png

Emmeee şincik Trambinnen ikinci perde essahdan Güney Cephede…

Gılıç havasıynen oynayıvevence silah, milah satıvecen 350 milyaa cukka… Adam vuguatlı iş adamı be daayı…Şeytanın gözünden sürmeyi çekee; heçbi gimsenin gözünün yaşına bagıvemez gari…

Eeee Kataa da gaz, petrol gani deyyolaa ya… Adam, aççık çok, borç çok gari; aatıgın ben Amarıgada üretçem deyipduru ya petrole, gaz ihtiyaç çoook… Bi de neede vaasa petrolnen gazı gontrol edivecek ki Çinnen, Moskofnan. Acemnen başa çıkçek… Eeee Kataa da goley lokma hani… Ehali hebi topu 400.000… Eti ne, budu ne… Ağneycen bunnarı işte...  

Emmeee aatıgın, Obamadan kelli iş goley vaaa be daayı… Arabın suuduna, besleyivediği Arapları da gatıveecen… Haydaa çullan Acemnennen, İŞİDnen aşna fişna deye güççücük Kataaın üstüne… Yine Arabı Araba kırdırıveecen… Gözü köö oluvesin petrolün, gazın deyyon de mi…

Osmancıklaa ise Bi oyun oynaneyyo, emme ağgasında gimlee vaa bilemeyyoz, annameyyoz gari… deyesiymiş be daaayı…  

Hemi bu memlegetleede adeşin çemberinden gecivemiş gök gözlü paşanın dünyada sulh, melmegette sulh sözleene gulak asmeycen, hem he bi melmegetin işleene garşıveecen, şaşgın ördek gibisine  batak göle gıçın gıçın girivecen, her fıısatta daşeronluğa soynuvecen, durupduruğken Suryeyle uğraşıveecen, soğra da Emevi camiinde namaz gılvecekkene yarı yolda galveğcen hem de olan biten annayıvecen ha… Geç bi galem…

Şincik de çok üstümüze vazifaymış gibisine haydaa üs guruveceklemiş de, jenderme yetiştirveceklemiş de,  5000 de Memetçik göndereseymiş oralara … Eeee bunlaan hebisini buunumuzum dibindeki bizim Ege adacıklaana yapıveselee be daayı...  

Bu emir melmegetin yarısını satın alveedi emme Arabın Suuduynen arayı buluveemek için Güveyti seçiveedi gari… 

Hani gıble Suudlaadı be yaaa... Gıbleyi de şaşırıveedile gari... Yine Arabın arasına giriveyyolaa...

İşin ucu acemnen bize ne zaman dokunuu aatık bilemeyyon hani… Canım çok sıggın, gal galabilisen sağlıcaknen be daayı..

Eğitim