YAZARLAR

Tüm Yazıları Torun Ahmet Türkmen

Rejime karşı yeni bir duruş; Demokratik ve özgürlükçü bir cephe

19.05.2016 06:44

Cuma günü bir oylama olacak. Parlamentodaki dokunulmazlık dosyalarının toptan oylanacağı bir oylama olacak bu. Muhtemel sonuçla birlikte ülkede yeni bir politik atmosferin ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.

Eğer önlem alınmaz ise ortaya çıkacak tablo son yıllarda kurgulanan ve yaşama geçirilmeye çalışılan Kimlikler üzerinden yapılan siyaset yeni bir evreye ve atmosfere girecek. Gerginlik yeni bir boyut kazanacak. Kürtlerin ayrışma süreci için daha çok zemin yaratılacak. Özellikle HDP üzerine oynanan oyunun sadece Kürt siyasal hareketini kapsamadığı, bir bütün olarak ülke siyasetini ipotek altına alabilecek bir özellikte olduğu daha da belirginleşecek. Temsil ettiğim değerlere bir şey olmaz yaklaşımı içinde olanlar en azından yanıldıklarını görecekler.

Yarınki oylama tarihi bir özellik taşıyor. Bu sadece Anayasa değişikliğinin referanduma gitmesini önlemek açısından değil, aynı zamanda süreç içerisinde yükselmesini beklediğimiz demokrasi ve özgürlük mücadelesi için bir umut oluşturması açısından çok önemli.

Şimdi milletvekilleri sadece bugüne değil, tarihe karşı da sorumlulukla karşı karşıyalar. Ya Ben ülkemi ve onun değerlerini savunuyorum diyecekler ya da diktatöre boyun eğmiş, yok olmuş bir kişilik olarak tarihteki yerlerini alacaklar.

Zaten son dönemlerde parlamentonun işlevinin kaldığını kimse söyleyemez. Parlamentoda yaşananlar bir anlamıyla komediden ve tarihe kayıt düşme olgusundan öte bir özellik taşımıyor. Umarım oylama beni yanıltır. Yanılmayı çok isterim.

Siyasal İslam soslu bir diktatörlükle karşı karşıyayız. Şimdi sadece bunun hukuki alt yapısı oluşturuluyor.

Türkiyede gelişen süreç ve rejim dünyada yaşanan hiç bir diktatörlükle tam örtüşmüyor. Parlamento biçimsel, yargı işlevsiz. Kuvvetler ayrılığı ortadan kaldırılmış. Son olarak yapılan Davutoğlu operasyonu ile devletin tek bir kişinin kontrolünde olduğu tescillendi.

Bu yanıyla işleyen klasik bir devlet çarkından söz edilemiyor.

Ezici bir çoğunluk desteğini almış AKPnin bir parti olarak hiçbir şahsiyeti kalmamış, tamamen liderin mutlak kontrolüne girmiştir. İfade edildiği gibi Türk tipi bir diktatörlük oluşmuş durumda. Yıllarca Laik sistemin savunucusu olarak görülen ordu kontrol altına alınmış, hatta kendi ideallerinin savunucusu durumuna getirilmiş bulunuyor. Kimi iş çevreleri, tatlı para kazandıkları için hallerinden hoşnut gözüküyorlar.

Hitler, Mussolini faşizmine, Latin Amerika diktatörlüklerine baktığımızda lider önemlidir ama sistem kendi kurumlarına dayanır. İrandaki rejim kurumlaşırken Humeyni, mollalarla iktidarı paylaşmış durumda idi. Şimdi de aynı yapı korunuyor.

MHP, derin kimlik bunalımının baskısıyla ayrışma sürecini yaşıyor. Anlaşılan o ki MHP Lideri Devlet Bahçelinin son misyonu partisini ve kitlesini Erdoğana teslim etmek. 7 Hazirandan sonraki tutumları bunu ortaya koyuyor.

Ülkede tüm bunlar yaşanırken, Erdoğan ve AKP etrafında güçlü bir ittifak oluşmuşken, nelerin yapılabileceğinin iyi hesaplanması gerekiyor. CHPde son yıllarda yaşanan sağa açılma, sağ görünümlü partilerle birlikte davranma senaryosu tümden çökmüş bulunuyor.

En önemli çıkış yolu olarak emek, üretim eksenli bir bakış açısı etrafında gelişebilecek sol, demokratik ve özgürlükçü bir bloğun oluşturulması gereği öne çıkıyor. Bu kötü gidişi değiştirebilecek güçlerin etkinliklerini artırmaları büyük önem taşıyor.

Bu noktada; Kılıçdaroğlunun kararlılık ifade eden Erdoğanın istediği rejim kansız oluşturulamaz yollu açıklamaları son derece önem taşıyor.

Şimdi bunun gereği olarak CHPnin geniş halk kesimlerini rejim karşıtı platformda birleştirip anayasal halklar çerçevesinde eylemliliğe davet etmesi ve  bu süreçte misyon üstlenmesi beklenmektedir.

Eğitim