YAZARLAR

Tüm Yazıları Noyan Umruk

AĞNADIYSEN BENE DE AĞNATIVEESENE ŞOL MELMEGET HALLARINI BE DAAYI…

23.03.2018 22:52

 Eyice bi yolsuz galıveedilee ya, Amarıgan gaymesiynen Evropa gaymesi alveemiş başını gidiyo… Şincik sıra geliveedi şegee faprikalaana be daayı… Sete bu işi bi hallediveeselee ağkadan ne gade dövlet binası, erazisi vaasa onla da satveeceklemiş gaari…
Aha sonunda yeeli-milli çitçi Babaözü amuca da patlayıveedi gaari...

Lafnan pennir gemisi de şegee gemisi de yürümeyyo deyyoo, kööleele sağırlaa burulaada biibini ağarleyyo deyyoo, sabilee zehirleneveceklee deyyo....

Laf satmeycen gaari… Sen bene 1 gaymelik mazotu 1.5 a vee… 15 guruşluk alettrii 25e vee.. Mazodu,alettirii ucuzlatıvee, görüvee bakem bene 10 guruşa pancaa satmeycen mi… deyyo...

Gakmış, dana getveecem, inek getvecem… deyyo… Lan bırak yalan sööleme, bi gaç dene inek için adamın evini barkını ipotek ediyonuz gaari…

Zeman eylem zemanı ağgedeş saksı gibisine oturmeyceğniz buuda sogağa çıkveeceniz ahaliye durumu sorveeğceniz…

Bi dene Allah rızası için bi dene hökümetten bi adam vaa mı buulaada… Nereleedesiniz, nörüyoonuz? Adam Allahtan gorkcek bi kerem, laf salatasına gağnımız tok şincik eylem zamanı…  deyyoo be yaa...

Halal ossun gaari, meseleyi bööle anlatveecen işte...
 Daayı be bi de bizim ağgedeşlee buulaada sazan çitliği gurveeyyolaa gaari...

Bi kere 500 gayme veecen, ortak olveecen...

Soğracığma sazanları satveceklee; gilo başına 1 gayme hasabına geçveecek..

Damleycek damleycek göl olveecek, sonunda göşeyi dönüveecen işte...

Çitliğin adı bilem vaa be yaa: Sazanbank...

Peşin pareyi görüvence aldı sene de bi gülme dee mi be daayı...

İbanı bilem veedilee bene...Eyice bir düşnüvee hele, isteesen gönderveecen sene...
Dünya alemde oturuvence bi işe yarayıveecek tek canlı davukduu deyyolaa ya be daayı; şincik davuğun bilem itirazı vaa be yaa... Sandık kaadını müürlemeyyonuz da benim gıçımdan çıkcek yımırtayı hangi haknen müürleyyonuz...Yoğsem siz bene de mi güvenmeyyonuz deyyo be yaa...

Soğracığma 3,5 oy alcen meçlise girveecen, milyonlaaca oy alcen hadi bakem gol çıgarıveeceklee… Dünya alem gıçıynan gülvecek sene be daayı…  

Daayı be Hulusü beyamca şincik de 15 TEMMUZ ağşeni eskeleen gışlayı teegetmemesi, vazfeleenin başından ayrılvememesi gibisine bi emir veemeye heç luzum görveemedik deyiveemiş işte... Eyi de sen daha iyi bilin emme o mağşer ağşeni goca goca gumandanlaa düğünleede deenekleede, kaveelede olcek de ganun*, kitap, usul, adap** nolcek...

Ağnadıysen bene de ağnatıveesne şol melmeget hallarını Allaaşıgına bi yol be daayı...Gal sağlıceknen 
                                                  Yiyenin Davazlı Yörük Mızdavali

 

Not:Efendim, bendeniz de meseleyi aşağıdaki şekilde anlatıverdim sevgili yeğenime…

*T.S.K. İÇ HİZ.K. Madde 33 – a) .
Vazifenin bulunmayı icap ettirdiği yerden izinsiz hiçbir asker gündüz ve gece ayrılamaz.
**ASTSUBAY Ömer Halisdemirin 15 Temmuz gecesi şehit edilmesine ilişkin davada tanık olarak dinlenen Özel Kuvvetler Komutanı (ÖKK) Korgeneral Zekai Aksakallı, TSKda kriz durumlarında ilk haber alınır alınmaz tedbir olarak Personel kışlayı terk etmesin emri verildiğini hatırlatarak, Bu temel kural 15 Temmuz 2016da ilk haber alındığı zaman uygulanmamıştır. Uygulansaydı darbe girişimi baştan açığa çıkardı dedi.

 

Eğitim