YAZARLAR

Tüm Yazıları Noyan Umruk

Melmegetin şegeri, Amarıgan zeheriynen savaşta

31.03.2018 19:54

Daayı be Amarigada, Evropada deyyolamış ki, biz melmegette bu  mısır şeebetiynen şegee istemeyyoz gaari… Bunnaa da hee türlüsüne melanet vaa gansee mi deesin, şişgoluk mu deesin, şegee hastalığ mı deesin… İlla da bu işten para gazanıveecez deyyonuz  emme o vagıt gideceğniz ötegi melmegetleede yapceğniz bu işi deyyolamış gaari…

Hee bunna da geliveemişlee caanım Bursa ovasıne gotalaa motalaa  deegene millete zeheer içirip tonlaala para gazanıveyyola işte…

Bu da yetmeyyo gaari, gözlee doymeyyo bi türlüsüne. Şincik bizim faprikaalaan hebisini sattıveecekle ki meydan bunlaa galıveesin tamamıynen…

Şincik bececeriveelese bu işi tütün de, haşkiş de, ragı da, cıgara da, kaat da, un da ne oluveediyse o olcek işte… Milyaalık erazilee uyanıkla haraç mezat el goyveecek…Onlaaca magina, tagım, taklavat çöplüğe… Bütün bunlaaa da öbüteki melmegetleeden alınıveecek, haznedeki delikle de follaş oluveecek işte…

Emme istiklalda Gazinin de deyiveediği gibisine şegee essahdan gızanlaa, gızancıklaa hayat, sabilee sıhhat, heyvancezlee yem, tabiate oksicen, çitçilee rahmet, emekçilee üçret, esnafa hareget, melmegete bereget, istiklale, hürriyete işaret, millete nimet be daayı,

Lafın gısası şu beğeniveemediklee pancaa da, faprikalaa da  melmegetin ta gendisi be yaa… Ha bunnaa satveemişin, ha melmegeti deyyon hani…

Zarar marar ediyo deyyolaa ya sen daha eyi bilin emme sarayın mesarifi, yandeş mutaitleen veegi aflaana bakvence ööle böyyük bi zararı da da yoğmuş be daayı… Hele bi de batırıduruveemek içün gotalaala, motalaala faprigalaraan eyice bi çalışıveemesine daş goyveemeselee…

Aha şincik Alpulluda can havniynen şegee nümayişi,…

Binleece üretici, çitçi, emekçi…

Şincik aatıgın yandaş oluveemiş dilvizyonlaan hebisi

Aynı saatleede penguen bulamamışla gaari…

Gonuşuyo da gonuşuyo Binali…

Yeyivesin, içiveesin deye ahali zeheri…

Eeey bezirganlaa aha bunun neresi yerli milli…

İşiniz, gücünüz mutlu ediveemek gaari,

Amarıganın viçdansız tegelini…

Asıl savaş bu savaş bu savaş de mi be daayı…Göryon işte melmegetin ahvalı bene bilem şayırlık gettiveedi işte… Netçen sene içimizi dökyoz işte... Gal sağlıceknen…

                                                                                                              Davazlı Yörük Yiyenin Mızadavali

 

Eğitim