darbeicindedarbegif.gif

YAZARLAR

Tüm Yazıları Deniz Yıldırım

Bugünkü oylamanın asıl hedefi CHP

20.05.2016 09:10

Mecliste bugün dokunulmazlıklarla ilgili ikinci tur görüşmeler ve oylama yapılacak. Sonuç ne olursa olsun, bugün yapılacak oylamanın önümüzdeki günlerin siyasal denklemini belirleyeceğini açıklıkla söyleyebiliriz.

Bu sonuçları tartışırız; ama önce asıl olguyu saptayalım: Sözkonusu anayasa değişikliği hamlesi Saray merkezli bir stratejinin devamı. Birkaç nedenle. Birincisi, Saray 7 Haziran sonrasında inşa ettiği milliyetçi koalisyonu tahkim etmek, bu ittifakları hem siyasette hem de bürokraside daha da pekiştirerek başkanlık görünümlü cumhuriyet yıkıcısı anayasa yapım sürecine taşımak istiyor. Bu açıdan sözkonusu değişiklik paketinin Sarayın yeni ittifaklar siyasetinin izinde, onun devamı niteliğinde bir karakter taşıdığını belirtebiliriz. Özetle bu hamle, Sarayın 7 Haziran sonrası ittifaklar siyasetiyle taktik uyum içinde.

İkincisi; Saray merkezli olarak inşa edilen yeni rejim sadece AKPyi değil, muhalefet partilerini de kendisine uyumlu hale getirmeye çalışıyor. Sıkıştırma, zor kullanma, müttefik haline getirme; tüm bunlar bu yolda kullanılan yöntemler. Bir yanda Davutoğluna el çektirilmesi ve Binali Yıldırımın atanmasıyla birlikte AKPnin doğrudan Saray merkezli yeniden dizaynı; diğer yanda MHPde iç değişimin önünün kapatılarak müttefik Bahçeli yönetiminin kalması için yargıdan medyaya dört koldan seferber olunması olguları var. Bunlar Saray rejiminin dost kuvvetlere yönelik müdahalelerinin ürünü.

Bir de düşman kuvvetlere yönelik tutumlar var. Bu tutumlar içinde, 7 Hazirandan önce seni başkan yaptırmayacağız ve Dolmabahçeyi tanımıyorum ile başlayan, ancak 7 Haziran sonucuyla birlikte daha da keskinleşen HDP karşıtı pozisyon başat nitelikte. Kürt sorununun çözümünde Meclis ayağının, şiddetsiz demokratik siyaset kanallarının ve temsil mekanizmalarının pekiştirilmesini zaten hiç istemediler; üstüne bir de HDPnin başkanlık karşıtı pozisyon belirlemiş olması Sarayı tüm ittifaklarıyla birlikte bu partiye yüklenmeye itti; PKK ise bu pası aldı ve HDPyi hendek-bomba basıncı altında iyice etkisizleştirip yalnızlaştırdı.

Ve şimdi dokunulmazlık paketinin HDPyi dizayn etmenin de ötesinde, yargısal tasfiyeye doğru götürmeyi amaçladığı ortada. Ancak bu aynı zamanda sorunun demokratik, barışçıl yollardan çözümü için umutların daha da tükenmesi ve duygusal kopuşların daha da keskinleştirilmesi demek. Her koşulda Saray bunu sandık ile sınatacağı bir atmosferi başkanlık yolunda zorunlu görüyor.

Hedef Neden CHP?

Düşman kuvvetler içinde yer alan CHPye karşı tutum ise kritik önemde. Saray, muhalefeti kendi lehine görevde tutar (Bahçeli örneği) ya da yeniden dizayn ederken, inşa ettiği yeni ittifaklar düzlemine CHPyi de katmak; katamazsa da kendi kurduğu siyasal kutuplaşma zemininde CHPyi tamamen etkisizleştirmek istiyor.

Dokunulmazlık paketinin bir anayasa değişikliği olarak Meclise getirilmesinde bam teli burası. Bu nedenle paket yargısal olarak tek tek HDPli vekilleri hedef alıyor görünse de, siyasal amacının asıl olarak Saray merkezli milliyetçi strateji zemininde CHPyi etkisizleştirmek olduğu net olarak ifade edilmeli.

Nedenini açalım: AKPnin tek tek milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmak için yeterli çoğunluğu var. Buna karşın bir torba anayasa değişikliği ile bunu zorluyor. AKP ile MHPnin toplam vekil sayısının 330 ile 367 arasında, yani referandum aralığında kaldığı matematiksel olarak sabit bir veri. Dolayısıyla bu yönteme başvurulduğunda bloğun mutlaka üçüncü bir parti tarafından desteklenmesinin gerektiği de ortada. HDPnin kendisine karşı olduğu açık karakterdeki bir pakete hayır diyeceği de öyle. O halde? En baştan beri her şey CHPnin pozisyonuna bağlı ve bunu biliyorlardı.

Yani dokunulmazlıklar meselesinin bir anayasa değişikliği paketi olarak Meclise sunulmasında asıl neden CHP. Paketin yargısal hedefi HDPyse, siyasal hedefi CHP dememiz bundan. CHP bu pakete dair alacağı tutum üzerinden Sarayın siyasal ittifaklar zeminine çekilmeye; çekilmiyorsa da HDP ile ittifaklar zemininin diğer kutbunda gösterilmeye başlanacağı bir aşamaya girdi. CHPnin evet demesi, Sarayın ülkedeki siyasal kutuplaşmayı 7 Hazirandan bu yana kurduğu zemine CHPyi de mahalle baskısı uyanıklığıyla katması anlamına gelecek; böylece milliyetçi cephe siyasetiyle Sarayın rejim olarak kontrol ettiği siyasal alan AKPyi ve MHPyi de aşan bir nesnel karakter kazanacak. Saray rejimi dememiz de bundan. AKP bir parti; MHP de öyle; ancak her ikisi de Saray rejiminin bir bileşeni. CHPye yapılan basınç; bu partiyi de Saray rejiminin bileşeni haline getirmeyi amaçlıyor. Bu açıdan paketin asıl hedefinin siyasal olarak CHPyi yeniden dizayn etmek, CHPyi Saray rejimiyle ve onun gündemiyle uyumlu hale getirmek, olmuyorsa da terörle yanyana göstererek oyundan düşürmek olduğunu saptamak gerekiyor.

Tam da bu noktada paketin Saray gündemiyle uyumlu olduğunu gösteren üçüncü özelliğe gelelim. Bu paket üzerinden gelişen siyasal kutuplaşma zeminine iyi bakalım. Yolu başkanlık ya da partili cumhurbaşkanlığı sandığına kadar uzanacak bir siyasal zıtlık kuruluyor. Bir yanında Sarayın temsil ettiği milli ittifak; diğer yanda PKK ve terörle özdeşleştirilen HDP. Bu zıtlık her koşulda Saraya siyaseten kazandırıyor. 1 Kasımda bunu gördü. Şimdi anayasa paketinin referandum aralığında kalması; bu açıdan Sarayın siyasal stratejisiyle bütünleşiyor. Bir yandan CHPyi bu yeni denklemde iyiden iyiye etkisizleştirmek ve köşeye sıkıştırmak; diğer yandan MHP ile ittifakını daha da pekiştirmek ve son olarak da ülkeyi milliyetçilik-terör çelişmesi ekseninde başkanlık diktatörlüğüne doğru götürecek anayasa hamlesini yapmak.

Bütün bunlar; dokunulmazlıklarla ilgili paketin özünde hukuki/yargısal süreçle ilgili olmadığının; Sarayın başkanlığa giden siyasal stratejisiyle de, muhalefeti bu yeni stratejiyle zorla uyumlulaştırma yönündeki hedefleriyle de bağlantı olduğunun kanıtı.

Yanlış Stratejinin Getirdikleri

Başta da belirttik: değişikliğin bugün geçmesinin de, referanduma kalmasının da ayrı ayrı siyasi sonuçları olacak. CHP açısından bakalım: CHP lideri Kılıçdaroğlu en başta bir taktik geliştirdi ve anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz dedi. Yanlış stratejinin içinde doğru taktik olmuyor. Strateji yanlış; çünkü ana muhalefet partisinin anayasaya aykırı bir değişikliği onaylayacağını açıklamasıyla birlikte, anayasa savunmasına sıkışmış muhalefet söylemi iyiden iyiye aşındı; geçersizleşti. Strateji yanlış, çünkü bu kararı partisinin yetkili organları, karar organı olarak Parti Meclisi üyeleri ve birçok vekil televizyondan öğrendi, partinin iç bütünlüğünü riske atan bir liderlik tutumu sergilendi. Ve nitekim üstüne de bazı CHPli vekiller hayır oyu vereceğini ilan etti. Sonuç ortada; ilk tur oylamada CHP milletvekillerinin büyük çoğunluğu hayır oyu verdi. Şimdi Saray medyası bu zeminde istediği gibi yüklenme şansını buluyor.

Bir yanda dokunulmazlıkların kaldırılmasına ağırlıkla hayır diyen ve bu nedenle paketin Mecliste geçmesini önleyen CHPyi terörle yanyana gösterme propagandası; diğer yanda evet diyeceğiz açıklaması yapan bir genel başkanın partisine hiçbir şekilde politik doğrultu bakımından hükmedemediği görüntüsü ve son olarak komisyonda bu halinin altına AKP ve MHP ile birlikte imza atan bir partinin genel kuruldaki tutum değişikliği üstünden ilerleyecek karalama kampanyası. Güçlü lider, Saray liderliği karşısında zayıf ve daha da zayıflatılan bir muhalefet imajı. Amaç buydu; şimdilik başarma yolundalar. CHPnin kendi iç çelişkilerinin de Sarayın kurduğu zeminde derinleşeceği ortada. CHP için zor bir dönemin başladığını belirtebiliriz. Bugün pakete evet dense, Sarayın stratejisi içinde zoru görüp pasif de olsa yeni rejimin ittifaklar dizilişine katılma süreci başlamış olacak. Hayır dense Sarayın CHPyi etkisizleştirme, yeniden eski çizgisinde dizayn etme ve terörle yanyana gösterme kampanyası aynı zamanda bir başkanlık kampanyasına dönüşecek. Çekingen, tutarsız, stratejisiz bir muhalefet çizgisiyle gelinecek yer ancak böyle bir sıkışma olurdu ve oldu.

Çare mi, çıkış yok mu bu kapandan? Teşhis tedaviyi getirir. Saray rejimi bu meselede siyasal hamlesini CHP üzerine, CHPnin etkisizleştirilmesi üzerine yapıyorsa bu bir yandan da iyidir. Milyonların iradesinden ve bu iradenin halkçı-devrimci çizgide örgütlenmesi ihtimalinden hep korkulmaktadır. CHPye düşen, stratejik doğrultuyu düzeltmek, geniş kitleleri ortak bir hedef etrafında kenetlemek ve yol açmaktır. Ve her şeyden önce özgüvenini yeniden kazanmaktır. Devrimle cumhuriyet kuran parti, cumhuriyet yıkıcılığının karşısında eğilip bükülemez, bükülmemelidir.

Nitekim dün 19 Mayıstı. Gençlik on binler oldu; Anıtkabire tüm tehdit, yasak ve bomba ihbarlarına rağmen yürüdü; bir yeni başlangıçtır, sessiz yığınların yavaş da olsa yeniden uyanışıdır. Kılıçdaroğlu ve yönetimi de bu yürüyüşte on binlere önderlik etti, doğru yaptı. Çare burada. Halk içinde örgütlenmiş çözümler; Sarayın sahte zıtlıklarını bitirir; Saray karşısında milyonları kenetler. Saray oyunları, taht oyunları değil; halk içinde demokratik cumhuriyet yönelimi. Belirleyici olan bu olacak; dipten gelen dalgayı yakalayan, enerjiye çeviren kazanacak; aksi tutumlarsa Saray hamlelerine yanıt üreteyim derken memleketi eldeki muhalefetten de edecek.

Deniz Yıldırım@denizyildirim79

Eğitim