unnamed-010.gif

darbeicindedarbegif.gif

YAZARLAR

Tüm Yazıları Hasan Güneş

Bağdaştırmacılık ve eğitim

20.03.2017 12:59

Bağdaştırmacılık, çatışık ya da en azından birbirinden ayrı toplumsal kesimlerin, kültürlerinin vb. her birinin kimi öğeleri belirgin biçimde varlıklarını sürdürmekle birlikte, tek birim içinde bir araya getirilmesine verilen isimdir.

Özellikle, okullar bağdaştırmacılık açısından önemli bir örnek oluşturuyor. Çünkü, farklı kültürlere sahip öğrencilerin buluştuğu yerlerdir, okullardır. Bu nedenle, her okul yönetiminin ve öğretmenlerin tutum ve davranışları önem kazanmaktadır.

İdeal koşul, farklı kültürdeki öğrencilerin bir arada eğitim görmesi toplumun kaynaşması için önem taşımaktadır.

Ancak, çok genel anlamda AKPnin uygulamaya koyduğu eğitim sistemi değil farklı kültürdeki öğrencileri kaynaştırmak, ayrıştırmaktır. Üstelik, eğitimde fırsat eşitliği sağlanamamaktadır.

Kuşkusuz, AKP iktidarının farklı kültürdeki öğrencileri ayrıştırmasının belli başlı sonuçları bulunuyor.

Bunların başında, öğrencilerin kaynaşmamalarının sonucu olarak toplumsal bütünleşmeye katkıları sınırlı olacaktır. Bu durumun da kaçınılmaz olumsuzlukları bulunuyor.

Bu öğrencileri topluma yabancılaşmaları kaçınılmazdır. Bu durum da toplumsal çözülmeye bir adam daha yaklaşmaktır. 

Eğitim