unnamed-010.gif

darbeicindedarbegif.gif

YAZARLAR

Tüm Yazıları Deniz Yıldırım

Ensar ve Ahtapot Rejimi

14.04.2016 10:07

Karamanda yaşanan ve çocukları hedef alan taciz-tecavüz skandalı sonrasında siyasi gündemin ana maddeleri arasına Ensar Vakfı girdi. İktidar ve yandaşları bu olay üzerinden Ensar Vakfının toptan zan altında bırakılamayacağını, muhalefet ise bu olayın münferit olmadığını, vakıfla bağlantılı genel devlet siyasetinin yönlendirmesiyle ilişkili olduğunu ifade ediyor. Tartışma bu içerikle ilerlese de, giderek biçim içeriği esir alıyor. Gerçek anlamda İslamcılaşma karşıtı, kamusal ve laik eğitim-barınma hakkı talepleri etrafında toplumun çok geniş kesimlerini bir araya getirebilecek bir sorun, altına yatma, sapık gibi sözlerin esiri olmuş bir atışma ortamına feda ediliyor. Açacağım. Ama önce Ensar meselesine nasıl bakmalı?

Ensar Nedir?

Birkaç düzlemde ele alalım. Ensar nedir? Ensar bir tarikatlar koalisyonudur. Hedefi AKP Rejimi ile uyumludur; daha doğrusu AKP Rejiminin kamu kaynaklarıyla, devlet imkanlarıyla yürüttüğü İslamcılaştırma, dindar nesil projesinin sivil alandaki yürütücüsü, tamamlayıcısıdır. Büyümesi, büyütülmesi, önünün açılması, tüm devlet imkanlarının bu uğurda seferber edilmesi bu hedefle ilişkili. Birinci nokta bu.

İkinci nokta: Ensar ve benzeri yapılar bugün Anadoluda ilkokuldan üniversiteye kadar çocukluk ve gençlik içinde dincileşme örgütlenmesini barınma meselesi üzerinden ilerletmektedir. Yoksullaştırılan, çocukları için kamusal eğitim ve barınma imkanlarından yoksun olan ailelerin girdabına zorla sürüklendikleri bir sonuçtur bu yapılar. Bu nedenle mesele aynı zamanda devletin yeterli sayıda yurt yapmaması, yasak olan ilk ve ortaokul yurtlarını-evlerini denetlememesi ve bu anlamda piyasalaşmış barınma ilişkilerini dinci yapıların, vakıfların eline görev bölüşümü eşliğinde bile bile teslim etmesidir karşımızdaki durum. Bu açıdan da siyasidir. Ve hep söylediğimiz üzere, İslamcı gündem ile piyasacılık yine birbirini tamamlamaktadır. Bu nedenle piyasacı bir laiklik ufkuna sahip olmamız imkansız. Laiklik, halkçı-kamucu bir ekonomi programı ile bütünlüklü inşa edilebilecek bir gündem olarak kendisini her vesileyle hatırlatmaktadır.

Üçüncü düzleme bakalım. Ensar yeni değil; ancak bu denli serpilip gelişmesi son birkaç yılın ürünü. Ensar, Türgev gibi yapıların eğitim-barınma alanında devlet destekli dincileşme gündeminin ana aktörleri haline gelişleri özel olarak 17-25 Aralık operasyonlarının sonrasına rastlıyor. Özellikle bu alanda uzun yıllar örgütlenen, Işık Evleri etrafında eğitim-barınma merkezli genişleme stratejisi yürüten Gülencilerle iktidarın arasının açılmasının ve bu grubun toplumsal alanda sahip olduğu eğitim, dershane, yurt ve ev gibi örgütlenme sahalarından tasfiye edilmesinin doğurduğu boşluk, Ensar, İlim Yayma Cemiyeti, TÜRGEV ve benzeri sivil görünümlü devlet örgütlenmelerinin önünün açılmasının koşullarını yarattı. Bu vakıf ve dernekler, sivil görünümlü yeni rejim örgütlenmeleri İslamcılaşma gündemini sivil toplum alanında yürütecek, ilerletecek; bir yandan yeni rejime ve onun gündemine sürekli meşruluk üretirken, diğer yandan da Gülen Cemaatinin bu alandaki etkinliğini kırarak onu ikame edecekti. Bu anlamda 17-25 Aralık sonrasında bu yapılar AKPnin acil ihtiyaçları doğrultusunda tamamen denetimsiz şekilde, sahip oldukları gücün ötesinde bir siyasal-toplumsal manevra/örgütlenme alanı kazandı.

Dördüncü noktaya gelelim: Uzun süredir yazılarda ifade ettiğimiz bir gerçek var. AKP aynı anda hem siyasal alanı kendisinde tekelleştiren diktatöryal bir rejim inşa eden; hem de toplumsal alanda bu gündemi İslamcılaşma gündemiyle tamamlayan bir ahtapot rejimi kuruyor, kurdu. Bu anlamda siyasal alanla sivil toplum alanı iyiden iyiye kaynaştı. Karşımızda Gramscinin siyasal toplum + sivil toplum: bütüncül devlet formülünde ifade ettiği şekilde anlaşılabilecek bir ahtapot bütünselliği var. Dolayısıyla Ensar ve benzeri yapılar aynı zamanda yerel iktidar odakları/kadroları haline de dönüşmüş durumda. Anadoluda herhangi bir ilçenin Ensar ya da İlim Yayma Cemiyeti sitesini, haberlerini tarayın; yönetim kurulu üyelerini araştırın. Göreceğiniz gerçek şudur: vakfın yöneticilerinin çoğu büyük oranda öğretmendir veya ilçe milli eğitim müdürlüğünde etkin bir idareci konumundadır ya da son okul müdürleri tasfiyeleri sonrasında ilçelerdeki okul müdürlerinin çoğu bu vakıf yöneticileri arasından atanmıştır.

Etkinliklerinin neredeyse tamamı kaymakamlık, belediye, ilçe milli eğitim müdürlüğü, halk eğitim ya da müftülük; yani devlet desteklidir. Bu anlamda karşımızda sivil topluma dair bir mesele yok. Devletle sivil toplum alanını kaynaştıran, AKP Rejiminin ihtiyaçları doğrultusunda toplumu örgütleyen ve İslamcılaşma gündemi etrafında yerel bir iktidar ağının adına dönüşen ve bu dönüşüme katkı verdiği oranda da kolları büyüyen bir ahtapot var. Bugün AKPsiz Ensarı anlamak da, Ensarsız AKPnin toplumsal sahadaki gücünü kavramak da mümkün değil. AKP bu tarikatlar koalisyonunun önünü açmakta, imkanlarını genişletmekte, kamusallığın altını boşaltarak emekçi, yoksul halk çocuklarını bu yapılara doğru itmekte; bu yapılar da İslamcılaşma gündemi eşliğinde örgütledikleri bu alanda yeni rejime meşruluk ve kadro üretmekte. Bu ikili yapı anlaşılmadan yürütülecek her tartışma, ne yazık ki karşı karşıya olduğumuz meseleyi basitleştirmeye, sıradanlaştırmaya ve biçimin içeriği esir almasına yol açar. Şu an olduğu gibi.

Programlı Çıkış

Kuşkusuz ki şu ana kadar ortaya çıkan tepkiler önemlidir. Bu vakfa sponsor olan bir GSM operatörüne karşı gelişen sosyal duyarlılığın, yurttaşların yeri geldiğinde tüketimden gelen gücü kullanarak etkili bir inisiyatif örgütleyebileceklerine dair önemli işaret-moral verdiği de açık. Muhalefetin bu meseleyi gündeme getirmesi, gündemden düşürmemesi de önemlidir. Nitekim bu rejimi bütünleyen, onun gündemini sosyal alanda yerleştiren bu yapıların tartışma konusu olması iktidar çevrelerinde önemli bir panik ve savunma refleksi de yaratmış durumda. Savunmadalar, çünkü meselenin taciz olayı üzerinden genel olarak Ensar ve kamusal-laik eğitim/barınma hakkı tartışmasına doğru kaymasından endişeliler. Savunmadalar, çünkü uzun süredir bu topluma dayattıkları din ve ahlak özdeşliği algısı sarsılıyor. Ahlakın ancak din ile mümkün olduğu, seküler bir ahlak ve yaşam tarzının imkansızlığı mesajları üzerinden kurulan İslamcı hegemonya dili ağır sarsıntı yaşıyor bu gündemle. Bu nedenle savundukları ya da bir an önce gündemden düşmesini arzuladıkları şey Karamanda yaşanan vaka değil; İslamcı siyasal-sosyal gündemin devlet destekli dayanaklarına doğru genişleyebilecek bir tartışmaya/gündeme karşı baraj kuruyorlar. Bunu gören bir muhalefet stratejisi şart.

AKPnin bugüne kadarki siyasal hamlelerini iki eksende ele alabiliriz: Savunma ve saldırı. AKP toplumsal-siyasal muhalefet güçlerine saldırı koşullarındaysa yapılacak olan önce muhalefet güçleri arasındaki birliği çelikleştirecek bir strateji ve dil geliştirmek olmalı. AKP, hegemonyasının sarsıldığını, tartışmaya açıldığını düşündüğünde ise bilin ki savunmadadır ve paniktedir, hataya en yatkın olduğu dönemdedir. Böyle dönemlerde yapılması gerekense, muhalefet cephesini değil, karşı cepheyi öncelikli hale getiren, orada sarsılan bağları daha da zayıflatacak genişletici bir strateji belirlemektir. En son yapılması gerekense, AKPnin savunmada olduğu dönemlerde, yani tabanı tutmakta zorlandığı, açıklamakta zorlandığı meselelerde tartışmayı yeniden kültürel bir kamplaşma düzeyine taşımak ve kültürel kamplaşma üzerinden oluşan iklimde tabanını yeniden kendi etrafında kemikleştirmesini sağlamak olur. Bu nedenle CHPnin Ensar tutumu doğru olsa da, kullanılan dilin içeriğin önüne geçmesinden en çok kimlerin yarar sağladığı da iyi görülmeli. Tartışma altına yatma, sapık düzleminden derhal çıkarılmalı, politikleştirilmelidir. Erkek egemen bir İslamcı saldırı gündeminin doğrudan İslamcı bir kadın üzerinden tartışmaya açıldığı izlenimi, AKPnin kültürel kutuplaşma zemininde meseleyi yeniden kurmasına imkan verir, veriyor.

İkinci nokta ise daha önemli: Ensar meselesini bu taciz-tecavüz vahşeti gündeminin ötesine taşıyarak toplumla buluşturmak gerekiyor. Yani Ensarı bağlar, bağlamaz gündemi dipsiz kuyu. Ama devletin yasak olan bu evlere göz yumması, bu alanlardan çekilip çocukları teslim etmesi, piyasaya bırakılmış barınma dayatmasında yoksulluğun İslamcı gündeme mahkum bırakılması, bu vakıfların AKPnin gündemiyle, yerel iktidar ve bürokratik kadrolarla iç içe geçmesi; yani topyekün piyasalaşma ve İslamcılaşma gündemi ortada. Tartışma buraya doğru genişletilebilir ve kültürel kamplaşmaya/yarıklara can verecek zeminden rahatlıkla uzaklaştırılabilir mesafede. Öncelik kamusallıkla laiklik gündemini halkın acil sorunlarına dokunacak bir program eşliğinde yerleştirmek, politikleştirmektir.

Bu mesele bireysel değil, toplumsal ve siyasal bir çıkış gerektiriyor. Karşı tarafın savunmada olduğu, paniklediği; yüzbinlerce ailenin çocuklarını teslim ettiği bu yapılarla ilgili soru işaretlerinin/duyarlılığın dindar-laik ayrımının ötesinde bir boyut kazandığı koşullar mevcut. Bu açıdan piyasacı-İslamcı gündeme karşı kamusal barınma hakkı ve laik-bilimsel eğitim gündemi etrafında toplumun en geniş kesimlerini örgütleyebilecek bir programlı çıkış imkanı örmek, buna uygun bir öncü güce dönüşmek mümkün; koşulları var.

Unutulmasın: Türkiyenin hiçbir sorunu bireysel değil; bu nedenle de sadece bireysel çıkışlara, bireyler arası söz dalaşlarına değil; programlı çıkışlara ihtiyaç var. Programlı çıkış ise belli: ülkenin en geniş kesimlerini halkçı, laik, demokratik bir cumhuriyet hedefi etrafında toplamak. Bunun dışındaki her çözüm, savunmadaki AKPyi yeniden saldırı zeminine çeker.

Not: Bir süre, tamamlamam gereken kitap çalışmaları nedeniyle uzak kaldım haftalık yazılardan. Kitaplar tamamlandı ve geri döndüm; yakında kitapları da duyururum. 

Deniz Yıldırım - @denizyildirim79

Eğitim