YAZARLAR

Tüm Yazıları Noyan Umruk

Davazlıdan:Allah sonumuzu hayreyleyivesin deyyon

25.02.2017 13:19

Daayı be yeyivediği haltlaadan sıyırıvemek çün gıvranıpduru emme, bilmeyyo ki maazallah heee deyiveleese önkü sandığda, yedi düvel çullanıveecek üstüne gari… Hade bakem vakdı zemanında veriveediğin sözlere yerine getirivee deye…
 
Bilemeyyon aatıgın nelee vaa nelee goyun bazarlığında gari… Böyyük Kürt dövleti mi, Kırbıs mı, Memetçiği Amariganın menfadi çün Arabistana sürüveeme mi? Evet emme yetmeyyo, hebisi biiden mi?

El mahkum be dayı… Kimbülü, Amarıgada Fetöynen, Reza, Alamanyada Zegeriya ne malumatlee verivemişledi onlaa be yaa…

Alamanyanın paalamento başganı Türkiyada aadı aadına çitte daabe oluvedi…Birinci çuvallayıvedi emme öbüteki tıgırında.. deyyo hani… 

Malzeme gırla hani…17-25in gutu gaymelee, gaççak petrol vazyeti, İŞİDin Gızgın gızancıklaa, ne deesen de…

Öbüteki taraftan Moskofnan Acem bastırıveyyo bi yandan… Barabarca iş duduveyyoz ya… Emme bu arada teyyareler düşüveyyo, Memetçik bombalanıveyyo…İşlee garmangarışık…
 
Diklenivence bizimkileee, Acemleee 15 Temmuzda sabaha gade uyuyuvemedik sizinnen  barabar be ya, bu nassı gadir gıymet bilmezliktiii .. deyiveyyo…Bi şeele mi ağnatma isteyyo, yoğsam sülerim hebisini haaa deyiveeme mi getireyyo bilemeyyon gari…

tilki1.jpg

Yazzıg bu ademe be daayı.. Bu işlerin hebisini üstüne yıgıveceele, gendilee hadi bize eyvaallah deyip, meçlisde gaafe içiveecekle…

binali1.jpgbahceli1.jpg

Tilkiyi gümesin başına getiveediysen, gümes elden gidiveedinde ağlamaycen deyyola emme ben bu ademe gene de üzüleyyon be daayı, meramet işte…  

Sate Fetönün müreggep yalayıveemiş beyaz gızancıklaa sıvışıvence, yanceğzinde cöleli, mölelileele, yeni bitme sabilee galıveedi gari…

Demem o ki daayı; agıl verivevecek kimse de galmadı aatıgın yanceğzinde be yaa …Aksagallılaa da arazi temamen…Hebisi bi seksen sütre gerisi… Du bakali nolcek vazyetinde…

Hele hele bagındı şu Binali-İnaliye, dövletin bahçevanına be yaa… Tiyatora dellallaana benzeyyolaa valla… Saraydan hapşuruk sesi gelvence, bunnaa zatülcemp olveyyola gari..

Aatıgın Allah hebisine agıl fikir verivesin deyyon hani…

Milletin, ehalinin de Allah sonumuzu hayreyleyiveesin….

Eğitim