YAZARLAR

Tüm Yazıları Noyan Umruk

Eeey Tramp sen ne yapmak isteyyon be yaaa….

08.12.2017 17:56

Amarıga Rezayı öttürügene, Maltaynan, Mannan ootalık eyice bi garışmışgene, vegilin biri Ne durusuz be yaa, hemencecik basceğniz şu Gılıçdarın evceğzini, ohoo dahaa nelee nelee çıgıveecek kimbilüü… deegene, haydaaa ootaya Gudüs davası cıgıvedi be daayı… He bu Tramp da aadıgın essahdan gabak dadı verivedi be daayı…

Heh işte şincik bu Gudüse sahap çıkçez gaari… Essahdan esiden belli sahap çıkeyyos, çıkeyyos, çıgıveemek isteyyos da, emme o maaliflee yoğ mu maaliflee, bag hele nelee nelee deyyolaa da adamın moralmanını bozuyolaa be daayı:

*Memetçiğin başceğzine çıval geçirivedi conileee, nota mota deegene sahap çıkamadık gaari gınalı guzucuklaa deyyolaa…

*Önkü gaç yıldıı hani Gazzeye gideceğdik bi tüülü gidemedik gaari deyyolaa…

*Sülüman şah tüübesini garavana goyup, vatan toprağını üç dene baldırı çıplağa teslim ediveedik deyyolaaa…

*Marmara gemisiynen Gazzeye yollanıveren ehaliden onnaaca gızancığın cancağzına gıyıveren Yahudileenen 20 milyon gaymeye fit oluvedik deyyolaaaa…

*Gükreyipduruulaa emme Yahudileele alış veriş gırla, gemiciklee gidip geliveyyo, tumat toğmunu bilem onlaadan alıveyyoz deyyolaa…

*Bi gece ansızın falan emme, melmegetin hee bi tarafı. sınıılaa teröristnenen sarılıvedi deyyolaaa..

*He bizim Egede buunumuzun dibinde adalaa, adacıklaa Yunan el goyveedi, toplaa düfeklee dolduuveedi, eskeelee mangal yabıveedi he şincik gidiveediklee Rum illerinde bunnaan hasabını soovecekleemi gaari deyyolaaa…

*Dünya alemin gaz çıgaamaya çalışıveediği Gırpızın denizine bilem sahap cıgıvemedik gaari deyyolaaa…

*Şayırın demesi gibisine lafnan bangıı bangıı gükrüye gükrüye, bendi çiğneyiverip aşıveyyolaa emme soora şincik ne yabıveecez deye şaşıveripduruulaa deyyolaaa…

* Şama cumaya gidiveeceedik, şincik Gudüs tamamıynan gidiveedi elden, yazzıh ootalık gan revan oluveecek deyyolaaa…

* Uzun lafın gısası amanin gırmızı çızık falan demeyin be yaa neye gırmızı deeleese cızık bizi çızıveyyo be yaa deyyolaaa…
Hee bunla maalif gaari be daaayı, emme deyiveediklee bi şey vaa ki; o essahtan felaket be daayı… Kan gövdeyi götüvecek emme hee daim oluvediği gibisine daha çok Müslüman ganı agıveecek gari…

Şincik de Diyanet reyizinin fetvasını bilyon de mi be daayı… Gudüs davası bomba gibisine batlamışkene, Papa bilem Amarıgaya, Yahudilee gaaşı cıgakene, göryon de mi fetvayı, mettupnan, mesaçnan boşol deyvecen aatıgın… Melmegetin tek meselesi bu sankilim…

Gıs gıs gülcen yene emme umudumuz papa be daayı…

Gal sağlıceknen

Yiyenin Mızdavali

 

 

Eğitim