darbeicindedarbegif.gif

Çok Okunanlar

'Kılıçdaroğlu hastalığı' yeniden nüksetti'

Erdoğan: Ak Parti, Atatürk'ün başlattığı mücadelenin temsilcisidir

Candaş Tolga Işık'ın iddiasını Emniyet yalanladı: Haber yalan mı?

Yemen'de 40 çocuğu öldüren bombanın hangi ülkeden geldiği ortaya çıktı

Genel müdürden Garanti Bankası çalışanlarına 'ekonomi' maili: Sır saklama yükümlülüklerimiz...

MGK toplantısı sona erdi, bildiri açıklandı

Erdoğan Başkanlığı'nda Ak Saray'da yapılan MGK toplantısı 4 saat 40 dakika sürdü.

AÇIKLAMA BAKANLAR KURULU'NUN ARDINDAN

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, MGK toplantısının sona erdiğini, MGK Genel Sekreterliğinin toplantıya ilişkin yazılı açıklamasının ise Bakanlar Kurulutoplantısının ardından, yapılacağını kaydetti.

İŞTE O AÇIKLAMA

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı ardından, "Demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla Anayasamızın 120. maddesi gereği hükümete olağanüstü hal ilan edilmesi tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır." açıklamasında bulunuldu.

Toplantının ardından yayımlanan bildiride, toplantıda Fetullahçı Terör Örgütüadı veri·len bi·r i·hanet çetesi·nin, 15 Temmuz 2016 tari·hi·nde, Türk Si·lahlı Kuvvetleri· i·çi·ndeki· mensupları vasıtasıyla si·lahlı bi·r darbe gi·ri·şi·mi· başlattığı belirtildi.

Bu örgütün, kuruluş aşamasından i·ti·baren etki·si· altına aldığı eği·ti·m kuruluşları, si·vi·l toplum kuruluşları, medya kuruluşları, ti·cari· kuruluşlar ve kamu görevli·leri· aracılığıyla mi·lleti· ve devleti· kontrol altında tutmayı amaçladığına işaret edilen bildiride, "Türk Si·lahlı Kuvvetleri· i·çeri·si·nde yuvalanmış, asker elbi·sesi· i·çeri·si·ne gi·rmi·ş eli· kanlı teröri·st cani·leri·ni· harekete geçi·rerek, ülke yöneti·mi·ne el koymaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün bu gi·ri·şi·mi·, mi·lleti·mi·zi·n feraseti·, cesareti· ve fedakarlığı i·le güvenli·k güçleri·mi·zi·n kahramanca mücadelesi· sayesi·nde başarısız olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, bu tari·hi· süreçte canlarını hi·çe sayma pahasına mi·lli· i·radeye ve demokrasi·ye sahi·p çıkan azi·z mi·lleti·n, si·yasi· parti·leri·n, si·vi·l toplum kuruluşlarının ve medya kuruluşlarının tüm görüş farklılıklarını bi·r tarafa bırakarak, si·lahlı darbe gi·ri·şi·mi· karşısında tek vücut olmuş ve meydanları çete mensubu teröri·st hai·nlere terk etmediği vurgulandı.

"Olağanüstü hal i·lan edi·lmesi· tavsi·yesi·nde bulunulması kararlaştırılmıştır"

Devleti·n, mi·lleti·yle el ele vererek ertesi· gün akşam olmadan si·lahlı darbe gi·ri·şi·mi·ni· bastırdığı ve durumu kontrol altına aldığı belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Kurulumuzca si·vi·l, asker, poli·s tüm şehi·tleri·mi·ze rahmet, gazi·leri·mi·ze aci·l şi·falar di·lenmi·şti·r. Kurulumuz, demokrasi·ye, temel hak ve özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne olan bağlılığı bi·r kez daha teyi·t etmi·şti·r. Toplantıda kurul üyeleri·ni·n değerlendi·rmeleri· doğrultusunda, bundan sonra atılması gereken adımlar detaylı olarak görüşülmüştür.

Bu çerçevede, demokrasi·mi·zi·n, hukuk devleti· i·lkesi·ni·n, vatandaşlarımızın hak ve özgürlükleri·ni·n korunmasına yöneli·k tedbi·rleri·n etki·n bi·r şeki·lde uygulanabi·lmesi· amacıyla Anayasamızın 120. maddesi· gereği·, hükümeteolağanüstü hal i·lan edi·lmesi· tavsi·yesi·nde bulunulması kararlaştırılmıştır. Bu tavsi·ye, sadece ve sadece demokrasi·ye, hukuk devleti·ne, hak ve özgürlüklere yöneli·k tehdi·tleri·n ortadan kaldırılması i·çi·n yapılacak çalışmaları kolaylaştırma amacına yöneli·kti·r."

İlgili Haberler

Politika

Erdoğan'ın yeni atama kararları Resmi Gazete'de

Politika

Mehmet Ali Güller | Gemi tartışması ve karaya oturmak

Politika

'TBMM, Rus parlamenterlerle dostluk grubu kuracak'

Politika

Kılıçdaroğlu: Kofi Annan'ı saygıyla hatırlayacağız

Politika

Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Politika

'Kılıçdaroğlu hastalığı' yeniden nüksetti'

Politika

AKP'de yeni MYK belli oldu... İşte isimler

Politika

Hulusi Akar'dan Menbiç açıklaması

Politika

Beklenildiği gibi Erdoğan yeniden AKP Genel Başkanı seçildi

Politika

AKP'de 'seçim ittifakı' tüzüğe girdi

Politika

4 kişinin öldüğü olaya adı karışan vekil AKP'nin yeni MKYK'sında

Politika

Bedelli askerlikte ilk 3 döneme ait celp planlaması yapıldı