YAZARLAR

Tüm Yazıları Torun Ahmet Türkmen

Politeknik direnişi ve yaşananlardan ders almak

19.11.2017 12:01

Atinanın merkezini Boydan boya kesen ana bulvarlarının birinden ilerlerken yüksek demir çitlerle çevrilmiş bir yapıyla karşılaşırsınız. Bulvara yakın bir noktasında beyaz bir mermer zemin üzerinde siyah mermerden yapılmış, yan yatmış (alnından kanlar akan bir insan başı) bir heykelle karşılaşırsınız.


Bu yapı Dünyada, diktatörlüğe, baskı rejimlerine karşı mücadelede sembol olmuş Politeknik Üniversitesidir. Zaman zaman, okul önünden geçerken, cızırtılı bir radyodan çıktığı anlaşılan (Burası politeknik üniversitesi, mücadeleci öğrencilerin radyosu. Her yönden saldırıyorlar, tüm halkımızı sokaklara dökülmeye çağırıyoruz. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Halkımızı genel direnişe çağırıyoruz. Ekmek, eğitim, özgürlük) bir anonsla karşılaşabilirsiniz. Okul öğrencilerinin bu anonsla, hala o duruşu koruduklarını ve yaşattıklarını anlarsınız.

Bu heykel Albaylar cuntası döneminde, 1973 yılında okul kapılarını kapatıp cuntaya karşı direnişe geçen ve bu direniş sırasında 44ü öldürülen okul öğrencilerini anmak için okul yönetimi, öğrenci konseyi ve cunta sonrası kurulan hükümet tarafından yaptırılmıştır. Nitekim direniş sırasında öyle bir toplumsal dayanışma örneği ortaya çıkar ki, ordu bu dayanışmayı önleyemez. Binlerce insan öğrencilerle dayanışmak, onlara yiyecek ulaştırmak için, yaralanma, ölme ve tutuklanma pahasına barikatları yarmaya çalışırlar.

Nihayet politeknik direnişi cuntanın sonunu hazırlayan ana faktörlerden biri olur ve yakın zaman sonra yıkılır. Cunta liderleri tutuklanır ömürlerinin sonuna kadar cezaevinde kalırlar.

Siyasi mülteci yaşadığım yıllar boyunca oradan geçtiğim her anda ülkemde zulme uğrayan, hak, özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren yüz binlerce insanın yaşadığı acıları, gördükleri zulümleri düşünmeden edemezdim.

Hüzünlenirdim.

Yunanistanda demokratik ve özgürlükçü güçler o karanlık günleri aştılar. Özgürlük ve demokrasinin hoşluklarını yaşıyorlar. En önemlisi ne kazandıklarını iyi biliyorlar. Bu bilinçle bunları korumak için ne yapacaklarını da iyi biliyorlar.

Ülkemizdeki özgürlükçü güçler hala sonuç alamadılar. Aynı sıkıntıları, acıları bugün de yaşıyorlar. Belki biraz daha fazla.

Ammaa!!!

Hangi gece var da sabah olmamış

Eğitim