YAZARLAR

Tüm Yazıları Noyan Umruk

Gelveediklee gibi gitveeceklee aatıgın be daayı

25.04.2018 14:55

"Boosa düşüpduru, yeelisi yabancısı gaçıpduru… Dolaa dördü, avro beşi, benzin altıyı kerevet yabıvemiş dırmanıpduru, fayızlaa desen dörtnala… Melmegetin, ehalinin boocu boğazına dayanıveemiş, açık faraş gibi…

Açlık sınırı 1663, esgeri ücret 1603 gayme…

Aşağıdan Amarıgaynan PKK, yandan Yunan yoklayıvemekte… Dostlaan hebisi düşman oluveemiş, itip, gagıveemekte…

Şegee faprigalaa, gupon erazileriynen gitti gidiyo! Boodan, Gıışeheden soğra   Gözzünaydın ossun Yozgat, Çorum, Alpullu, Turhal, alayı... Bi tek Erzurum satamadılaa gari…Gupon erazi değel herhal.. Amarıgan zeher tegeli baryamlaada… Çoluğnan, çocuğnan zeher iççez aatıgın…

Birilee "Eeeey Gılıcdaroğlu! Sen neye çalmeyyon, sen bu işleeden heç annameyyon"deyipduru…

Emme gam,gasavet etmeycen gaari… Egonomimiz coşuveemiş , tarımda Evropa birincisi oluvemişiz işte… Sene de heç habar vermeyyoola be ya… Heç bi şeeden habarın yok, sen ne biçim egönomissin be daayı...

Emme giderayak yene birileeni öpüveyyola be daayı… Boşnaklaadan zeheeli şegee ithal etçek uyanıklaa 20000 tona gaden gümrük sıfıı beyaa…

Öpeyyon gaari bu penguenle de be daayı 81 şeherde ehali oduruveyyo OHALin bu halına gaaşı bunlaa da tık yok…"

Heeges zaping yapıpduru emme sete hee ganalda o vaa gaari... Canını sıkmeycen, gitap oguyuveecen be daayı, gitaplaa giremeyyo daha…

Bu arada bakındı hele güzel Allahımın işine Gassay, Kaç-Aksaraysporu 2-0 yeniveyyo…

Sen ne deyyon bilemeyyon emme  herhal işle aatıgın teesine dönüyo be daayı…

Anca yımııta gapıya gelende uyanıveren miilet aatıgın tarih yazveyyo; Asenaya YSK duzak gurvence 15 fedayı çıkveyyo, bu çarıklı erkanıharpleen oyununu bozveyyo… Halel ossun deycen, şapka çıkarcen aatıgın bu duruma de mi be daayı…  

Ne gıs gıs gülyon be yaa…Bu sefee çalışmadıklaa, alışmadıklaa  yeeden geliveedi işte… Ne yapçen…  
Sen de sete heç bi şey bilemeyyodun, "bilemeyyon bilemeyyon" deyyodun be YSK, emir yüksek yeeleden gelivemeyince gaari... Emme 15 vekil sene öpüveence örgeniveedin biiden Allahın pazaa günü… Tamam gari onlaa da sandıkta oluveeceklee deyiveedin hemencecik... Eyi de şincik öpüveediler sene bi yol aglın başına geliveedi emme bundan kelli bööle gideesen soğra nelee gelii başına bilemeyyon gari…

Umut fagirin ekmeği emme bu sefee milletin Atasının vaktı zamanında deyivediği gibisine eessahdan gidiyolaa galiba be daayı…Yolcudur Abbas deyyon emme inşallah Ekmel-Ettin deki gibisine olmaz be yaa… Melmegetin bu hallara düşüvemesinde böyyük payı olan, hee önüne gelene acemi mıhtar gibi mührünü basıveren, ha bre Gözel şeelee olcek deyip de başımıza gocca gocca işlee açan Aptullahnan bu işin olmeyceği tecrübeynen sabittii be daayı… İntaar oluu bu be yaaa Ekmel- Ettinden soğra ikinci sefee…

Abbas sete panikte be daayı… Yoğsam neye çağrıveesin gaydını silip, govalıyıveediği Manisalı Büloyla, Davudunoğlusunu danışmeye… He mi… 

Bunlaa gitvence de işle goley olmeycek, he bi taraf soyulup, soğana çevriliveedi deyyolaa emme zararın neresinden dönsen kardır deyyon hani…Napçen? Üzülmeycen aatıgın be daayı…Gal sağlıcaknan…

                                                                      Davazlı Yörük Yiyenin Mızdavali

Eğitim