Çok Okunanlar

5 yıllık memurluğunu izinle geçirip Saray'a atandı

'Şarkıcı'dan Fatih Portakal'a tehdit: Seni elime bir verseler...

Bakan 'düzeltti': Makarna ve kömür dağıtmıyoruz, nakit dağıtıyoruz

Canan Karatay: Yüzde bin 500 kanıtlandı kanser yapıyor

İşte CHP'nin belediye başkan adayları!

'Özel güvenlik emekçileri işçi sınıfının bir parçasıdır'

DİSK Güvenlik-Sen Başkanı Serdar Aslan ve Sendika Uzmanı Bülent Bulduk, Evrensel gazetesine “Özel güvenlik emekçileri işçi sınıfının bir parçasıdır' başlıklı bir yazı yazdılar. Yazıda, özel güvenlik görevlilerinin patronların işçilere uyguladığı baskının hem mağduru hem aracı olduğu ifade edildi.

'HEM MAĞDUR HEM ARAÇ'

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

Kuralsız çalıştırma baskısı altındaki özel güvenlik emekçileri, milyonlarca işçi ve emekçi ile birlikte aynı kaderi paylaşıyor.

Kapitalizmin 1970’lerin ikinci yarısında başlayan krizine yanıt üretmek adına neoliberal politikaların hayata geçirilmesi ulus devletin ve dolaylı olarak da toplumların hayatında sarsıcı değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Devlet ekonomik alanda denetimini yitirirken, sermayenin küresel boyutta etkisini arttırması son 30 yılı aşkın bir süredir önü alınamaz tahribatları da beraberinde getirdi. Siyasal, ekonomik ve toplumsal alanda büyük değişimler yaratan neoliberal politikalar, sosyal devlet politikalarını tamimiyle etkisiz kılmayı başarmış, emek süreçleri üzerinde kurduğu baskıya dayalı politikalar sonucunda tüm dünya genelinde yoksulluğun ve işsizliğin artmasına neden oldu. 21. yüzyılda küresel ölçekte gelişen protesto dalgalarının genel kitlesini oluşturan toplumsal tabakanın kendisi, sermayenin küresel alanda yoksulluğa ve güvencesizliğe sürüklediği emekçi halk kitlesidir.

SERMAYEYE YENİ KAYNAK AKTARIMI

İçerisinde bulunduğumuz neoliberal dönemde yaşanan değişimleri salt siyasal ve ekonomik alanda kendisini yansıtmamış, modern kapitalist devlet aygıtının güvenliğe bakış açısında da algı değişimini beraberinde getirmiştir. Devletin kendi ulusal sınırlarını koruma yetisi yerini sermayenin uluslararası alanda ki mevcudiyetini koruma güdüsüne bırakırken, devletin neoliberal dönemde düşman algısında da değişimler meydana gelmiştir. Yoksullar, güvencesiz çalıştırılmaya maruz kalanlar, işsizler ya da mülksüzleştirilen geniş halk kesimleri sermayenin varlığını tehdit eden unsurlar olarak mücadele edilmesi ve denetim altına alınması gereken tehlikeli sınıflar olarak görülmektedir. Tam da bu noktada ortaya çıkan bir diğer ayrıntı da, devletin yoksul halk sınıflarına karşı uyguladığı baskı aracını yine güvencesiz yoksul halk kitlelerinden devşirebilme yeteneğidir. Bu durum neoliberal dönemde güvenliğin özelleştirilmesi vasıtası ile hayata geçirilebilmektedir. Özelleştirmenin yoğun olarak hizmet sektörüne kaydığı son yıllarda, güvenlik hizmeti de önemli ölçüde şirketleşmiş ve sermayeye yeni olanaklar sağlamıştır. Bu olanaklar özel güvenliğin şirketleşmesi süreci, sermayeye yeni kaynak aktarımının sağlanması ve özel güvenliğin tüm dünya genelinde sürekli gelişen bir sektör olarak güvenliğin çoğul ve kamusal alandan arındırılıp belirli bir zümreye atfedilmesidir. Kazançlı bir iş sahası olmasının yanı sıra özel güvenliğin güvencesiz yoksul halk kitlesine yeni bir iş şansı olarak lanse ettirilmesi, aynı zamanda toplumsal rızanın bu sayede kontrol edilmesi sürecini de beraberinde getirmektedir.

500 BİN ÖZEL GÜVENLİKÇİ VAR

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özel güvenlik hizmetinin şirketleşme süreci ve gelişimi yıldan yıla hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Özel Güvenlik hizmetinin gelişim süreci Türkiye’de 1980’li yıllara dayanmaktadır. 2495 sayılı Yasa ile Türkiye’de bir anlamda yasal olarak işlemeyen özel güvenlik hizmetinin şirketleşme süreci, 2004 yılında çıkartılan 5188 sayılı Yasa ile hayata geçirilmiş oldu. 2004 yılı itibariyle 5188 sayılı Yasa’nın sağladığı olanakla özel güvenlik hizmetinin şirketleşmesi süreci çok hızlı bir şekilde gelişim gösterdi. Türkiye’de özel güvenlik sertifikasına sahip olanların sayısı bir milyonu aşmışken, şu an özel güvenlik alanında hizmet verenlerin sayısı ise 500 bine ulaşmış durumdadır. Eldeki bu verilerin ışığında Türkiye’de özel güvenlik hizmetinin gelişimi hem sermaye açısından oldukça kârlı bir sektör hem de hizmet üretimine bağlı olarak işçileştirmenin hızlıca büyüdüğü bir alan olarak karşımızda durmaktadır. Zaman içerisinde 5188 sayılı Yasa’nın birtakım değişikliklere uğramasıyla birlikte özel güvenlik alanında sendikalı olma hakkının önü açılırken, özel güvenlik emekçileri de Türkiye’de işçi sınıfı mücadelesi içerisinde yeni bir iş kolu olarak yerini almaya başladı. Türkiye işçi sınıfının uzun ve tarihsel mücadele deneyimlerini ve olanaklarını henüz yeni yeni kavramaya çalışan özel güvenlik emekçileri, kısa bir zamana yayılan sendikalı olma deneyiminde kendi tarihsel olgusunu yaratabilmenin olanaklarını kendi çalışma koşulları içerisinde aramaya devam ediyor. Hem iş kolunun kendi içerisinde barındırdığı bir takım öznel koşullar hem de işçi sınıfının güncel bilinç ve mücadele deneyimlerindeki pratikler göz önünde alındığı, bu alanda ki işçi arkadaşlarımızın kendileri adına sınıf olma olgusu mücadelesinde bir hayli zorluklarla ve baskılarla karşılaştığı ve ileride de karşılaşacağı su götürmez bir gerçekliktir.

BASKININ HEM MAĞDURU HEM ARACI

Emeğin devlet müdahalesi ile baskı altında tutulduğu son dönemlerde; baskı, despotizm ve işyerlerinde sıradanlaşan faşizm koşullarını diğer emekçi arkadaşlarımızın aksine özel güvenlik emekçisi arkadaşlarımızın iki yönlü yaşadığını söyleyebilmemiz mümkündür. Baskının hem mağduru hem de hukuksuz bir şekilde aracı haline gelen özel güvenlik emekçilerinin, sınıfın bir bileşeni olma konusunda yaşadığı en önemli sıkıntı da buradan geçmektedir. Taşeronla çalışmanın, esnek ve güvencesiz istihdamın, düşük ücret stratejisinin tüm zorluğunu ve baskısını iş yaşamında yaşayan özel güvenlik emekçileri, kendi iş yerlerinde türlü fiziksel saldırılara da maruz kalmaktadır. Bu genelleşmiş kuralsız çalıştırma rejiminin baskısı altında kalan özel güvenlik emekçileri aynı çalışma koşulları altında olan milyonlarca işçi ve emekçi ile birlikte aynı kaderi paylaşmaktadır. Bundan bağımsız olarak özel güvenlik emekçilerinin birer kolluk gücü olarak kullanılması ve bağlı olarak çalıştırıldıkları yasa da göz önüne alındığında özel güvenlik emekçileri ile toplumun diğer ezilen sınıfları arasında uzlaşmaz bir çelişkinin oluştuğu gözlemlenebilir. Özel güvenlik emekçilerinin baskı aygıtının bir parçası olarak lanse ettirilmesi ve toplumun ezilen kesimlerinin karşısına sürülmesi bu çelişkiyi besleyen en önemli etmendir.

SİLAHLI KOLLUK GÜCÜNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

AKP iktidarının yıllardır özel güvenlik alanına sistematik bir şekilde müdahale ettiğine tanık olmaktayız. Bu müdahalelerin içeriğini de daha çok özel güvenlik alanının gerici bir zeminde, işçi sınıfı bilincinden yoksun bıraktırılarak militarist bir anlayışa doğru evriltmeye çalışıldığına tanık olmaktayız. Özellikle son çıkartılan KHK’ler de incelendiğinde özel güvenlik alanına yönelik çıkartılan yasalar ile birlikte bu zeminin daha fazla militarist bir anlayışa kayacağından hiç şüphe yok. Özel güvenlik işçilerine silah verilme yetkisinin arttırılması ve kimlik kartlarının yapılacak incelemeler sonucunda verilmesi bu alanın yeni bir silahlı kolluk gücüne dönüştürülmesinin önünü açarken aynı zamanda ciddi manada kadrolaşmayı da beraberinde getirecektir. İleride koruma memurluğuna ya da polisliğe geçiş kriterlerinin de belirgin hale geldiği yasanın anlamı bizler açısından özel güvenlik alanının tüm kamusal ve halkçı anlayıştan yoksun, iktidar zümresine ait bir koruma gücüne dönüşmesinden başka bir anlam ifade etmemektedir. 

Ezen ve ezilen ilişkisinin günden güne derinleştiği ülkemizde demokrasi ve emek mücadelesi tüm aciliyeti ile karşımızda durmaktadır. Türlü hukuksuzluklar ve baskılar altında çalıştırılan özel güvenlik emekçileri yıllardır kendi hakları ve emeği için mücadelesini sürdürmektedir. Sınıfsal mücadelenin daha da keskin ve belirgin hale geleceği önümüzde ki günlerde, tüm özel güvenlik emekçisi arkadaşlarımız kendisi gibi aynı yazgıyı ve kaderi paylaştığı işçi kardeşleriyle birlikte omuz omuza güvenceli bir gelecek mücadelesini sürdürecektir. 

İlgili Haberler

Ekonomi

Rusya, Türkiye'den getirilen 128 tondan fazla narenciyeyi ülkeye sokmadı

Ekonomi

Gıda şirketine yeniden kayyum atandı

Ekonomi

'25 liraya üretilen kırmızı et, tüketiciye 75 lira'

Ekonomi

Deutsche Bank hisseleri sene başından beri yüzde 56 değer kaybetti

Ekonomi

Toblerone helal üretime geçti, tüketiciler boykot çağrısı yaptı

Ekonomi

Bedelli askerlik başvurularından elde edilen gelir açıklandı

Ekonomi

Elektrikte kesme bağlama ve güvence bedellerine güncelleme

Ekonomi

UzmanFx İle Forex Dünyasındaki Yerinizi Alın

Ekonomi

DİSK-AR: Gerçek işsizlik oranı yüzde 18,2

Ekonomi

İnşaatta bir konkordato başvurusu daha!

Ekonomi

75'ten fazla şubesi olan pideci iflas etti

Ekonomi

Dolar/TL kuru haftaya nasıl başladı?