YAZARLAR

Tüm Yazıları Noyan Umruk

Davazlıdan: Çitte baryamınız gutlu ossun gari...

30.08.2017 18:35

"Uzzuuun zemandı sene yazmeyyon de mi bee dayı… Sen de hiç arayıp sormeyyon gari… Egenin ısceğinde sallanıp duryos sete… Neyse dünkü bu vagit sallanıvence arayıvedin gari bi denecik yiyenini eyi misin hoş musun deye…

Ben eyiyim de sene de siyatik duduvemiş be daayı… Sallantılaada boşa basıvemişin he… Çok, çoook üzülüvedim gari… Sen büyütmeyyon emme gurban olayım gendine mugayyet ol be daayı…

Organik hoşaf iç; iyi gelyo deyyolaa hani… Heh…Heh…

Daayı be acep deve sidiği mi daha şifalı, organik hoşaf mı siyatik ağrıların için deyyon hani… Heh… Heh… Gızıpdurun de mi yene bene…

Neyse gediotu yolleycen sene. Bizim Hatça teeze birebiii deyo gari siyatik ağrısına…

Yarpak da yolleycen sene; bizim oralaan zümrüt gibi asma yarpağı… Yengem yabıvesin de şöylecene bizim oralaan gehribaa gibi zeytinyağlı organik yaprak dolmasıynen sen de girivesen aatıgın bi musabagaya…

***

Ha bi de İstanbolun halına bagıvence, sulaaa basıvence körün istediği bir göz Allah verdi iki göz be daayı; ganal procesine falan lüzum galmadı, ucuza gelivedi deyyon hani...

***

Pek ağnameyyon emme bi de racon, macon deye bi şee vaa be dayı… Neyse sen daha iyi bilin…

Yalınız Alamanlar diyesimiş ki Yok be goçum, biz racondan, macondan ağnameyyoz gari… Böööle keleklik yabıbduruverisen mangırları kesivecez oluu, bitee… Habarın ossun hani… 
  
***
Reyiz cuma çıgışında Benim milletimin sayısını artıraceğniz… Bilemeyyon gereğini yapıvediniz mi? Hadi aatıgın gayret… deyiveyyo. 

Anaaaa… Utanmak, arlanmak da galmamış be daayı…Davşenlee gibi çoğalceğniz deyyola hani… E soğra nolcek…Kim bakçek bu sabilere… 

Zati Arabınan, Suriyeyilennen, Afganlılaaa yetmeyyo gari hazrete…

Hebisi bayram gutlamaya melmegetleene gideyyola be daayı…Suyundan da goy deyyon gari…Ne yardan, ne serden he mi…

İki arada bi derede sarı sendiga da işi bağlayıvidi sate uyanıglaaa: Mamıra yıllık zam 4nen 3.5, vegile baryam harçlığı gafadan 20.000 gayme…Egonomi şagane, sen derdine yan ağgıdeş…

Gasımpaşadan Üsgüdarın gaççak gecegondusuna, ooodanda gaççak  saraya dırmanıvecen, içinden cıkıveediin ehalinin canına oguyveecen  melmegeti sersefil edivecen ha…

He bi de Tunceli Ovacığnın reisi vaa ya, he onun danişmenini duduklayıvemişleee… Çemkirdi ya gomonist, bunna gomonist deye... Zahir gomonist deye bula bula buncağzıı buluvedileee gari…

***

İki gararnameynen  bissürü ganunu dengiştiriveyyola... Meçlis sate mafiş ... Parmağın falan da gıymeti galmadı aatıgın... Tüm maalefet meçlisin kapısında yatıvese ne yazaa..  Hökmetse sıgıysa imzalameycen... Hebisinin bi hesabı vaa... Reyisnen dallama danişmenleenin eline düşüveedi koskoca melmeget... Tam "Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini... " durumu be daayı.

Hala metal yorgunluğu deyyolaa be daayı… Dallama danışmele ööle demiş ya; degralayıpduruu işte… Gafa yoğgunluğu be daayıı…Beynin telleri garışıvemiş: Yagaladığı ehaliye kefenleee giyceniz de mi deye sorupduru  gari…

Ne gızyon be daayı sıgıve dişini… fareye ragı içirivemişleee
"O gedi buraya hemencecik gelivecekcek gari" deyivemiş;
hödüğün birine de deve sidiği içirivence de "yeni dövlet kurcez…" deyivemiş işte…

Hemi de deve sidiği içip imana gelivence sabilee mettepleede cihad ögrenivence 2023 de alemin en böyük melmegeti oluvecez gari..

Üzülme aatıgın be daayı oluvecek iş değel bunna, bunnarın ki ürya, ürya… Bi yeeleri aççık galıvemiş uyugene işte…

Tagmeycen gafaya; bunna başlıbaşına zulum be daayı… Zalımın zulmu vaasa mazlumun ahı vaaa deycen gari… Bunca zulme, eziyete bu millet de bi şeelee deycek  deyyon emme…

***

Bagındı hele; güldürüveedin sene yine de mi… Allah herkese bööle bi yiyen bağaşlayıvese geşke deyyon hani… Heh…Heh…

Bag gurban murban kescem deme sagın haaa… Ben sene kescem burlaa da; hemi de kellesini otobosla yollayıvecem sene he mi…

Herkesin çitte baryamını ailecek gutluyon, hassaten yengemin elceğzinden, yiyenlerin yanağlarından öpüyon gari… Galın sağlıcakla…

Yiyenin Mızdavali

Eğitim