darbeicindedarbegif.gif

Çok Okunanlar

Katar'dan gelen yardımın karşılığı ortaya çıktı

Merdan Yanardağ: Aynı gemide değiliz!

AKP'nin Anayasa taslağını hazırlayan isimden Berberoğlu itirafı

Hem cinsiyetçi hem saçmalama uzmanı: Yandaş yazardan skandal yazı

SPK'den Demirören'e 264 milyonluk kur muafiyeti

Özgür Üniversite’de Aralık seminerleri başlıyor

ABC Haber Merkezi

Akademisyenlerin üniversiteler üzerindeki baskılara ve eğitimin niteliksizleştirilmesine karşı bir araya gelerek ders verdikleri Özgür Üniversite, Aralık seminer programını açıkladı. Özgür Üniversite’de Aralık ayında Levent Safalı, Fatmabül Berktay, Ercan Kanar ve Y. Doğan Çetinkaya çeşitli konularda seminerler verecek.

Özgür Üniversite’nin Aralık seminer programı şu şekilde:

AKIL VAR MANTIK VAR!
Levent SAFALI

Daha iyi düşünmek… fikirlerimizi sağlam temeller üzerine oturtmak… başkalarının fikirlerine hakkaniyetli bir şekilde yaklaşmak ve  analiz edebilmek…
Akıl var mantık var, ismini verdiğimiz bu seminer dizimizde yukarıdaki hedefleri gerçekleştirmeye çalışacağız.

“Kavramlar'dan “önermeler'e ve buradan da “argümanlar'a uzanan bu düşünsel etkinlikte, sağlıklı düşünmenin önündeki engelleri (“fallacy' ler) inceleyeceğiz.

Ayrıca seminerlerimiz de öğrendiğimiz konuların pratiğini de yapacağız.
Bu seminerler sonrasında, abur- cubur yaşanan hayatı temize çekmek, içinde yaşadığımız kargaşaya gerçeklikten kopmadan ve kendimizi kayırmadan, bakabilmek çok daha kolay olacak.

Gündelik sorunlardan, hayati kararlara kadar, yaşamın tüm alanlarında etkilerini göreceğiniz bir seminer dizisi.
Çok mu iddialı oldu ?
Ne yapalım… öyle çünkü !

BAŞLAMA TARİHİ: 11 ARALIK PAZARTESİ - 19.00-20.00

ÖZCÜLÜK VE VAROLUŞÇULUK
Levent SAFALI

Genelde birbirlerini karşısında konumlandırılan ve bağdaşmadığı düşünülen bu iki “düşünsel pozisyonu' ele alacağımız seminer dizimizde şansımızı zorlayıp bir kesişim kümesi de arayacağız.

Konumuz, belki ilk bakışta, felsefenin küflü raflarında unutulmuş ve sadece tarihsel önemi olan,  teknik bir ayrımı içeriyor zannedilebilir. Ama aksine son derece güncel ve her zihne lazım bir işlevsellik içeriyor.

Bir de pratiği olacak seminerlerimizin.

Hep birlikte: Demokrasi, Pijama, Dostluk, Oyun, Özgürlük, Adalet, Aşk, Yapay Zeka, Zaman, Deneme, Kıskançlık, Portmanto,  Satranç, Eşitlik vb kavramlara özcü ve varoluşçu açılardan yaklaşmaya çalışacağız.

BAŞLAMA TARİHİ: 11 ARALIK PAZARTESİ – 20.15- 21.15

AKLA İNANÇTAN “AKLIN DEMİR KAFESİ'NE: MODERNİTE, MODERNİZM VE ELEŞTİRİLERİ

FATMAGÜL BERKTAY

BAŞLAMA TARİHİ: 19 ARALIK SALI - 19.00 – 2 HAFTA

ÖZGÜRLÜKÇÜ FELSEFE IŞIĞINDA REEL?HUKUK SISTEMLERININ, EGEMEN YARGI PRATİĞİNİN İRDELENMESI VE ALTERNATIF HUKUK MÜCADELESI

ERCAN KANAR

Özgür Üniversitedeki bu dönem hukuk çalışmalarımızda tarihsel olarak tüm dönemlerdeki egemen hukuk sistemleri irdelenirken, esas olarak da? özgür birey ve özgür toplum hedefi açısından aşağıdan yukarıya nasıl bir hukuk mücadelesi ve üretimi yapılmalıdır sorusuna birlikte yanıtlar arayacağız. Suç-ceza-hapishane olgu ve kavramlarını, bugün egemen hukuk haline gelen “düşmanla savaş hukuku'nu özgürlükler açısından sorgulayacağız, yargının işleyişini, kurumsal yapısını, avukatlık hukukunu, avukatlara düşen felsefi sorumluluğu, alanımızla ilgili ulusal üstü bağıtları hep birlikte irdeleyeceğiz. Tabi ki dayatılan başkanlık, yarı başkanlık sistemlerini, OHAL rejimlerini de özgürlükçü hukuk anlayışı açısından irdeleyeceğiz.

Ayrıca bu çalışmalarımızda konumuzla ilgili teorik eserleri, edebiyata yansıyan yaşanmış hukuk vakaları romanlarını tanıyacağız. Tipik BM İnsan Hakları Komisyonu kararlarını ve AİHM kararlarını irdeleyerek tartışacağız. Ayrıca mevcut egemen yargı pratiğinden tipik örnekleri eleştirel bir tarda inceleyeceğiz.

ÇALIŞMA KONULARI

Bir Üst Yapı Kurumu Olarak Hukuk (Yansıma, Baskıcı-Ayrıcalıkçı-Özgürlükçü) Hukuk ve Sözleşme, Adalet Kuramları, Hak Kavramı

Küresel Olağanüstü Hal Hukuku, 'Düşmanla Savaş Hukuku’, TMY, PVSK, Tanık Koruma Konunu, Gizli Tanıklık-Gizli Soruşturmacılık, Devlet Sırrı Yasası, İletişimin Denetlenmesi

Özgürlükler Açısından Ceza Yasasının ve Ceza Yargılaması Yasasının İrdelenmesi ( Tahkik, İtham, Karma Sistemler)

Ceza Yargılamasında Diyalektik, İspat Sorunsalı, Dürüst Yargılanma Hakkı, Çapraz Sorgu, Yargılamaya Halkın Katılımı, Delil Yasakları, Aleniyet

Savcı ve yargıcın reddi.

Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı, Kişi Dokunulmazlığı, Özel Yaşamın Gizliliği, Aydınlanma Çağı, Burjuva Devrimlerinde ve Marksizm de Düşünce Özgürlüğü ve Yaşam Hakkı

Suç, Ceza ve Hapishane, Ceza Hukuku Politika İlişkisi, Toplumsal Savunma İlkeleri.

İnsancıl Hukuk Belgeleri, İnsan Hakları Hukukunu İrdeleyen Belgeler ve Kararlar, Evresel Hukukta Soykırım, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Savaş Suçları.

İnsan Hakları Kavramının Evrimi ve Marksizm

Anayasa Sorunsalı, Laiklik, Halkların Hakları ve Azınlık Hakları

Feminist Hukuk, Hukukta Kadın

Hukuk Fakültesi ve Hukuk Öğrenimi

Hukuk ve Milliyetçilik

Felsefe-Din- Ahlak ve Hukuk İlişkisi; Etik- Hukuk İlişkisinde Adalet ve Özgürlük

Amerikan Hukuki Realizm Akımı,Anglo Sakson ve Kara Avrupa Hukuku

Mukayeseli Hukuk, Roma Ve Hitit Hukuku, Eski Ön Asya Toplumlarında Suç Kavramı Ve Ceza

Avukatlık Hukuku ve Ulusalüstü Bağıtlar

Merkeziyetçilik-Ademi Merkeziyetçilik, Özyönetim

Temsili Demokrasi- Doğrudan Demokrasi

Halkların Barış Hakkı Ve Hukuk

AnarkoKomünal Hukuk Arayışları

Ara Rejimler, OHAL ve OHAL Kararnameleri

Başkanlık ve Yarı Başkanlık Rejimleri

Günümüzde Silahlı Çatışmaların Son Bularak Barışçıl Çözüme Kavuşmaları, Toplumsal Yüzleşme, Toplumsal Hafıza. ( Kolombiya, Filipinler,Mymirea)

_İnsan Hakları Hukukunda Amparo hakkı,Redburn,Trail of the facts,Miranda kuralları,hakikat hakkı

Yargı tasfiyelerinin siyasal analizi

Hukuk ve Ekoloji

-Vatandaşlık hukuku

-Hukuk ve Edebiyat

BAŞLAMA TARİHİ: 14 ARALIK PERŞEMBE – 19.30- 21.00 –

TÜRKİYE’DE SINIF MÜCADELESİ VE SOSYALİZMİN DOĞUŞU: YENİ BULGULAR IŞIĞINDA YENİ BİR ANLATIYA DOĞRU
Y. Doğan ÇETİNKAYA

Türkiye’de sınıf mücadelesinden ve sosyalist ideolojinin gelişiminden bahseden çalışmalar genellikle bu olguların yokluğu iddiasından derinden etkilenmiştir. Hatta sosyalistlerin kendi anlatıları dahi bu konuda oldukça utangaç bir tonla malul olmuştur. Bunda en büyük neden konu hakkındaki bilgi eksikliğidir. Sosyalistler de kendi tarihlerine karşı mahallede yer alan araştırmacıların çalışmalarının merceğinden bakmak durumda kalmışlardır. Hal böyle olunca ya bu tür konulardan bahsetmenin abes ile iştigal olduğu iddia edilmiş ya da her zaman ve mekan için geçerli, genel geçer bir sınıf mücadelesi vurgusu yapan, politik ajitasyon özelliği ağır basan, metinler üretilmiştir. Ancak son yıllarda yapılan yeni araştırmalar bugüne kadar bilinmeyen çok değerli bilgileri gün yüzüne çıkarmıştır. Dersimiz diğer ülke tarihleriyle karşılaştırıldığında çok geç kalmış bu yeni bulgular ışığında Türkiye’de sınıf mücadelesi ve onun sosyalist düşüncenin ortaya çıkışındaki rolü üzerinde duracaktır.

BAŞLAMA TARİHİ: 2 OCAK SALI - 19.00-21.00 – 6 HAFTA

 

 

 

 

 

İlgili Haberler

Eğitim

Okullar ne zaman açılıyor?

Eğitim

Liselere yerleştirmede ikinci nakil sonuçları açıklandı

Eğitim

DGS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

Eğitim

Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi belli oldu

Eğitim

Liselere yerleştirmede ikinci nakil dönemi için son gün

Eğitim

Özel okul teşvikleri için başvurular başladı

Eğitim

2018 DGS sonuçları açıklandı

Eğitim

KPSS puanlarının geçerlilik süresi değiştirildi

Eğitim

YKS tercih başvurularında bugün son gün

Eğitim

Liseler için ikinci nakil başvuruları başladı

Eğitim

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Eğitim

LGS 1. nakil sonuçları açıklandı