YAZARLAR

Tüm Yazıları Torun Ahmet Türkmen

Diktatörel yapı kendi yok edicisini yaratıyor

14.04.2017 14:37

Referandum kampanyasının son gününe girdik. Seçim sonucu çok uzun süre tartışılacağını düşündüğüm bir olgu konusundaki düşüncelerimi ifade etmek istiyorum.  

Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak sunulan, gerçekte ise bir kişinin mutlak hakimiyetine dayanan, padişahlıkta bile kullanılamayan hakları içeren bu anayasa tasarısı, ülke, demokrasi ve insani duyarlılıkları taşıyan, bu anayasanın geçmesi ile ne kaybedeceklerinin farkına varan ülkemiz insanının  harekete geçmesini sağladı. 

 Bu kısa referandum süreci Türkiyede yeni, daha önce bu ölçüde ortaya çıkabileceği öngörülmeyen bir potansiyelin ortaya çıkmasının yolunu açtı. Toplumun belirli bir kesiminde  bilinç sıçraması yarattı.  

Kurtuluş savaşından bu yana ilk defa Ülke, vatan, toplum algısında bir farkındalık yarattı. Kuru, kaba, ırkçılık kokan bir milliyetçilik yerine daha somut, elle tutulabilir bir yurtseverlik (isteyen milliyetçilik olarak da algılayabilir) kavramının güçlenmesine yol açtı.  

Atatürkün söz konusu vatansa gerisi teferruattır sözünü doğrularcasına   Cumhuriyetin, onun yarattığı değerler sisteminin ortadan kaldırılmasına karşı çok farklı kesimlerin birlikte davranma dürtüsü ortaya çıktı. Sonuç alındığında bu süreç daha da derinleşebilir. 

Kişi insiyatifinden, parti yönlendirmelerinden farklı olarak özgür bireylerin sürece el koyduğu bir potansiyelin ortaya çıktığını görmekteyiz. Belki de Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk defa ortaya çıkan bir tablo bu. Kitlesel özgür bireylerin ortaya çıkışı. 

Referandum süreci, edilgen, birilerinden bir şeyler ler bekleyen bireyden, sürece müdahale eden, insiyatif alan, yani, edilgen bireyden etken bireye geçişin kapısını araladı. Bireysel yaratıcılığı, bireysel direnişi ortaya çıkardı. 

Aynı zamanda süreç belirli insan guruplarını bir araya getirerek, amaca yönelik birlikte aktiviteler yaratılmasını,  yıkım anayasasına karşı çok renkli kampanyaların, eylemliliklerin ortaya çıkmasını sağladı. İnsanlar birlikte yaratmanın, birlikte başarmanın hazzını görmeye başladılar. Bu yanıyla yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya doğru giden, yakın gelecekte özellikle sol siyasal partilerin görmezlikten gelemeyecekleri bir dinamizmin ortaya çıkmasını sağladılar.  

Burada şunu özellikle vurgulamak gerekiyor; Bu süreçte başarı öncelikle mücadele eden bireylerdedir. Hiçbir parti ortaya çıkıp bu başarıdan özel bir pay alma çabasına giremez. 

Yarınki referandumun sonucu ne olursa olsun ( ben güçlü bir HAYIRIN çıkacağına inanıyorum) egemen çevreler, iktidardaki siyasi elitler istemeden de olsa, kendi geleceklerini ortadan kaldıracak güçlü bir sivil direniş odağının ortaya çıkmasını sağladılar. 

 Ortaya çıkan bu potansiyelin Gezi sürecindeki potansiyelden çok farklı bir olduğunu düşünüyorum. Ondan farklı olarak, bir tepkiden, bir başkaldırıdan öte ne yaptığını bilen, amacı tanımlanmış bir özellik taşımaktadır.   

Erdoğan ve AKP 15 yıllık iktidarları boyunca kendi hedefleri ve hesapları açısından en büyük yanlışı referanduma giderek yaptıklarını yakın zamanda anlayacaklardır. Uyuyan devin, birazcık da olsa gözünü açmasını sağladılar.

Eğitim