darbeicindedarbegif.gif

YAZARLAR

Tüm Yazıları Noyan Umruk

"Şıgıı şıgıı çittetelli oynayıveese deyyon hani"

04.06.2017 14:10

DAVAZLI DAN: Ehali gafacıında huniynen ootaya bi çıkıp şıgıı şıgıı çittetelli oynayıveese deyyon hani

Bizim Davazlı tozuttu yine, manzaraya bakarsanız haklı mı ne… Bakın hele neler çekmiş dikkatini… Cin gibi vallahi…

Tırt avogaatı da 50 milyon gaymennen amarıgaya tüyüvemiş deyyolaa be daaayı,,,Çalan, çırpan haydaaa amarıgaya... Sen de uyyupduru oralaada...

Sankilim melmegeti gırk haramilee basıvedi de soyup soğana çevripdurulaa be dayı...

Şincik cıkıveceklee soyyoğsa bize soyyola; sene ne ülen deyiveelese ne değcen...hadi bagalım...

Tırt müdürü de estifayı basıvemiş gari... birilee "ülen salak gabdırıveedin 50 milyonu deye güplee biniveedi mi ne,, hani biz buuda ne güne durupduruyos, bunlaaa da noluyo" gibisine...

Daaayı be; bundan kelli çalanlaan diil de , çalıveemiyenleen çetelesini duduvesek deyyon hani...

Ağşen ağşen sinirini bozuveeedim gene di mi,,hi hi hi...

Daayı be hoş bir adem idi vesselam…Ayıp oldu ademe deyyon emme.. Oncağız da bin dedilee binivediii; in dedilee iniveedi hani… Lakin bu arada eyi beslenivmiş mahdumiynen milyaala götürüvedi; Garun gibi oluvedi deyyola gari…


"He bi de batlak gözlü bi danişmen vaadı hani… Göse mi ne… 
"ABD ve Rusya hâlâ yıkılıvemediise, bu reyizin maramatından…"  deyivemiş bilyon mu?

Daayı  be bunlaa danışveceğne meellenin deliciine danışıvese, ucuza gelii deyyon hani..." 

Fetvalaa da gırla be daayı…buba gızından huylanıvese haram diil deyyola yaaa… Bi de müzzük ademleri huylandırıvese helal diilmiş. Pesss deyyon de mi… Bunlaan ogumuşlaanın da agıllaa apış aasında be daayı…

Bi de damatlaadan gorgecen be daayı… Gaynatalaaa vurupduruulaa gari…Araya maraya girmeycen deyyon hani…

Daayı be sen daha iyi bilin ya… Esgerdeykene bi şeyi teğmenden habarsız yüzbaşıma deyivemiştim de, teğmenim ülen biz buralaada eşek başı mıyız… deye anamı ağladıvemişti valla… Nassı ana ağladılıveyyo sene ağnatmaya gerek vaamı sete…

Şincik bi binbaşıya bi amiri ağşene MİTin reyisi alınıvecek deyyo. Binbaşı, sıraynen bissürü gumandanına heç habar veriveemeden yallah MİTe. Ağşene sene alıveceğle, derbe falan da olabili gaari deyyo.

Esgeriyenin tepesindeki gumandan binbaşısına gel bagıverem buraya amirleeene, bene neye gelivemedin de hooop MİTe gidivedin… deye soruveemeyyo…Yetmeyyo; gumandan derbe deyivemedi… deyyo, binbaşısı derbe dedim… deyyo… 

MİTçilee ağşene gade esgeriyeye gelip gidipduruveyyo, emme hebisi biiden bi dürlü derbe olcek mi, olmeycek mi garar veremeyyola…Sankilim melmegetin MİTinin başını alıvaceğleede dere genarına mangala et yimeye götüvecekleee…

Cumbaşgana, başabagana heeeç habar verilmeyyo…Eskeelee, zabitlee otoboslarına binip evleene gidiveyyo…

Dayıı be, gene gızcen bene emme, biz esgeekene  deycen hani, işle gızışıvence  tam ağşen olup, zabitleee evleene gidivemek için otoboslara bineekene nöbetçi zabiti otobosların başına gelip medde 33** deye bağrıvence bütün zabitle otoboslaadan inip vazifeye dönüveyyolaadı…

İşlee bööölesine saapa saavımışkene bu da mı agılcığına gelivemedi de gocca binası bi kere hainlerce, soğra da bi alay başıbozukca basılıvedi deyyon hani gogocca esgeriye başgumandanının…

Deegene ağşen oluveyyo… Yimeklee yince, gaaveleee içilikene gümbürtü gobuveyyo…MİTin başı yerine böyyük gumandanlaa gendi zabitleence alınıveyyo…Emme bi kısmısı düğünleede, değnekleede, heç habarı yoğ gıyamedden… Teyyarele, halikopteelee agıllaana esen yerceğizleri bombalayıveyyo.. Tanklaaa sokaklaa da…Cumbaşganı durumu eniştesinden örgenivence dilivizyonlaaa fırlayıp, ehaliye aatıgın sokaklaaa çıgıveeceğniz gari… deyyo..

Soğrası 31 gısım tekmili biiden, biliveedimiz gade bilyos sete…

Göryon be daayı ne melmeget de mi?  Gazatacılaa, aydınlaaa alayı içeede, böyyük gurtarıcıya sövüp sayanlaaa, derbecileele golgola siyasilee, patronlaaa dışaada…

Ehali gafacıında huniynen ootaya bi çıkıp şıgıı şıgıı çittetelli oynayıveese, göbecik atıvese deyyon hani… Masallaadaki gibisine padişahın aglı başceğzine gelivee mi deesin?

Neyse,gal, galabilisen sağlıcakla daayı…Eyi deyelim eyi ossun gari...

*Diyanetin müzik fetvası:

Kuran ve sünnette, müzikle meşgul olmanın, müzik dinlemenin mutlak anlamda günah olduğunu gösteren deliller bulunmamaktadır. Bu itibarla, dinimizin temel inanç, amel ve ahlak ilkelerine aykırı olmayan, haramların işlenmesine sebep olmayan müzik türlerini dinlemekte dinen bir sakınca yoktur. Ancak cinsel arzuları tahrik eden ifade ve tasvirleri içeren, haramları güzel gösteren müzikleri yapmak ve dinlemek ise günahtır

**TSK İÇ HİZMET KANUNU MADDE 33

a) Askerlerin izin işleri hususi kanunlara ve nizamlara göre tanzim olunur. Vazifenin bulunmayı icap ettirdiği yerden izinsiz hiçbir asker gündüz ve gece ayrılamaz.

Nöbetçi ve vazifeli olmayan veya kendisine ayrıca hususi bir vazife verilmeyen subay, askeri memur ve astsubaylar günlük mesai veya eğitimin bitiminde vazife mahallinden ayrılabilirler.

Eğitim