YAZARLAR

Tüm Yazıları Torun Ahmet Türkmen

Oy yaydan çıkmışa benziyor

01.12.2017 10:37

Bundan sonrası için, toplum, ülke yararı gözetilerek daha aktif bir politikanın, sıcak gelişmelerin yaşanacağı bir sürece girildiğini düşünüyorum.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlunun son açıkladığı somut, için de dekontların da bulunduğu belgelerin benzerlerinin bundan sonra da kanıtlarıyla birlikte ortaya çıkacağını sanıyorum.

Özellikle Kılıçdaroğlunun bir cümle olarak değindiği, "30 milyar dolar civarında..." diye iktidar çevrelerinin dile getirdiği Suriye göçmenlerine harcanan paralarla ilgili olan konuda büyük tartışma yaşanabileceğini düşünüyorum.
Söz konusu bu rakamlar devasa, nerelere ve nasıl harcandığına dair üzerinde çok tartışma olabilecek kadar büyük rakamlar. Sanırım Kılıçdaroğlu bu konularla ilgili bir hesabın ortaya konmasını istiyor.

Haklı bir talep. Zaten uzunca bir zamandır kamuoyunda harcamaların kimlere ve nasıl yapıldığı konusunda soru işaretleri var. Hükümetin bu haklı sorular konusunda bir açıklama yapması gerekiyor. Bu konuda devletin denetimle bağlı kurumu olan SAYIŞTAY harekete geçip denetim görevini yerine getirmelidir.

AKP iktidarı büyük bir zan altında. Geniş vatandaş çevreleri Kılıçdaroğlunun dile getirdiği 15-20 milyon tutarındaki bir rakamın yurt dışına aktarıldığı iddiasını ve Sarrafın açıkladığı, ilgili dönemde AKP BAKANI OLAN ZAFER ÇAĞLAYANA verdiğini söylediği rüşveti merak ediyor.

Bu sorular ciddi, cevaplandırılması gereken sorular. Belgeler sahte denilerek geçiştirilecek şeyler değil.

Son söz olan konuda şunu söylemek mümkün; Ülke yeni bir sürece girmişe benziyor. Artık ok yaydan çıktı. İddialar ve sorular büyük. Cevapların da buna uygun olması gerekiyor. Eğer soruların mantığa dayanan yanıtları varsa tabi...

Eğitim