YAZARLAR

Tüm Yazıları Noyan Umruk

Davazlıdan: Garibanın yerli-milli egonomiynen imtaanı

23.11.2017 22:20

1404 ? asgari ücretlinin "Yerli ve Milli Ekonomi" ile imtihanı!

2 Ocak 2017

Mazot -306 Litre
Dolar - 392$
Euro - 372€
Ekmek - 1404 Adet

24 Kasım 2017

Mazot - 274 Litre
Dolar - 355$
Euro - 302€
Ekmek -1120 tane

*Dolar 3.95-3.99-Avro 4.65-4.70 

Geçenleede façeye goyuveemişin ya yugaadakilee be dayı… Bagıvence içim gararıvedi gari… Heç utanmeyyolaa, Bi de veegi gesiveyyola be yaaa… Afaganlaa basıveyyo bene… Melmegette milyonlaaca amele bu gadencik gaymeye bilem eyvallah deyyo be daayı…  

Girasıynen, alettiriynen, suyunnen, gaziynen boğuşurkene sabilee ete süte hesret ya; soğracııma millet, gomşudan orasına burasına et sarıp saamalayıp getivence mal bulmuş mağribi gibisine yagalayıvecen… Yagalayıveycen de naapçen ahaliyi bu hallara düşürveedikten soora… Ekmek aatıgın aslanın ağzında deel miğdesinde gari…

Milyonlaaca gariban bunu da bulameyyo gari…İşsiz, güçsüz…

Gızancıklaa da, metteplisi de mettepsizi de meteliğe guuşun atıpduruula gari… İşsiz, güçsüz… Ana buba parasıynen utana utana gezipdurulaa… 

Mantaa gibisine hee yeeleede yüskek metteplee açaçeen soğraçıma biz bunnaa hankı agılnen açıveedik diyeceen… Sete yüzbinleece örgetmen yıllaadı tayın bekleyipduru… Günlerini de nassı gutlu olcek bilemeyyon gaari…

Zenaat metteplerini guvvatlandırceğne melmegeti imam mettepleriynen dolduruveecen sooracıma bunnaa boş galıvence, bundan bööle gızancıklaa yamacındakı metteplee gitçek deyivecen… 

Emme melmegeete dindar-gindar deel de güçlü, guvatlı, agıllı nesillee lazım deel mi be daayı… 

Yeeli-milli egonomi deyyola emme hee bi şeyi satıveyyola be ya; şincik bu yeeli milli egonomi  Rezaynen Amarıgaya, uyanıknannan da Maltaya gaçıvence, ootada bi tek habubam  gökdelen digen mütaitleele, fermannan yeeli otomobil yapçek bubayiğitlee galıveedi be daayı…  Gaaliba essahdan  batıyoz ne deesin  …

Dün zoodu, bugün meşaggatlı, yarın daha sıgıntılı olcek deyyola gari... Eyi de kimin sayesinde be daayı 

Keşkem Rezayı goyve gidivesin deycekleene, tokatladığı gaymelee fayızınnan barabar bavul bavul paraynen Amarigaya yollayıveemeseydilee deyyon hani… Ayacıklaana guuşun sıgıveedilee gari… Şincik godeste duduluveeseydi hemi yeeli milli egonomi bu hallara düşmeecek, hemi  bu zangoç Amarıgalılaa bunnaan başına bunca iş açıveemeyecekti, hemi de dünya aleme rezil oluveemekcekleedi deyyon hani…

Gülyon de mi yene gıs gıs… Gül sen gül… Emekli meaşını alıvemeyınce ben de sene gülüvecen gari…

Şagaden deyyon be daayı… Allah gösteemesin öyle bi şee olunce, alısın yengemi geliveesin bizim buralaa… Et,süt, nevale bol nassolsa, anasını satıym… Temiz hava alıısın hemi de… Palavradan deel,  şayırın demesi gibisine bu davet bizim essahdan…

Sene çok seviyon, galıvee saalıceknen be daayı…

                                                                                                                                           Yiyenin Mızdavali

Eğitim