unnamed-010.gif

darbeicindedarbegif.gif

Türkiye'de her 4 kadından sadece 1'i mutlu!

Araştırma, 6-7 Şubat’ta 7 bölgede 38 ilde, 82 ilçe, bunlara bağlı 92 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü 2 bin 864 kadın katılımcıyla kadın anketörler tarafından yüz yüze görüşülerek yapıldı. Gezici Araştırma Şirketi’nin araştırmasına katılan kadınların yüzde 44.7’si şiddet gördüğünü söylüyor. Yaş yükseldikçe 'Evet’ cevapları artıyor. 'Ev hanımıyım’ diyen kadınların yüzde 68.4’ü şiddet gördüğünü ifade ediyor. 

EĞİTİMLİ MAĞDURLAR
Eğitim düştükçe fiziksel şiddet oranı hızla yükseliyor. Üniversite mezunu kadınların yüzde 22.6’sı, lise mezunu kadınların yüzde 44’ü, ilkokul mezunu kadınların yüzde 65’i şiddet görüyor. Şehir merkezinden kıra doğru gidildikçe 'Evet’ diyenlerin oranı artıyor. En fazla şiddet yüzde 53.2 ile Güneydoğu’da, en düşük şiddet oranı ise yüzde 8.1’le Ege bölgesinde. Fiziksel şiddet gören kadınların yüzde 30.8’i 'Bazı durumlarda erkekler eşlerini dövebilir’ diyor. Yüzde 34.2’si eşlerinin kendilerini dayakla tehdit ettiğini söylüyor. Hakarete uğrayanların oranıysa yüzde 46.3. 

'ÇALIŞTIRILMIYORUZ’
Peki kadınlar şiddet gördüğü halde neden bir şey yapmıyor? Katılımcıların yüzde 58.4’ünün bu soruya cevabı: “Kadının gidecek yeri yok.' Onu yüzde 27.7’lik bir oranla ekonomik imkânsızlıklar takip ediyor. Yani kadınlar eğitim ve geliri olmadığı için eşlerine tahammül ediyor. Öyleyse neden çalışmıyorlar? Cevap sorunun kaynağını veriyor; yüzde 35.6’sı anne, baba veya ağabeyinin baskısında çalışamadığını söylüyor. Bunu yüzde 19.8’le eğitimsizlik takip ederken, üçüncü sırada yüzde 16.9’la eş veya sevgili baskısı geliyor. 

'MESLEĞİMİZ BİLE YOK’
Eğitim seviyesi arttıkça eş ve anne-baba baskısı cevabı artıyor; okuma-yazma bilmeyen ve ilkokul/ortaokul mezunlarıysa 'Eğitimim yeterli olmadığı için’ cevabını veriyor. Çalışmayan kadınların yüzde 81.5’i bir mesleği olmadığını söylüyor. Batıdan doğuya gidildikçe 'Hayır’ cevapları hızla artıyor ve oranlar katlanıyor. Çalışmayan kadınların yüzde 60.2’si SGK olmadan bir işte çalışabileceğini ifade ediyor. Üniversite mezunlarının en çok aradığı iş memurluk, lise veya ortaokul mezunlarıysa fabrika ve büro elemanlığı. İlkokul mezunu kadınlar “Ne iş olsa yaparım' diyor.

YÜZDE 71.9 MUTSUZ
BİRLEŞMİŞ Milletler’den de destek alınarak yapılan araştırmaya katılan kadınların yüzde 71.9’u genel olarak hayatından mutlu olmadığını ifade ediyor. Eğitim ve hane geliri arttıkça “Mutluyum' cevapları hızla artıyor. “Mutlu değilim' diyenlerin genelini üzerinde baskı olan kadınlar oluşturuyor. Türkiye’nin en mutlu kadınlarıysa Ege’de. Önceki gün açıklanan Kadir Has Üniversitesi’nin araştırmasında farklı bir sonuç çıkmış, katılımcıların yüzde 67.5’i genel olarak hayatlarından memnun olduğunu söylemişti.

HANE GELİRİ YÜKSELDİKÇE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ARTIYOR
Katılımcılar arasında aile içinde fikirlerini çekinmeden ifade edebilenlerin oranı yalnızca yüzde 36.7. Kadınların yüzde 63.3’ü aile içerisinde fikirlerini ifade edemediklerini söylüyor. Eğitim seviyesi daha yüksek olan ve çalışan kadınlar aile içinde fikirlerini açıkça ifade edebiliyor. Doğudan batıya doğru gittikçe bu oran artmaktadır. Aynı şekilde hane geliri arttıkça aile içinde fikirler çekinmeden ifade edilmektedir.

İşte o aaraştırmanın sonuçları:

t1.jpg

Yaş yükseldikçe ve eğitim seviyesi düştükçe ’’Kadın erkek himayesinde yaşamını devam ettirmeli’’ cevapları hızla artmaktadır. Şehir merkezinden kırsala doğru gittikçe aynı şekilde oran arttığı görünmektedir. 18 – 27 Yaş arası gençlerin çoğunluğu hayır cevabını vermektedir.

“Kadın ev işlerinden sorumlu mudur?’’ sorusuna bekar kadınların her 2 kişiden biri evet derken, evli ve boşanmış kişilerde ise her 4 kişiden biri hayır demektedir. Eğitim seviyesi ve çalışan bayanların sayısı arttıkça hayır cevabı artmaktadır.

“Kadınlar ev dışında istediği işte çalışabilmeli midir?’’ sorusuna okuma yazma bilmeyen ve ilkokul mezunu kadınların %75,1’i hem cinsleri için hayır demektedir.

“Kadınlar kazandığı parayı istediği yere harcayabilmeli midir?’’ sorusuna okuma yazma bilmeyen ve ilkokul mezunu kadınların %76,2’si hem cinsleri için hayır diyor.

Eğitim seviyesi arttıkça çağdaş dünya görüşü artmaktadır. Eğitimin önemi burada daha net olarak görülmektedir.

“Kız çocukları lise ve üniversitede okutulmalı mıdır?’’ sorusuna kadınlar %71,5’i evet demektedir. Hayır diyenlerin oranı ise %28,5’dir. Eğitim ve gelir seviyesi azaldıkça hayır cevapları artmaktadır. Yaş oranı arttıkça hayır cevapları artmaktadır. Burada dikkat çeken çarpıcı durum ise 18 - 27 yaş arasında hayır diyenlerin de bulunmasıdır. Bekarların % 24,8’i de hayır dediği görülüyor.

Doğu Anadolu ve Güney Doğuda hayır cevapları Türkiye ortalamasının üzerindedir. Okuma yazma bilmeyen 18-27 yaş arası gruptaki kişilerde kadınların okumasına hayır cevabını vermektedir.

“Kadın, erkeğe karşı teslimiyetçi olmalı mı?’’ sorusuna kadınların %41,6’sı evet diyor. Evet diyen kadınların eğitim ve gelir seviyesi azaldıkça evet oranı artmaktadır. Yaş arttıkça evet oranı yine artmaktadır. Okuma yazma bilmeyenlerin %85’i evet derken, ilkokul ve ortaokul mezunlarının da % 88’i evet demektedir. Eğim arttıkça hayır cevapları hızla artmakta ve üniversite mezunlarının %85 oranında hayır cevapları vermektedir. Eğitim seviyeleri değiştikçe cevaplarda değişmektedir. 

t2.jpg

Kadınların geneli; erkeklerin eşlerini dövebilmek için haklı görebilecek dayak yoktur diyor.  Bu oran % 82,7 olarak görmekteyiz.

Kadınlarda fiziksel şiddet gören kadınların % 30,8’i “Bazı durumlarda erkekler eşlerini övebilirler’’ diyor.

Çalışan kadınların ortalamanın üzerinde “Haklı görebilecek dayak yoktur.’’ diyor. Eğitim seviyesi arttıkça ve yaş azaldığında “Haklı görebilecek dayak yoktur’’ diyor.

Marmara ve Ege bölgesinde ortalamanın üzerinde “Haklı görebilecek dayak yoktur.’’  demektedir. 

t3.jpg
Okuma yazma bilmeyenlerin ve ilkokul mezunu kadınların ortalamanın üzerinde evet cevabı vermektedir. 

t4.jpg

Kadınların %46,3’ü eşinin kendisine hakaret ettiğini ifade etmektedir.

Evli kadınların %31,8’i eşinin kendisine hakaret ettiğini söylemekte.

Boşanmış/Dullarda ise %60,8’dir bu oran oldukça yüksektir.

İlkokul/ortaokul mezunlarında ortalamanın üzerinde evet cevabı vermektedir.

Batıdan doğuya doğru gidildikçe evet cevabı artmaktadır. 

t5.jpg

Kadınların %29,6’sı eşinin ailesiyle görüşmesine engel koyduğu ifade etmektedir.

Evlilerin %20,8’i, Boşanmış/Dulların %38,4’ü eşinin ailesiyle görüşmesini engellediğini ifade etmektedir.

Okuma yazma bilmeyen ve ilkokul/ortaokul mezunları ortalamanın üzerinde evet cevabı vermektedir.

Hane geliri ve eğitim seviyesi azaldıkça evet cevabı hızla artmaktadır. 

t6-001.jpg

Kadınların %11,2’si eşlerinin çocuklarına zarar vermekle tehdit ettiğini söylemektedir. Bu oran Boşanmış / dullarda daha yüksektir.

Hanenin Aylık geliri 1000 TL’nin altında olan kadınlar evet cevabı oldukça yüksek çıkmaktadır.  

t6.jpg

Kadınların %32,5’i eşinin arkadaşlarını görmesine engellediğini ifade etmektedir.

Burada dikkat çeken sonuç ise eğitim seviyesi yükseldikçe ve hanenin toplam geliri arttıkça kadınların eşleri tarafından arkadaşlarıyla görüşmesine engel olmaktadır. Bu oran Ege ve Marmara Bölgesinde daha yüksektir. Boşanan kadınlarda bu oran oldukça yüksek çıkmıştır. 

t7.jpg

Kadınların %34,2’si eşlerinin dayakla tehdit ettiğini söylemektedir.

Buradaki sonuçta dikkat çeken diğer bir sonuç ise; Şiddet görmedim diyen kadınlar dayak tehdidi almıştır. Aynı zamanda 44 yaş üstü şiddet gören kadınlar oldukça yüksek oranda dayak tehdidi aldıklarını söylemektedir. Gelir ve eğitim seviyesi azaldıkça evet cevapları artmaktadır. 

t8.jpg

Kadınların %14,8’i eşleri ve aile büyükleri tarafından evden kovulduklarını ifade etmekte.

28 – 44 yaş arasındaki evli kadınlarda evet cevabı artığı görülüyor.

t9-001.jpg
Eğitim seviyesi ve hane geliri azaldıkça evet cevapları artmaktadır. Evden kovuldum diyenlerde bu soruya oldukça yüksek oranda evet demektedir. 

tt9.jpg

Kadınların %41’i kendisi istemediği zamanlarda eşlerinin zorlamasıyla cinsel ilişkiye girdiklerini söylemekte.

Burada dikkat çekici bir durum söz konusu eğitim seviyesi arttıkça birlikte olmaya zorladı cevabı artmaktadır.

Okuma yazma bilmeyenlerin yüksek oranda hayır cevabı vermesi eşine karşı bir vazife olarak değerlendirmesi ve karşı gelmemesi sonucunu göstermektedir. 

İlkokul/ortaokul ve lise eğitimi almış kişilerin evet oranı daha yüksektir.

Üniversite eğitimi almış kişilerin hayır oranı daha yüksektir.

Ege ve Marmara bölgesinde hayır cevapları diğer bölgelere göre oldukça yüksektir. 

t10.jpg

Eğitim ve hane geliri artıkça evet mutluyum cevapları hızla artmaktadır. Türkiye’deki her 10 kadından 7’si mutlu değilim diyor. Bu kadınlar geneli şiddet gören – Üzerinde baskı olan – fikirlerini aile içinde ifade edemeyen – eşleri tarafından cinsel ilişki baskısı gören kadınlar hayatından mutlu olmadığını ifade etmektedir.

Kırdan şehir merkezine gidildikçe evet cevapları hızla artmaktadır.

Türkiye’nin en mutlu kadınlarının yaşadığı bölge Ege bölgesidir. Ege bölgesi ortalamanın üzerinde evet cevabı vermiştir.

Güney Doğu Bölgesinde yaşayan kadınlar ülkenin ortalamasının üzerinde hayır cevabı vermektedir.

t11.jpg

Üniversite mezunu evli kadınların %73’ü kazandığı parayı eşlerine vermektedir.

Eğitim ve hane geliri azaldıkça yüksek oranda kadınlar kazançlarını eşlerine vermektedir.

Boşanmış / Bekar kadınlarda her üç kadından biri kazandıkları parayı kendi istedikleri gibi harcamaktadır.

Her 100 kadından 14’ü hanenin/kocasının borçlarını ödüyor.

Batıdan doğuya doğru gittikçe kazançlarını eşlerine verme oranı hızla artmaktadır.

t12.jpg

Eğitim seviyesi arttıkça eş ve anne/baba baskısı cevabı artmıştır.

Okuma yazma bilmeyen ve ilkokul/ortaokul mezunları ise eğitim seviyem yeterli olmadığı için cevabını vermektedir.

18 – 27 yaş arası gençlerde ise çocuk yetiştiriyorum cevapları artmaktadır.

28-43 yaş arası bayanlarda ise eş baskısı cevapları daha yüksektir. 

tt12.jpg

Çalışmayan bayanlara sorduk bir mesleğiniz var mı diye kadınların %81,5’i hayır cevabı verdi. 18-27 yaş arası kadınlar diğer yaş gruplarına göre evet demişlerdir; bu oran yüzde %23 civarındadır.

Eğitim seviyesi arttıkça bir mesleğim var diyen sayısı artmaktadır. Ege ve Marmara bölgesinde Türkiye’nin ortalamasının üzerinde evet demektedir.

Evli kadınların yüzde %18,7’si evet derken, bekar kadınların % 23,8’i boşanmış /dullar ise %11.8 oranında evet demektedir.

Batıdan doğuya gidildikçe hayır cevapları hızla artmakta ve oranlar katlanmaktadır. 

t13.jpg

İş arayan kadınların %69,1’i asgari ücretle çalışırım demektedir.

27 yaşın altındaki ve 28-44 yaşlar arasındaki kişiler daha fazla sayıda evet cevabı vermektedir.

Üniversite mezunlarının % 40’ı asgari ücretle çalışmaya hazır olduğunu söylüyor.

Batıdan doğuya doğru gidildikçe evet oranları hızla artmakta ve oranlar katlanmaktadır.

Genel olarak şunu diyebiliriz; Kadınlar çalışma konusunda istekliler ve eğer ailelerinden / eşlerinden izin aldıkları takdirde ve iş buldukları an çalışacaklarını belirtmektedirler. Bunu asgari ücretle kıyasladığımızda oldukça çarpıcı sonuç çıkmaktadır.

İlkokul /ortaokul ve lise mezunu her 10 kişiden 7’si asgari ücretle iş bulsam çalışırım demektedir. 

tt14.jpg

18-27 yaş arası gençler ve bekarlar ortalamanın üzerinde evet cevabını vermektedir. Bu durum sosyal durumu da ortaya sermektedir. Kadınlar arasındaki işsizlik oranı oldukça yüksek olduğunu ve çaresizlikten SGK olmadan çalışmayı da kabul ettiklerinin göstergesidir.

Türkiye’de kadınların %60,2’si SGK olmadan bir işte çalışabileceğini ifade etmektedir. Kadınlar ev ortamından uzaklaşma isteği önceki yıllara göre daha fazla oranda evet dediği görülüyor. 

t14-001.jpg

Şuan çalışmayan bayanlara sorduk, şu aşamada nasıl bir işte çalışmak istersiniz sorusuna; üniversite mezunları memur derken, lise / ortaokul mezunu ise fabrika ve büro elemanı olarak ifade etmekte.

İlkokul mezunu kadınlar ise ne iş olsa yaparım seçeneğini söylemektedir.  

t15.jpg

Çalışmayan bayanlara sorduk nasıl geçiniyorsunuz sorusuna evli kadınların %65,9’u eşlerinin baktığını söylemektedir. 2. Sırada ise % 13,2’si hanelerinde başka para kazanan olduğunu (çocukları) söylemektedir.

 3. Sırada ise % 30  aile destekleri olarak ifade etmekteler. 4. Sırada ise %5,6 oranında Devlet ve Belediye yardımlarıyla geçindiklerini söylemekteler.  

t16.jpg

Kadınların %40,6 üzerinde baskı olduğunu söylemektedir.

Batıdan doğuya doğru gittikçe baskı oranı hızla artmaktadır. Eğitim ve çalışan oranı artıkça kadın üzerindeki baskı oranı azalmaktadır. 

tt16.jpg

Kadınların %63,3 aile içerisinde fikirlerini ifade edemediklerini söylemekte.  Bu oran Avrupa ortalamasının oldukça üstünde.

Kadınların % 36,7 si aile içinde fikirlerini çekinmeden ifade edebiliyor.

Eğitim seviyesi arttıkça ve çalışan kadınlar aile içinde fikirlerini açıkça ifade edebiliyor. Doğudan batıya doğru gittikçe bu oran artmaktadır.

Aynı şekilde hane geliri arttıkça aile içinde fikirler çekinmeden ifade edilmektedir. 
t17.jpg

%51,4’ü Kadınlar vakitlerini ev işleriyle geçirmektedir. Bekar kadınların %39,6’sı TV Başında geçirmektedir.

Eğitim seviyesi azaldıkça ev işleri cevapları hızla artmaktadır. 

tt17.jpg

Kadınların % 44,7’si şiddet gördüğünü söylemektedir.  Çalışan kadınların % 32,6’sı

Yaş yükseldikçe evet cevapları artıyor, ev hanımıyım diyen kadınların % 68,4’ü şiddet gördüğünü ifade etmektedir.

Eğitim düştükçe fiziksel şiddet oranı hızla yükseliyor. Üniversite mezunu kadınların % 22,6’sı, lise mezunu kadınların % 44’ü ilkokul mezunu kadınların % 65’i  şiddet görüyor.  Şehir merkezinden kıra doğru gidildikçe evet diyenlerin oranı artıyor. Hanenin toplam geliri düştükçe şiddet oranı hızla artıyor. En fazla şiddet %53,2 ile Güneydoğu’da, en düşük şiddet oranı ise %8,1’le Ege bölgesindedir. 

t18.jpg

Kadınların %58,4’ü Kadının gidecek yeri yok derken, %27,7’si ise Kadının ekonomik imkanı yok derken, %13,9’u kadının Utandığından saklıyorlar demektedir. 

Kadının eğitim ve geliri olmadığı için eşlerine tahammül etmekte.

Şiddet gören kadınlar %68’i ilk söylediği seçenek; “Kadının gidecek yeri yok.’’

Yine şiddet gören kadınlarında çoğunlukta söylediği seçenek; “Kadının ekonomik imkanı yok’’ demektedir.

Burada çıkan sonuçlar kadının ne kadar çaresiz olduğunu göstermektedir. 

t18-001.jpg
Kadınların %16,2 si çocuklarından şiddet gördüğünü ifade etmekteler. Yaş yükseldikçe ve eğitim azaldıkça evet cevapları artmaktadır. Güney doğu ve Doğu Anadolu’da bu oran Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. 

t19.jpg

Türkiye’deki kadınların % 35,8’i internet kullanmaktadır. Ege ve Marmara bölgesinde bu oran Türkiye ortalamasının üzerindedir. Eğitim ve hane geliri arttıkça bu oran artmaktadır.

18 -27 yaş arası kadınlarda % 43,6’sı internet kullanmaktadır. Çalışan kadınlar %48,7’si internet kullanmaktadır. 

t20.jpg
Evet diyenlerin çoğunluğu eşlerinden dolayı ve eşlerinden kalan SGK’dan yararlanmaktadır. Eğitim ve hane geliri arttıkça evet oranı artmaktadır. 

tt20.jpg

Çalışan Kadınların %55,2’si SGK yararlanmadığını işverenin SGK yapmadığı ifade edilmektedir.

Eğitim, hane geliri azaldıkça ve yaş arttıkça hayır cevapları artmaktadır. 

Kadınlar geleneksel kadın mesleklerinde yoğunlaşmaktadırlar. Daha düşük statülü ve ücretli işlerde çalışmaya razı olmalarından dolayı bu işler süreli ve geçici çalışmaya bağlı kılmakla beraber sosyal güvencesizliği de beraberinde getirmektedir.

t21.jpg

Kadınların % 72,7’si Çalıştığı işten memnun olmadığını ifade etmektedir. SGK’sı olmadın çalışan kadınların %88,1 çalıştığı isten memnun değil.

Çalışan kadınların % 27,3’ü çalıştığı işten memnun olduğunu söylemektedirler. Yaş yükseldikçe işinden memnun olanların oranı da azalmaktadır. Alınan ücret memnuniyeti artırıyor. Aylık gelir ve eğitim yükseldikçe işinden memnunum diyenlerin sayısı artıyor. 

tt21.jpg

Çalışan kadınların % 57,3’ü işini kaybetme korkusu yaşamaktadır. Eğitim seviyesi arttıkça ve yaş düştükçe işini kaybetme korkusu oranı azalmaktadır. SGK’siz kadınların bile işini kaybetme korkusu taşıması kadınların çaresizliğini ifade etmektedir. Eğitim ve maddi gelir düştükçe korku oranı artmaktadır.

Çalışan kadınlara sorduk sendikalı mıınız? Çalışan kadınların  % 4.2’si sendikalı! 

t22.jpg

Evli kadınların % 42,7 si eşinin Psikolojik tedavi görmesi gerektiğini düşünüyor.

Eğitim, hane geliri azaldıkça ve yaş arttıkça “Psikolojik tedavi görmedi ama görmesi gerektiğini düşünüyorum.’’ cevapları artmaktadır. 

Şiddet gören kadınların % 84,8’i “Psikolojik tedavi görmedi ama görmesi gerektiğini düşünüyorum.’’

Ege’de kadınların % 82,4’ü “Hayır, görmedi ve görmesi gerektiğini düşünmüyorum demektedir.’’

%2,7’si “Evet psikolojik tedavi gördü.’’ diyenler eşlerinden %71,6’sı şiddet görmemiştir. 

“Evet, psikolojik tedavi gördü.’’ diyenlerin hane geliri ve eğitim seviyesi oldukça yüksektir. 

t23.jpg

Yaş artıkça hayır cevapları artmaktadır.

Evli ve Boşanmış/Dullar “Evet’’ demekte ve bunlar eşlerinden şiddet görmemiş, eğitim ve maddi geliri yüksek kişilerdir.

Şiddet gören kadınlardan % 62,4’ü yüksek oranda hayır cevabı vermektedir.  Ev hanımı kadınlar oldukça yüksek oranda hayır cevabı vermiştir.

Bekarlar da bu oran ise %56,8 ile evet giderim demektedir. 

t24.jpg
Erkeklerin sözü geçiyor evde, kadınların % 77,2’si evde eşi nin sözü geçtiğini söylüyor. 

tt24.jpg
Çalışan kadınların % 62,1’i evet diyor. Eğitim seviyesi artıkça evet sayısı hızla artıyor. 

t25i.jpg
Kadınların % 37,2’si tacize uğruyor. Kadınların % 12,8’i iş yerinde tacize uğradı. Eğitim ve gelir seviyesi düştükçe taciz oranı artıyor. Kadınlar genelde yakın çevresinde iş, aile, mahallede tacize uğrama oranı yüksek. 

t26i.jpg

Genel toplamda Kadınların %82,3 hayır derken,

Evlilerde %78,6’sı, Bekarlarda bu oran %85,8 ve Boşanmış/Dullarda ise %82,4’ü hayır demektedir.

Şiddet gören kadınların %87,4’ü hayır demektedir. Şiddet gören kadınlar cezaları az bulmaktadır.

Eğitim arttıkça ve yaş azaldıkça hayır cevapları artmaktadır. 
t27.jpg

27 yaş altı kadınların arasında lise seviyesinden daha az eğitim almış olanların yalnızca %13’ü çalışmaktadır, Lise mezunu genç kadınların %19’u çalışabilirken, üniversite mezunu olanlarının %44’ü çalışabilmekte.

28-44 yaş grubundaki üniversite mezunu kadınların %28’u, lise mezunlarının %73’ü ev kadını olduğunu söylemektedir.

44 yaş ve üstündeki üniversite mezunu kadınların %8’i “Ev kadınıyım’’ demektedir, aynı yaş grubundaki lise mezunlarının %62’si “Ev kadınıyım’’ demektedir. Aynı yaş grubundaki ilköğretim mezunları ise %82,6’sı “Ev kadınıyım’’ demektedir.

Eğitim seviyeleri artıkça, kadınların çalışma hayatına, işgücüne katılım olanakları etkin olarak arttığını görmekteyiz.

Kırdan şehir merkezlerine gittikçe eğitim seviyesi artmaktadır. Çok Okunanlar

Özdağ'dan 'Akşener istifa etti' iddiasına ilişkin açıklama!

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden gerici kadın tutuklandı

Toplu tecavüzün şifresi: Tatlı yiyecek miyiz?

Hocaların hocası iktisatçıdan ürküten uyarı: IMF programı gündeme gelebilir

'Meral Akşener istifa etti' iddiası

İlgili Haberler

Güncel

'Kahveme ilaç atıp paramı çaldılar'

Güncel

Ankara'da silahlı çatışma!

Güncel

Mustafa Ceceli'ye bir kötü haber daha!

Güncel

Eski başkan yeni başkanı öldürdü!

Güncel

Gaziantep'te sağlık ürünleri üreten fabrikanın deposunda yangın

Güncel

Melih Gökçek ve AKP'lilerin fotoğrafını kullandığı Tuğçe Maden dava açmaya hazırlanıyor

Güncel

KPSS sınav giriş belgesi onlarca kişiyi mağdur etti

Güncel

Yeniçağ yazarından polislere: Bahçeli'ye ceza uygulanması gerekir

Güncel

AKP'li belediye Mustafa Ceceli'nin konserini iptal etti

Güncel

CHP'li Tanrıkulu, bir yıllık profesörün rektör atanma gerekçesini sordu

Güncel

Antalya'da tehlikeli orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Güncel

Balıkçı teknesi alabora oldu: İki kişi hayatını kaybetti