darbeicindedarbegif.gif

YAZARLAR

Tüm Yazıları Alev Doğan

Anayasayı çiğneyen Diyanet ve kapatılacak parantez

06.01.2017 14:07

Yeni anayasa adı altında başkanlık sisteminin topluma dayatıldığı şu günlerde, Diyanet İşleri Başkanlığı Tarikat ve Cemaatler buluşması başlıklı bir çağrı yayımladı biliyorsunuz. Verdiği fetvalar ile her fırsatta çocuk istismarını, kadın cinayetlerini, tacizi, tecavüzü aklamaya, meşrulaştırmaya çalışan Diyanet anayasal bir suç işledi aslında. Anayasada varlığı ve faaliyet göstermesi resmen yasak olan tarikat ve cemaatler, Diyanet İşleri Başkanlığı adlı resmi kurumun çağrısıyla bir toplantıya çağırıldı. 

Yandaşlık kavramını bile arkasında bırakan, AKPnin resmi yayın organı gibi faaliyet gösteren Yeni Şafakta yayımlanan habere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 civarında cemaat ve tarikatla bir ön görüşme yaparak 5 adet ilke belirledi ve "Cemaat ve Tarikatlar Buluşması" adlı organizasyonu ilan etti.

Tesadüf değil aslında aynı yayın organında kalem oynatan Yusuf Kaplanın bugün yazdığı yazıda Türkiyede yaşanan katliamları laikliğe bağlaması. Kendisine göre, Türkiye tepeden laikleştirilerek kültürel ve ontolojik anlamda intiharın eşiğine sürüklenmiş. Türkiyenin bir yere sürüklendiği doğru bu konuda katılıyorum Kaplana ama kimin eli ile nereye sürüklendiği konusunda ihtilaf içindeyiz. Türkiye siyasal islam ve onu doğuran, besleyen ve ikame eden emperyalizm eli ile hızla bir uçuruma doğru sürüklenmekte. Ama bu gidişi durduracak, kimsenin de küçümsememesi gereken ilerici bir birikim var bu ülkede. Yani Kaplanın bir süre önce deklere ettiği kapanacak olan yüz yıllık parantezin içerisinde kendisinin de kalması çok olası. 

Evet doğrudur bu ülkede bir parantez kapatılacak. Türkiyenin ilerici birikimi eli ile kapanacak olan bu parantezi biraz açalım dilerseniz. Temeli, Osmanlı döneminde dayanışma sandıkları, korporatist dayanışma gibi yapılara dayanan ve Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kapatılan tarikatlar ve cemaat örgütlenmeleri bilindiği gibi Demokrat Parti eli ile devletle yeniden barışık hale getirilmişti. Süleyman Demirel, Erbakan ve özellikle Özal dönemlerinde ise bürokraside ve ticarette devletten krediler almak suretiyle yükselişlerine devam bu örgütlenmeler, AKP dönemine gelindiğinde toplumun her hücresine nüfuz etmeye başladı. İşte kapatılacak olan ve Yusuf Kaplanın da içerisinde kalacağı parantez budur. 

Yani, Anayasanın laiklik ilkesini savunanların suçlu, Anayasayı alenen çiğnemenin meşru olduğu  bu parantez kapatılacak.

Tarikat liderlerinin, şeyhlerin, şıhların her buldukları fırsatta insan aklına hakaret ettiği bu parantez kapatılacak.

Tarikat yurtlarında çocuklara topluca tecavüz edildiği bu parantez kapatılacak.

İnsanların oruç tutmadığı için öldürüldüğü bu parantez kapatılacak.

Bu parantezi, Haziran günlerinde çocuklarına siper olan anneler kapatacak, emekçi halka karşı sorumluluğunun bilincinde olan okumuş insanlar kapatacak, ABD defolsun, üstlere el konsun sloganı atan yurtseverler kapatacak, bu ülkeyi bu hale getiren suç ortaklarını deşifre ettiği için cezaevlerine tıkılan gazeteciler kapatacak, gündüzlerinde sömürülmeyen gecelerinde aç yatılmayan ülkeyi inşaa edecek olan emekçiler kapatacak!

İnsanın insana kulluk ettiği bu parantez kapatılacak ez cümle…

 

Eğitim