• Göğüs hastalıkları hastanesinin taşınmasına tepki: Eğitim kalitesini düşürecektir

  Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, makul bir gerekçe gösterilmeden İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi’ne bağlanmak istenmesi tepkiye sebep oldu.

  Türkiye’ye uzman ve akademisyen yetiştiren Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH hiçbir gerekçe gösterilmeden, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanmak isteniyor. Duruma tepki gösteren hekimler, yaptıkları yazılı açıklama ile destek çağrısı yaptılar. Hekimler adına bilgilendirme yapan Prof Dr Erdoğan Çetinkaya, hastanenin taşınmasına yönelik “Yedikule çalışanları olarak bizler sunduğumuz sağlık hizmetinin her geçen gün daha iyi olması, halkımızın daha nitelikli sağlık hizmetine ulaşması için çabalıyor ve bu mücadelemizde siz hastalarımızın ve halkımızın desteğini bekliyoruz” dedi.

  Hekimlerin yapmış oldukları ortak çağrı metni şöyle:

  70 yıllık kurumsal kültürü ile tüm Türkiye’ye uzman ve akademisyen yetiştiren YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI ve GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH makul bir gerekçe gösterilmeksizin, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanmak istenmektedir.

  Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH’si, yılda 500.000’in üzerinde poliklinik hizmeti veren, 20.000 hasta yatıran, 10.000 civarında bronkoskopik tanı ve tedavi işlemini gerçekleştiren, yine yılda 1650’si A grubu olmak üzere 4500 ameliyatın yapıldığı, girişimsel bronkoskopik işlemlerin yapıldığı ve ülkemizde en fazla göğüs hastasına hizmet veren üçüncü basamak hastanedir. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH’si, bu hastaların şifa aradığı SON yerdir

  Ülkemiz için halen önemli bir sağlık sorunu olan Tüberküloz (VEREM) özellikle de dirençli tüberküloz olgularının tedavisi sadece dört eğitim ve araştırma hastanesinde yapılmakta ve Yedikule hastanesi bulunduğu konum itibariyle ülkemizde bu hizmetin en kalabalık kitlelere sunulmasını sağlayan yerdir. Tüberkülozlu hasta sayısının artışı, bu hastaların çoklu ilaç direnci ve yaygın ilaç direnci olan hastalıklar olması, konunun önemini daha da artırmaktadır. Hastanemizin genel hastaneye bağlanması bu tedavilerin yapılmasında aksamalara yol açacak, telafisi mümkün olmayan toplum sağlığı sorunları doğuracaktır.

  Hastanemiz Türkiye sağlık ortamının vazgeçilmez kurumlarındandır. Gerek sağlık hizmetinin verilmesinde, gerekse de asistan eğitiminde önemli bir yere sahip olan Yedikule’den bugüne kadar çok sayıda profesör, doçent ve uzman doktor yetişmiş olup, bu akademisyenler bugün birçok Devlet, Vakıf ve Özel Üniversitelerin Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları kliniklerinin kurucusu ve/veya yöneticisi konumundadırlar.

  Yıllardır süregelen köklü kurumsal kültürü, güçlü eğitim ve hizmet kadrosu ile hasta memnuniyeti oldukça yüksek olan bu kurumu, genel bir eğitim araştırma hastanesi içine sıkışan bir uydu kliniğine dönüştürmek hem halkımızın nitelikli sağlık hizmetine ulaşmasını engelleyecek hem de akciğer hastalıkları alanında yapılan çalışmaların zarar görmesine sebebiyet verecektir.

  Hastanemiz hakkında bu kadar önemli bir karar alınırken hastanemizin bir marka haline gelmiş hizmet sunumunun zarar görmesi konusunda çalışanlar olarak ciddi kaygı duymaktayız.

  Yedikule çalışanları olarak bizler sunduğumuz sağlık hizmetinin her geçen gün daha iyi olması, halkımızın daha nitelikli sağlık hizmetine ulaşması için çabalıyor ve bu mücadelemizde siz hastalarımızın ve halkımızın desteğini bekliyoruz.