2017 yılında ücretliler açısından değişen tutar ve kesintiler

2017 yılı ile birlikte çalışanlar bakımından önem arz eden bazı tutarlarda değişiklikler oldu.

Bunların başında asgari ücrete endeksli olan AGİ yani asgari geçim indirimi geliyor.

Çalışanın net ücretine eklenerek her ay ödenmesi gereken bu tutar kişinin medeni durumu ve evli ise eşinin çalışıp çalışmadığı ile çocuk sayısına göre değişiyor.

DURUMU 2017 AGİ TUTARI
Bekâr 133,31
Evli, Eşin Geliri Olan, 133,31
Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk 153,31
Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk 173,31
Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk 199,97
Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk 213,30
Evli, Eşin Geliri Olan, Beş Çocuk 226,63
Evli, Eşin Geliri Olmayan, 159,98
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk 179,97
Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk 199,97
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk 226,63
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk 226,63
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Beş Çocuk 226,63

 

Gelir Vergisi Tarifesi

Devletin en sadık vergi ödeyicisi olan çalışanlar bu yılda vergiyi sırtlayacak gibi görünüyor. Üstelik bu yıl %15 lik ilk vergi dilimi yeterince arttırılmadığı için çalışanlar bir üst dilime erken çıkıp daha fazla vergi ödeyecekler. İşte tutarlar;

13.000 TLye kadar                                                                                                 % 15

30.000 TLnin 13.000 TLsi için 1.950 TL, fazlası                                                       % 20

110.000 TLnin 30.000 TLsi için 5.350 TL, fazlası                                                     % 27

110.000 TLden fazlasının 110.000 TLsi için 26.950 TL, fazlası                                % 35

 

Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Matrahları

Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna ödedikleri prim tutarları da arttırıldı. Taban asgari ücrete göre belirlendiğinden bu zorunlu bir artış olmakla birlikte, asıl yüksek ücretlilerin prim tutarı dikkat çekici bir biçimde arttırıldı. Ücreti tavan ve tavanı aşan bir sigortalı kuruma her ay 1.866.396 TL prim ödeyecek.

Taban (01.01.2017-31.12.2017 Tarihleri arası)     1.777,50

Tavan (01.01.2017-31.12.2017 Tarihleri arası) (59,25×7.5×30)      13.331,40

 

Sakatlık (Engelli) İndirim Oranları

Devletin engelli kadrosunda çalışan vatandaşlarımız için sağladığı vergi indirimi tutarları da değişti. Buna göre engelli çalışanlara raporlarında belirtilen engel yüzdesine bağlı olarak aşağıdaki vergi indirim oranları uygulanacak;

Birinci derece engelliler için 900 TL,

İkinci derece engelliler için 470 TL,

Üçüncü derece engelliler için 210 TL,

YAZARLAR