YAZARLAR

Tüm Yazıları Ömer Faruk Eminağaoğlu

Andımıza ve hukuka saygı

25.10.2018 11:40

Andın uygulamada olduğu dönem 
And dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından 1933 yılından kaleme alınıyor.
İlköğretimle ilgili yönetmeliğe konulan hüküm gereği, ilköğretim okullarında, koşullara göre açık veya kapalı alanlarda okutuluyor.
1933 yılından bu yana uygulamada olan andın kaldırılması için 2008 ve 2009 yılında yapılan başvuruları, AKP’nin Milli Eğitim Bakanlığı kabul etmiyor. 

Bakanlığın bu işlemleri aleyhine, andın kaldırılması için (Bakanlık aleyhine) açılan davalarda Bakanlık; andın ırkçılık içermediği, pedagojik yönden aykırılık taşımadığı yolunda savunma yapıyor.
Danıştay 8 inci Dairesi tarafından her iki dava sırasıyla 2010 ve 2011 yıllarında oybirliği ile reddediliyor. 
Yani Bakanlık ta, Danıştay’da, and devam diyor...

Andın kaldırılması
MEB, kendi görüşüne ve yargı kararlarına da rağmen, 2013 te bir yönetmelik değişikliği ile andı kaldırıyor.

Andın kaldırılması sonrası 
2013 yılında iki sendikanın Danıştay 8 inci Dairesinde açtığı dava 2018 de and kaldırılma işleminin (bire karşı dört oyla) oyçokluğu ile iptali ile sonuçlanıyor. 
Anayasa ve yasalar aynı olmakla, Danıştay yine and devam diyor.

2013'te bir gerçek kişinin açtığı dava ise aynı yıl Danıştay 8 inci Daire tarafından sıfat yokluğu gerekçesi ile reddediliyor.
Bu davada verilen karar ise, Danıştay İDDK tarafından  her Türk vatandaşı andın iptali için dava açabilir şeklinde 2018'de bozuluyor.

Danıştay’ın 20128 kararı ve yaşanan gelişmeler
Danıştay 2010 ve 2011'deki kararları oybirliği vermiş olup, Danıştay'ın yapısı ile oynanmasına rağmen Danıştay 8 inci Daire oy çokluğu ile de olsa, and konusundaki kararlarında sonuç olarak hukuksal duruşunu değiştirmiyor.

Şimdi Erdoğan'ın Danıştay'a, bu karardan dönün şeklindeki adeta emir veren açıklamaları da gözetildiğinde, Danıştay çok açıkça tartışmaların içine çekiliyor.

Danıştay İDDK'na, hukukun üstünlüğünü bir kenara bırakması söylenerek, gücün hukuku dayatılıyor.

Erdoğan tarafından çok açıkça, Milli Eğitim Bakanlığına ve Danıştay’a yönelik olarak, bu karar temyiz edilsin ve karar temyiz üzerine bozulsun emri veriliyor.

Anda ve hukuka saygının gereği
2008, 2009, 2010, 2011 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı’nın, dönemin AKP’li Milli Eğitim Bakanlarının ve dönemin Başbakanı Erdoğan’ın, andın ırkçılık içermediğini, pedagojik yönden aykırılık oluşturmadığı görüşünde oldukları ne ilginçtir ki tartışmasız biçimde ortadadır.
Yargı kararlarının gerekçesinde, Anayasa ve yasalara dayanılmış olup, bu konuda Anayasa ve yasalarda bir değişiklik te olmamıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı, AKP, Erdoğan, dün dündür dememelidir, diyememelidir.

Andımız, ümmet kimliğinin yerini alan yurttaş kimliğinin ifadesidir.
Milli Eğitim Bakanlığı, millilik temeline oturmaktadır.

Bu karar, yurttaş kimliğinin, milliliğin, geçmiş yargı kararları da gözetilerek hukukun üstünlüğünün gereği olarak asla temyiz edilmemeli,
Milliği vurgulayan bir Milli Eğitim Bakanlığı, böyle bir kararı emir üzerine temyiz ediyorsa Bakan, emri ve vereni açıklamalı,
Millilik gereği olarak ta karar temyiz edilmeden önce istifa etmelidir.
 

2010. DANIŞTAY 8. DAİRE. AND. Red

 

2011. DANIŞTAY 8. DAİRE. AND. Red

2018. DANIŞTAY 8. DAİRE. TÜRK EĞİTİM SEN. AND. İptal

2018. DANIŞTAY İDDK. KAMU.SEN BAŞKANI. AND.

Eğitim