Ortak akıl ve başyüce

Dostoyevski’nin şu sözlerini aklımızın defterine dikkatle yazalım: “İsa insanların sırtına taşıyamayacakları bir yük –özgürlük yükünü- yükledi. Oysa çoğunluk o yükü taşımak istemiyor. Onların istediği ekmek ve güvenlik yani içinde olacakları sürünün sıcaklığı…

“Onların istediği ekmek, önünde yerlere kapanacakları imgeler, mucizeler, yerine getirecekleri buyruklar.”

AKP ve R.T. Erdoğan’ın hikmeti işte burada, bu kolektif bilinçaltında.

Dostoyevski ezelî Rus insanını ve bunların oluşturduğu Rus toplumunu tanımlıyor. Ama aynı zamanda Müslüman birey ve toplumu da tarif ediyor. Osmanlı birey ve toplumu ile Cumhuriyeti içine sindirememiş AKP cemaatini de…

Bu durumu çok iyi bilen Necip Fazıl Kısakürek davasının en önemli maddesini yazıyor: İnsan hür değildir; hür olan, eşek veya köpek…” (İdeolocya Örgüsü, s.424)

“Özgür olmayan” insana ekmek vermesen de olur. Önünde yerlere kapanacakları imgeler, mucizeler, yerine getirecekleri buyruklar var.

Bütün bunlar hepsi onların “kollektıf bilinçaltı”nda kayıtlı.

AKP’ye çıkar ilişkisiyle bağlı 15-20 milyonluk sadaka ve avanta yığışımı kaypaktır. Ekonomik yıkım geldiği zaman, avanta ve sadaka kesileceği için, AKP’yi ilkin bu yığışım terk eder. Hem de sokaklara dökülerek.

AKP tutsaklığı kolektif bilinçaltına kayıtlı yığışım bu partiyi uzun süre terk etmeyebilir.

Sosyoloğlar ve psikoloğlara seçmenin kolektif bilinçaltını deşmelerini öneriyorum, bakalım ne bulacaklar?

Bilgi dünyasında ve entelektüel ortamda “anlamlar” ve “kavramlar” aracılığıyla düşünce üretilir ve iletişim kurulur. Türkçe, anlamlar ve kavramlar mezarlığına benzerleştiği için meramımı parantez içinde anlatmaya çalışıyorum. Örneğin “söylem” sözcüğünü avamın bozduğu anlamda kullanmadığımı göstermek içi parantez içine “discours” diye yazmak zorunda kalıyorum. “Zevk” anlamında kullanılan “beğeni” avamın ağzında “beğenilme”ye (“Beğeni kazanmak”) dönüştü.

Daha vahim örnekler de var: Örneğin “Devlet Aklı”. “Devlet Aklı”nı Fransızcası kıt bir akademiksiyen icat etmiştir mutlaka. Bir metinde “Raison d’Etat” ile karşılaşmış; sözlüğe baksa “Devlet yararı gereği”, “Hikmet-i hükumet” anlamına geldiğini görecek ama bu Zahmete girmemiş.

Devletin arşivi olur, aklı olmaz. İnsanın aklı vardır.

“Devlet aklı”ndan daha beteri var: “Ortak akıl”, “Kollektif akıl”, ki bunların Avrupa dillerinde bir karşılığı yoktur. Türkiye’de ise, artık, “Tek adam”ın “Başyüce’nin aklı” anlamına gelir. Ne anlama geldiğini, 17 yıl önce, Hürriyet gazetesinde (Hürriyet Pazar, 16 Eylül 2001) aziz milletimize anlatmıştım. “Meşveret” anlamına gelmez.

Siyaset dünyası maymun gibi taklit eder ve tekrarlar. “Ortak Akıl” kavramını, solcuların, sosyalistlerin bile kullanması şaşırtıcıdır.

Bir kenara yazın ve unutmayın efendim:

Ortak Akıl, faşist akıldır.

Bireysel çoğul akıl, demokratik akıldır, demokrasinin aklıdır.

Ne yazık ki siyasal partilerde Ortak Akıl (!) egemendir. İlkin TKP’ler ve CHP, Ortak Akıl’ı reddetmek zorundadır.

***

NOTA BENE: CHP’nin seçim izleme sitesini kim ıskartaya çıkardı? Bu skandalda Rusya’nın parmağı olabilir mi? Komplo teorisyenleri uyuyor mu?

 

YAZARLAR