Bakan Gül, kayınpederine şikâyet edildi

HDP'li Gergerlioğlu, dilekçelere cevap vermeyen Bakan Gül'ü kayınpederi Şeref Malkoç’a şikâyet etti.

Konuyla ilgili yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere dikkat çeken Gergerlioğlu, “Ancak, Adalet Bakanlığı'nın ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül’ün söz konusu Kanun hükümlerinin uygulanmasında gerekli hassasiyeti göstermediği, dilekçeyle yapılan başvurulara cevap dahi verilmediği görülmektedir” dedi.

“Bizzat yaşadığım vaka göstermektedir ki kanun hükümlerinin uygulanmasında keyfiliğe sebebiyet verilir şekilde aksatıldığı ve işlemlerin yürütülmesine azami özen gösterilmediği açıktır” diyen Gergerlioğlu’nun, baş denetçi Malkoç’a şikayet başvurusu şöyle:

"24 Haziran 2018 seçimlerinde Kocaeli seçim bölgesinden Halkların Demokratik Partisi milletvekili olarak seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdim. Seçildiğim günden bu güne kadar halkımızın her türlü sorunuyla Meclis kapalı olmasına rağmen ilgilenmeye devam etmekteyim. Milletvekili olarak halkımızın benden beklediği çeşitli hususlar bulunmaktadır bu hususlardan biri de siyasi tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde ziyaret edilmesidir. Bu bağlamda siyasi tutukları Milletvekillerinin cezaevlerinde nasıl ziyaret edecekleri Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte; Milletvekillerinin görüşmeleri bölümü madde 40’ta belirtilmiştir. Bu maddeye göre: Milletvekillerinin görüşmeleri Madde40— (Değişik: RG-22/07/2007-27470)

Milletvekillerinin, ceza infaz kurumlarındaki yaşam şartlarını yerinde görerek tespitlerde bulunmak, inceleme yapmak veya hükümlü ve tutuklular ile görüşmede bulunmak amacıyla yapmış oldukları istemler, ceza infaz kurumu idaresine bilgi vermek koşuluyla yerine getirilir. Milletvekilleri, hükümlü ve tutuklularla açık ziyaret şeklinde görüşebilir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısım Beşinci Bölüm, Dördüncü Kısım Dördüncü ve Beşinci Bölümleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlardan tutuklu ve hükümlülerin milletvekilleri tarafından ziyaret edilmelerinde Bakanlığın yazılı izni aranır. Ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlüler ile barındırıldıkları bölümler, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve diğer komisyonların başkan ve üyeleri ile yanlarında bulunan görevliler tarafından komisyon kararı ve görevleri çerçevesinde ziyaret edilebilir.’ denmiştir.

Bu madde kapsamında 09.07.2018, 03.08.2018, 28.08.2018 ve 14.09.2018 tarihlerinde, aynı dilekçeler tekrar edilmek suretiyle aşağıda isimleri yazılı yurttaşları ziyaret etmek isteğimi faks yoluyla Adalet Bakanlığına ilettim.

Ziyaret Edilmek İçin Dilekçe Verilen İsimler:

Edirne Yüksek Güvenlikli Cezaevi
Selahattin Demirtaş
Abdullah Zeydan

Sincan Kapalı Cezaevi:
İdris Baluken

Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi:
Figen Yüksekdağ
Gültan Kışanak
Gülser Yıldırım
Selma Irmak
Burcu Çelik Özkan
İbrahim Ergin
Ferhat ENCÜ

Silivri Kapalı Cezaevi:
Ahmet Altan
Osman Kavala

Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi:
Alparslan Kuytul

Adalet Bakanlığına iletilen ilk dilekçeden bu güne kadar 60 günden fazla geçmiş olmasına rağmen halen tarafıma olumlu veya olumsuz bir bilgilendirme yapılmamıştır.

Bireylerin kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında idari makamlara başvuruda bulunmaları ve kendileri veya faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi edinme haklarını kullanmaları, eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkeleri temelinde demokratik ve şeffaf bir yönetimin gereğidir. İdare-birey ilişkisinde hukukun üstünlüğünü, demokratikleşmeyi ve saydamlığı sağlayabilmek için, idari faaliyetlerin yürütülmesi sırasında bireysel hak ve özgürlüklere duyarlı davranılması hukuk devletinin en temel niteliğidir.

Devlet ile yurttaş arasındaki bağların daha güçlü hale getirilmesine, yurttaşların talep ve beklentilerine cevap verilmesine esas olmak üzere;

01.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 7’nci maddesinde, yapılmakta olan işlemin safahatı veya sonucu hakkında, yetkili makamlarca dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verileceği ve sonucun ayrıca bildirileceği hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile de kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir.

Ancak, Adalet Bakanlığının ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül’ün söz konusu Kanun hükümlerinin uygulanmasında gerekli hassasiyeti göstermediği, dilekçeyle yapılan başvurulara cevap dahi verilmediği görülmektedir.

Bilgi edinme hakkı ile dilekçe hakkının mevzuatta yer alan esas ve usullere uygun olarak etkin kullanılmasını teminen kamu kurum ve kuruluşları, kendilerine ulaşan talep ve şikayetler hakkında ilgilisine en geç on beş gün içerisinde cevap vermek ve akabinde de müracaatı mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırması gerekmektedir.

Bizzat yaşadığım vaka göstermektedir ki kanun hükümlerinin uygulanmasında keyfiliğe sebebiyet verilir şekilde aksatıldığı ve işlemlerin yürütülmesine azami özen gösterilmediği açıktır.

Sonuç olarak taleplerim:

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevelerinde yazdığım dilekçelerime cevap bile vermeyen Adalet Bakanlığı ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül hakkında 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasını,

Milletvekilli olarak dilekçelerimde konu ettiğim siyasi tutuklu ve hükümlülerle görüşmek isteğimin ivedilikle olumlu sonuçlandırılmasını istemekteyim

YAZARLAR