CHP''li Özel''den TBMM Başkanı''na eşitsizlik başvurusu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel,  TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a yaptığı başvuruda, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerince imzalanan kanun tekliflerinin komisyona havale edilmesi sürecinde jet hızıyla davranıldığını, diğer partilere mensup milletvekillerinin kanun tekliflerinin ise Başkanlıkta lüzumundan fazla bekletildiğine dikkat çekti. 

Özel "Adalet ve Kalkınma Partisi’ne üye olanlar tarafından imzalanan kanun tekliflerinin geçiş üstünlüğü bulunmamaktadır. Diğer siyasi parti gruplarından ya da grubu bulunmayan siyasi partilerden gelen tekliflerin makamınızda günlerce bekletilmesi uygulamasına son verilmesi ve tüm milletvekillerinden gelen kanun tekliflerinin incelenmesinde aynı titizliğin gösterilmesi gerekmektedir" dedi.

Özel'in başvuru metni şu şekildedir:

TBMM Başkanlığı görevini üstlendiğiniz 27. Yasama Dönemi’nde 15 Kasım 2018 itibariyle 6 kanun çıkarılmış, ihtisas komisyonları ise yalnızca Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin verdiği kanun tekliflerini görüşmek için toplanmıştır. Bu çerçevede Dışişleri Komisyonu 10 teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu dört teklifi, Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu, İçişleri Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Çevre Komisyonu ise birer teklifi görüşmüşlerdir.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifleri, dakikalar içinde ilgili ihtisas komisyonlarına sevk edilip, 48 saat içinde ihtisas komisyonlarında görüşülmektedir. Ancak, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu dışındaki

siyasi parti gruplarından ya da grubu bulunmayan siyasi partilerden TBMM Başkanlığı’na sevk edilen teklifler günlerce Başkanlığınızda bekletilmektedir.

Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin imzası bulunan kanun tekliflerine Başkanlığınız tarafından İçtüzüğe uygunluk denetimi yapılmadığı ve jet hızıyla ihtisas komisyonlarına gönderildiği anlaşılmakta, diğer kanun teklifleri ise Başkanlığınızda lüzumundan fazla bekletilmektedir.

Bu tutumunuz yasamanın sağlıklı işleyişini engellediği gibi, Başkanlığınızdan kaynaklı havale işlemlerinde yaşanan gecikmeler İçtüzükteki sürelerin işlememesini de beraberinde getirmektedir. Örneğin TBMM İçtüzüğü’nün 37’nci maddesindeki 45 gün kuralı, sizin bu tutumunuzdan dolayı İçtüzükteki amacına uygun kullanılamamaktadır.

596 milletvekilinin tamamı birbirine eşit olup, seçim çevreleri başta olmak üzere kendilerine ulaşan sorunların çözümü için uğraşmaktadır. Hiçbir milletvekilinin birbirine üstünlüğü bulunmamaktadır.

Adalet ve Kalkınma Partisi’ne üye olanlar tarafından imzalanan kanun tekliflerinin geçiş üstünlüğü bulunmamaktadır. Diğer siyasi parti gruplarından ya da grubu bulunmayan siyasi partilerden gelen tekliflerin makamınızda günlerce bekletilmesi uygulamasına son verilmesi ve tüm milletvekillerinden gelen kanun tekliflerinin incelenmesinde aynı titizliğin gösterilmesi gerekmektedir.

TBMM Başkanı olarak tarafsızlığınıza da halel getiren kanun tekliflerine bu yaklaşımınızın gözden geçirilerek tüm milletvekillerine eşit davranmanız konusunda hassasiyet göstermenizi beklemekteyiz.

Saygılarımla...

 

 

YAZARLAR