Danıştay ''TSK’da türban'' serbestisinin iptali talebini reddettiEski Haberler - ABC Gazetesi
  • Danıştay ''TSK’da türban'' serbestisinin iptali talebini reddetti

Danıştay 2. Dairesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) kadın personele başörtüsü serbestisi getiren düzenlemenin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Halkın Kurtuluş Partisi tarafından TSK’de türban serbestliğine karşı açılan idari davada, Danıştay Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında dava konusu düzenlemenin iptali yönünde görüş bildirmişti.

Savcının mütalaasında şöyle denilmişti:

“Anayasanın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Kamu hizmetinde 'laiklik ilkesi' tarafsızlık ilkesinin bir unsuru olup, dinsel alanda tarafsızlık, laiklik olarak da tanımlanabilir. Tarafsızlık, kamu hizmetine hakim olan temel ilkelerden biridir. İdareye yüklenmiş bir ödev niteliğini taşıyan tarafsızlık ilkesi ile kamu hizmetini yürüten personele siyasi, sosyal ve dinsel eğilimlerini dışa yansıtmama yükümlülüğü getirilmiş, kamu hizmetinin düzenli ve her türlü kuşkudan uzak bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır."

Mütalaada “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 6. maddesinde yer verilen tarafsızlık ve eşitlik ilkesine bağlı kalmakla yükümlü bulunan kamu personelinin, hizmetin yürütümünde taraflı davrandığı yönünde şüpheye neden olmaması, siyasi görüşlerini, dinsel aidiyetlerini hiçbir şekilde belli etmemesi gerekir” denilerek şu ifadelere yer verilmişti:

“Her ne kadar davalı idarece, düzenlemenin dini inanç ve ibadet hürriyetini güvence altına alarak, kadın personele istemesi halinde belirli şekil ve şartlar altında başını kapatma özgürlüğü tanıdığı belirtilmekte ise de; idarenin düzenleme alanının kamu hizmetinin gerekleri ve kamu yararıyla sınırlı bulunması, kamu hizmetinin ana ilkelerinden olan tarafsızlık ilkesinin idarece öncelikle gözetilmesinin gerekmesi nedeniyle, kamu hizmetini yürütmekle yükümlü bulunan ve bu statüye girerken belirli ilkelere uymayı kabul eden kamu görevlilerinin, din ve vicdan hürriyetinden bahisle dinsel mensubiyetlerini öne çıkarmalarına olanak sağlayacak şekilde kural getirilmesi, Anayasanın 2. maddesinde yer alan 'laiklik ilkesi' varlığını korudukça, hukuken kabul edilemez.

Din ve vicdan özgürlüğü bağlamında kamu personelinin dinsel aidiyetini göstermesine imkan tanınmasının; kamu görevini yerine getirirken ne kadar tarafsız davranırsa davransın, hizmetten yararlanan kişilerde şüpheye yol açabileceği ve bundan da kamu hizmetinin zarar göreceği açıktır.

Belirtilen nedenlerle, dava konusu düzenlemenin iptali gerekeceği düşünülmüştür.”

BAŞVURUYU YAPAN AVUKATLARDAN AÇIKLAMA

Peki, servis edilen habere başvuruyu yapan avukatlar ne diyor? Odatv’ye açıklamada bulunan HKP’nin avukatları, “Türk Silahlı Kuvvetlerinde türban serbestisi anayasal düzene kesin karşıtlık halindedir. Danıştay Savcısının bu konuda açtığımız davadaki mütalaasından sonra, Danıştay henüz yeni bir karar vermiş değildir” dedi.

HKP’nin avukatları açıklamalarında şunları kaydetti:
“Danıştay Dairesinin 20.12.2017 tarihli yürütmenin durdurulması ret kararı, sanki yeni bir kararmış, savcıya karşı verilmiş bir kararmış gibi servis edilmektedir. Bu yalandır. Son usul işlemi Danıştay Savcısının iptal yönündeki mütalaasıdır. Danıştay Dairesi esastan karar verecektir. Düzenlemenin iptal edilip edilmeyeceği esas hakkındaki karar ile görülecektir.

Laiklik ilkesinin değiştirilemez bir ilke olduğu anayasal düzen şayet kaldıysa, bu düzenin silahlı kuvvetleri üniformasıyla birlikte hiçbir dini simge taşıyamaz. İnançlara saygı ve inanç özgürlüğü, tüm inançlara eşit mesafede olması gereken, bu ülkedeki herbir inancı eşit bir şekilde koruması gereken ordu için ancak böyle sağlanabilir.

Yandaş basın tarafından Laiklik ilkesine çok uygun bir anayasal mütalaa sunan Sayın Danıştay Savcısı’na yapılan hakaretamiz saldırıları da kınıyoruz. Laiklik ilkesi uğruna mücadelemiz sürecektir.”