Erdoğan her ay TRT’de program yapacak


AKP’li Cuhmurbaşkanı Erdoğan, TRT’de her ay “İcraatın İçinden” isimli bir program yapacak. Programda Cumhurbaşkanlığı’nın icraatları anlatılacak. Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, ayda 30 dakikayı geçmeyecek biçimde yayınlanacak olan program bir seferde verilebileceği gibi, bölünerek birkaç defada da yayınlanabilecek.

PROGRAMLAR CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN TRT DIŞINDA HAZIRLANACAK
Programın düzenlenmesine ilişkin 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 545. no’lu maddesinde şu şekilde;

“TRT yayın esaslarına uymak, cevap hakkı doğuracak nitelikte olmamak ve siyasi çıkar amacı taşımamak kaydıyla mevzuat veya idari kararlarla yürürlüğe konan ve halkın katılımı ile başarıya ulaşabilecek Cumhurbaşkanı faaliyetlerinin gerekçelerinin, yararlarının, vecibelerinin, usul ve esaslarının kamuoyuna benimsetilmesini amaçlayan tanıtıcı radyo ve televizyon programları, Cumhurbaşkanı tarafından TRT dışında hazırlatılır ve Kurum tarafından haber bültenleri dışında yayınlanır. Bu yayının Cumhurbaşkanı faaliyetlerinin tanıtılması olduğu yayın sırasında belirtilir. Bu yayınların yayın süreleri ayda otuz dakikayı geçemez. Cumhurbaşkanı bu süreyi bir defada veya bir aydaki toplamı otuz dakikayı aşmamak üzere birkaç defada kullanabilir. Kullanılmayan süreler müteakip ay sürelerine eklenemez.”

YAZARLAR