Gerçek işsizlik yüzde 20'ye yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan resmi rakamlara göre; Haziran ayında işsizlik oranı, hem geçtiğimiz yıl aynı döneme hem de önceki aylara göre artış göstererek yüzde 10,2 oldu. Böylece işsizlik oranı yeniden çift haneli rakamlara yükseldi. İşsizlerin sayısı geçen yılın Haziran ayına göre, 247 bin kişi artarak 3 milyon 127 bine çıktı.

İşgücüne katılım oranı Haziran'da yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 72,3 olurken, kadınlarda yüzde 33 oldu. Bu rakamlar, çalışabilir yaştaki kadınların yalnızca üçte birinin işgücüne katıldığını gösteriyor.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik rakamları da, işsizlikteki net yükselişi teyit ediyor. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 166 bin kişi artarak 3 milyon 324 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı 0,6 puan artarak yüzde 10,9 oldu.

KADINLAR VE GENÇLERDE ORAN DAHA YÜKSEK

Tarımdışı işsizlik oranı ise yüzde 12,2 olarak açıklandı. Tarımdışı sektörlerde kadınların işsizliğin yüzde 16,7'ye çıkması dikkat çekti.

Öte yandan, kadınlarda genel işsizlik oranı ise yine önceki yılın aynı dönemine göre yükselerek yüzde 12,4 olarak gerçekleşti.

Açıklanan rakamlar, kadınlar gibi gençlerde de işsizliğin oldukça yüksek seyrettiğini gösteriyor. Genç nüfusta (15-24) işsizlik oranı, Haziran 2015'teki yüzde 17,7 seviyesinden Haziran 2016'da yüzde 19,4'e yükseldi. Yani her beş gençten birisi işsiz durumda.

Genç işsizlerin sayısı, 2010 yılından sonra ilk kez bir milyon düzeyinin üzerine çıkarak 1 milyon 9 bine yükseldi. Tarımdışı sektörlerde genç işsizliği ise yüzde 23'e çıktı.

Genç kadınlarda genel işsizlik yüzde 22,9, tarımdışı sektörlerde ise yüzde 28,7 gibi yüksek bir seviyeye çıktı. Bu rakamlar, resmi rakamlara göre neredeyse her dört genç kadından birisinin işsiz olduğunu ortaya koyuyor.

SANAYİ İSTİHDAMININ PAYI AZALIYOR

İstihdamın sektörel dağılımı incelendiğinde, sanayi istihdamının payında bir önceki yıla ve önceki aylara göre bir azalma olduğu görülüyor. Sanayi istihdamının payı önceki yıl yüzde 19,7 iken Haziran'da yüzde 19,3'e geriledi.

Aynı dönemde, tarım istihdamı payının da yüzde 22'den 20,2 düştüğü gözleniyor. Buna karşılık hizmetlerde ve inşaatta istihdamın payı artıyor.

GERÇEK İŞSİZLİK %18'İN ÜZERİNDE

TÜİK tarafından yayımlanan göstergelerin dışında işsizlik için daha açıklayıcı bir veri olarak geniş işsizlik bir alternatif gösterge olarak hesaplanıyor.

İşsizlerin sayısına, iş bulmaktan ümidini kestiği için iş aramayanlar, çalışmaya hazır olup çeşitli nedenlerle iş aramayanlar, belli aylarda çalışıp yılın büyük bölümünde işsiz durumda olan mevsimlik işçiler ve daha fazla çalışmak istemesine rağmen haftalık 40 saatin altında çalışanları ifade eden eksik istihdam da dahil edildiğinde, geniş (gerçek) işsizlik oranına ulaşılıyor.

soL'un hesaplamalarına göre, geniş tanımlı işsizlik Haziran ayında yüzde 18,1 olurken, geniş tanımlı işsizlerin sayısı ise 6 milyon 44 bine ulaştı. Önceki yılın aynı dönemine göre yükselişe işaret eden bu rakamlar, ekonominin düzenli istihdam kapasitesinin de hayli azalmış olduğunu gösteriyor.

Diğer yandan, geniş tanımlı işsizliğin kadınlarda çok daha yüksek olduğu görülüyor. Kadınlarda gerçek işsizlik oranı, yüzde 25,2 düzeyinde hesaplanırken her dört kadından birisinin işsiz olduğu gözleniyor.

YAZARLAR